Arrow
ArrowZastupitelstvo města Brna schválilo vizi Strategie BRNO 2050.

Máme hodnoty, máme cíle, máme indikátory.


Teď připravujeme konkrétní kroky, které povedou k naplňování konkrétních strategických cílů města.


Vize města


Brno je v roce 2050 v mezinárodních srovnáních synonymem atraktivního a zároveň udržitelného města.

Brňané oceňují vysokou kvalitu života ve městě, které jim nabízí uplatnění v práci i podnikání, zábavě i odpočinku. Propojují se zde plody výzkumu a inovací s ekonomickou prosperitou jednotlivců i firem. Městská krajina se snoubí s okolní přírodou. Otevřenost i soudržnost na jedné straně a zdravé a odolné prostředí na straně druhé zde vytváří domov a bezpečné zázemí pro půl milionu lidí.

Brňané si uvědomují vzácnost a omezenost přírodních zdrojů, podporují jejich efektivní využití, tak aby mělo město stále dostatek vody, energie i prostředků pro svůj rozvoj. Chtějí město zanechat budoucím generacím ve stejném nebo lepším stavu.

Brňané vnímají, že je město spravováno energicky, moderně a efektivně. Správa a rozvoj města je založena na kultivované veřejné debatě a dlouhodobé spolupráci všech partnerů.

Město dýchá pro své obyvatele a ti mohou být na své město hrdí.


Arrow
Arrow

Quality of Life

What will life be like in Brno when I grow up?

Administration

How will Brno function when I’m 38?

Resources

Will Brno use its potential to the maximum in the future?

Choose the 1-5 values that seem most important to you for the future of the city


Healthy people
Coherent and respectful city
International city
Cultural city
Healthy living environment
Nature in the city
Compact and balanced city
Architectural face of the city
City with affordable housing
Prosperous city
Central European RDI centre
Educated university city
Shared vision and good name of the city
Functioning Brno metropolitan area
Efficiently functioning electronic administration
Participative administration
City open in the area of data
Globally accessible city
City with efficient and sustainable mobility
City with effective water management
Energy-saving, independent and resilient city
Self-sufficient and circular city
Clean city
Safe city

Where is quality of life heading?

Where is administration heading?

Where are resources heading?

Harmonogram

Initial work on #brno2050

March 2017

Workshops within the city ecosystem, nomination of guarantors for individual values

May 2017

Publication of the introductory proposal of the city vision and first round of public involvement

June - July 2017

Processing of public comments

August 2017

Publication of revised proposal of city vision, second round of public involvement

September 2017

Approval of city vision

October – November 2017

Preparation of main themes and priorities for city development to 2025

autumn 2017 – spring 2018

Preparation of action plan to 2020, including concrete projects and budgets

spring 2018 – autumn 2018

Realisation of #brno2050

from autumn 2018

Get involved!


Don’t miss any information

Every one of you can see that we are really serious about the orientation of the city. Follow news, planned events, and the city's gradual change. Into a city for the coming generations.