Projekty

Veletrh URBIS 2019 - jak rozvíjet koncept smart city

Desítky středoevropských měst a obcí si společně s lídry v inovacích předají zkušenosti, nápady a konkrétní řešení, jak správně využít koncept smart city. Vše proběhne v rámci dvoudenního veletrhu s konferenčním programem „URBIS SMART CITY FAIR“ (na brněnském výstavišti 5. - 6. června 2019). Druhý ročník veletrhu URBIS, který se věnuje chytrým řešením pro města a obce, přinese do Brna čtyři klíčová témata. Program se dotkne nového využití zanedbaných částí města a jejich proměny na funkční komunity s vyváženým využitím technologií – tedy jak budovat chytré čtvrti. Druhým tématem bude přínos digitálních technologií pro města, například k časově i finančně efektivnější správě. Chybět nebudou ani energetická politika města a udržitelná doprava.

Chytrá čtvrť Špitálka

Brno se zapojilo do mezinárodního projektu RUGGEDISED, který ukazuje, jak transformovat stávající městské čtvrti na nízkoenergetická, dostupná a komunitní sousedství. Je zaměřen na snížení energetické spotřeby budov, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel, zavádění inteligentních technologií energetického managementu či využití dostupných dat při plánování rozvoje města. Brno se spolu s Gdaňskem a Parmou učí od lídrů projektu – měst Rotterdam, Glasgow a Umeå, jak tyto čtvrtě vybudovat. Na základě znalostí a dobré praxe lídrů projektu vytváří svůj vlastní plán pro vybranou část města, kterou se stala část areálu Tepláren Brno v ulici Špitálka. Část areálu o rozloze 2,4 ha, pro kterou městská firma nebude mít dále využití, se v budoucnu stane ukázkovou částí města, využívající moderních technologií a inovativních přístupů. V současnosti se pro lokalitu Špitálky připravuje mezinárodní ideová urbanistická soutěž, jejímž cílem je získat komplexní urbanistické řešení celé oblasti a její vazby k širšímu okolí.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Sdílená vize a dobré jméno města
Projekty

