Projekty

Oživení zeleně ve vnitroblocích

Všichni, kteří chtějí zkrášlit okolí svého bytového domu, mají letos poprvé příležitost získat dotaci města Brna na oživení zeleně ve vnitroblocích. Město tak chce zvýšit zájem o využívání vnitrobloků jako vnějších obytných prostorů a míst pro trávení volného času. Podporuje zkrášlení vnitrobloků bytových domů, předzahrádek a další zeleně přilehlé k bytovým domům, využívaných převážně jejich obyvateli. Oživené plochy zeleně musí mít zajištěnu možnost zpřístupnění např. určením správce vnitrobloku. Úvodní kolo proběhlo na jaře, od 15. 9. do 31. 10. 2018 mohou Brňané požádat o dotaci na rok 2019. Maximální výše dotace se zvýšila ze 100 na 150 tisíc korun, peníze lze využít zejména na zakládání nebo rekonstrukci zeleně (např. výsadbu a péči o květinové záhony, keře, stromy), nákup mobiliáře (laviček, pergol, vyvýšených záhonů, krmítek pro ptactvo, herních prvků pro děti), úpravu či zbudování drobné infrastruktury (mlátových cest, pískovišť). Žádat mohou vlastníci obytných domů, společenství vlastníků, bytová družstva i občanské spolky působící v Brně.


Oživení nábřeží brněnských řek

Od roku 2017 podporuje město prostřednictvím dotačního programu projekty, které zvyšují společenské využití nábřeží a poutají zájem lidí o jejich podobu. Od 15. 9. do 31. 10. mohou způsobilí žadatelé podat žádat o dotaci z rozpočtu města Brna na akce oživující brněnská nábřeží pro příští rok. Podpořeny budou například projekty, které usilují o návrat společenského života zpět k řekám a také cíleně zdůrazňují jejich přírodní a ekologickou hodnotu. Město tak chce motivovat Brňany k zájmu o své nejbližší okolí a prostřednictvím podpory například ze strany místních spolků pomáhat vytvářet atraktivní a živá nábřeží. V roce 2017 město podpořilo mj. festival Překročme řeku, výstavbu nového mola na Svratce v Jundrově či vznik vzdělávacích programů pro školy a další projekty, mezi které bylo rozděleno celkem 1 134 000 korun. Letošní žádosti jsou pro projekty realizované v termínu 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019. Maximální výše dotace, kterou lze získat na jeden projekt, je 50 tisíc korun.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Zdravé životní prostředí
Projekty

Více zeleně, čisté řeky na koupání a lepší vzduch

Vize v tomto směru požaduje ochránit zdravé životní prostředí ve městě a zajistit dlouhodobě udržitelnou kvalitu zdrojů (půdy, vody, ovzduší, potravin) potřebných pro zdravý a kvalitní život obyvatel. Našim plánem proto je snížit vliv faktorů negativně ovlivňujících zdraví člověka a prostředí a zvýšit odolnost města vůči změně klimatu.
Podívejte se na jasně daný plán na příštích 10 let usilující o to, aby se v Brně zlepšila například kvalita ovzduší nebo vody v řekách, či aby město dokázalo lépe odolávat klimatickým změnám.
Primární cíl A
Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž obyvatel Brna a jeho zázemí
Priorita A2
Zlepšit kvalitu ovzduší
Priorita A3
Snížit úroveň světelného znečištění města
Priorita A4
Zvýšit a dlouhodobě ochránit kvalitu vody
Dílčí cíl B
Zvýšit odolnost města vůči změně klimatu vhodnou kombinací adaptačních a mitigačních opatření
Priorita B1
Zvýšit povědomí obyvatel, zástupců města i investorů o významu a dopadu změn klimatu
Priorita B2
Systematizovat přístup města k realizaci adaptačních a mitigačních opatření a zavést je do praxe