Všichni táhnou za jeden provaz a podporují rozvoj města

Vizí Brna je, aby zde panovala vzájemná shoda nad dlouhodobým směřováním města a jeho celého zázemí. Plánujeme proto například koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a zajistit strategické řízení značky města a regionu.
Podívejte se na jasně daný desetiletý plán, jak přispět k tomu, že v Brně budou všichni táhnout za jeden provaz a budou podporovat rozvoj města.
Primární cíl A
Zajistit shodu nad dlouhodobým směřováním města a metropolitní oblasti (efektivně plánovat na základě dlouhodobé strategie naplňované městem a jeho společnostmi a územně plánovací dokumentace respektované v rámci celé metropolitní oblasti)
Priorita A1
Formulovat dlouhodobé a srozumitelné cíle a priority, které byly spoluvytvořeny v rámci městského ekosystému
Zodpovědnost: OSPL, OSR, ODAE
 • A1.1 Schválit dlouhodobou vizi napříč politickým spektrem a městským ekosystémem (do 2020 – ZMB)
 • A1.2 Monitorovat naplňování dlouhodobé vize a jejího souladu s tematickými strategiemi a dokumenty města (průběžně – ODAE)
 • A1.3 Spoluvytvářet dlouhodobé strategie se zástupci městského ekosystému včetně zapojení všech politických klubů a obyvatel (průběžně – OSPL)
Priorita A2
Shodnout se nad rozvojovými lokalitami včetně jejich srozumitelného vymezení
Zodpovědnost: OÚPR, OSPL, KAM, OSR, ODAE
 • A2.1 Komunikovat srozumitelně složité dokumenty např. územní plán a strategie s využitím nových technologií (např. 3D modelování apod.) (průběžně – OSR, OSPL, KAM)
 • A2.2 Vymezovat průběžně rozvojové lokality města a zajistit sběr informací o nich (do 2020 – ZMB, KAM, OSPL, OÚPR)
 • A2.3 Shodnout se nad rozvojovými lokalitami ve městě napříč městským ekosystémem (do 2020 – ZMB)
 • A2.4 Vytvořit metodiku pro strategické rozvojové lokality vč. principu plánování v čase (dočasné využití lokalit) a pilotně ji ověřit na vybraných lokalitách (př. Špitálka, Červený kopec) (do 2020 – OSR, OSPL, ODAE)
Dílčí cíl B
Koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a realizovat aktivní majetkovou politiku města
Priorita B1
Vytvářet majetek (investiční výstavba) města především ve vybraných rozvojových oblastech
Zodpovědnost: MO, OSPL, KAM, OÚPR, OI
 • B1.1 Připravovat průběžně a koordinovaně území pro strategické projekty města (2018 - 2024 – KAM, ODAE, OITI, OSR, OSPL, MO, OI)
 • B1.2 Vytvářet nový majetek v potenciálních rozvojových oblastech včetně výkupů pozemků (2021–2024 – MO, OI)
 • B1.3 Prosazovat aktivně legislativní změny v oblasti výkupu a případného vyvlastňování pozemků ve strategických rozvojových lokalitách města (2025 – 2028 – ZMB, MMR, SMOČR)
Priorita B2
Dobře hospodařit (využívat a udržovat) se stávajícím majetkem města (prodej městského majetku nebo jeho směna jsou vždy až poslední možností s jeho nakládáním)
Zodpovědnost: OSM, OSPL
 • B2.1 Vytvořit a spravovat přehled městského majetku včetně potenciálu jeho energetických úspor (2021–2024 – MO, OSM)
 • B2.2 Zohledňovat při plánování investic do rozvoje města (investičních staveb) důsledně jejich udržitelnost (2025 – 2028 – MMB)
 • B2.3 Využívat městský majetek pro potřeby BMM – města, městských částí, organizací a společností. Dispozice – směny a prodeje, jako poslední varianta. (2025 – 2028 – MO)
 • B2.4 Cíleně chránit městské pozemky pro veřejně prospěšné stavby vymezené v územním plánu a nezbytnou veřejnou vybavenost města (mateřské a základní vzdělání, zdravotnictví, sociální služby, správu, obrana a bezpečnost) (průběžně – MMB, MO)
 • B2.5 Podpořit dočasné využití městských pozemků a staveb, než bude přistoupeno k cílovému řešení v souladu s podmínkami využití dle územního plánu (průběžně – MMB, OSPL, MO)
Priorita B3
Spolupracovat důsledně a dlouhodobě s aktéry městského ekosystému ve snaze o plynulou a koordinovanou investiční výstavbu.
Zodpovědnost: OSR, OSPL, ODAE, OI, OIEF
 • B3.1 Nastavit institucionální přístup (rámec) pro dlouhodobou spolupráci s klíčovými aktéry ve městě (městský ekosystém) (do 2020 – OSR)
 • B3.2 Zavádět nové nástroje, které zmírňují prodlevy v investiční přípravě: (např. důsledná koordinace staveb, majetkoprávní příprava se zapojením všech BMM včetně městských společností a městských částí = ochrana před spekulanty v rozvoji města, spoluvytváření lokalit – sdílená odpovědnost mezi městem a jeho partnery (2021–2024 – OI)
 • B3.3 Organizovat pravidelná setkání a spolupráce s MČ na jejich území se klíčové/strategické investice/projekty realizují (do 2020 – OSPL, OSR)
 • B3.4 Organizovat pravidelná setkání a spolupráce s ORP v zázemí města nad klíčovými/strategickými investicemi/projekty včetně přílivu nových investic (do 2020 – OSR, OSPL, OITI)
 • B3.5 Organizovat pravidelná setkání a spolupráce s JMK nad klíčovými/strategickými investicemi/projekty včetně přílivu nových investic (do 2020 – OSR, OITI)
 • B3.6 Organizovat pravidelná setkání a spolupráce s centrálními úřady a institucemi (ministerstva, státní organizace) nad klíčovými/strategickými investicemi/projekty včetně přílivu nových investic (do 2020 – OSR, OITI)
Dílčí cíl C
Sjednotit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města a regionu založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity
Priorita C1
Komunikovat srozumitelně s uživateli města bez ohledu na jejich jazykovou vybavenost a hodnotovou orientaci („Brno je domovem mnoha kmenů – město musí být srozumitelné všem.“)
Zodpovědnost: KMZV, TIS, OSR
 • C1.1 Komunikovat transparentně kroky a plány města (minulost, současnost i budoucnost) v rámci Brna a celé metropolitní oblasti (do 2020 - OSPL, OSM, KMZV, OSR)
 • C1.2 Nabízet srozumitelný plán spolupráce pro celý městský ekosystém (do 2020 – OSR)
 • C1.3 Nabízet možnosti spoluvytváření projektů, procesů, plánů a strategií (2021–2024 – KPAR, OSR)
 • C1.4 Komunikovat srozumitelnou městskou identitu pro většinu „kmenů“, se kterou se mohou identifikovat (do 2020 – OSR)
 • C1.5 Zajistit efektivní komunikaci města s obyvatelem, návštěvníkem, cizincem (průběžně – KMZV)
 • C1.6 Vyhodnocovat efektivnost komunikace města (průběžně – KMZV)