Hodnota: Sdílená vize a dobré jméno města
Primární cíl A
Zajistit shodu nad dlouhodobým směřováním města a metropolitní oblasti (efektivně plánovat na základě dlouhodobé strategie naplňované městem a jeho společnostmi a územně plánovací dokumentace respektované v rámci celé metropolitní oblasti)
Priorita A1
Formulovat dlouhodobé a srozumitelné cíle a priority, které byly spoluvytvořeny v rámci městského ekosystému
 • A1.1 Schválit dlouhodobou vizi napříč politickým spektrem a městským ekosystémem
 • A1.2 Monitorovat naplňování dlouhodobé vize a jejího souladu s tematickými strategiemi a dokumenty města
 • A1.3 Spoluvytvářet dlouhodobé strategie se zástupci městského ekosystému včetně zapojení všech politických klubů a obyvatel
Priorita A2
Shodnout se nad rozvojovými lokalitami včetně jejich srozumitelného vymezení
 • A2.1 Komunikovat srozumitelně složité dokumenty např. územní plán a strategie s využitím nových technologií (např. 3D modelování apod.)
 • A2.2 Vymezovat průběžně rozvojové lokality města a sběr informací o nich
 • A2.3 Shodnout se nad rozvojovými lokalitami ve městě napříč městským ekosystémem
Dílčí cíl B
Koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a realizovat aktivní majetkovou politiku města
Priorita B1
Vytvářet majetek (investiční výstavba) města především ve vybraných rozvojových oblastech
 • B1.1 Připravovat průběžně a koordinovaně území pro strategické projekty města
 • B1.2 Vytvářet nový majetek v potenciálních rozvojových oblastech včetně výkupů pozemků
 • B1.3 Prosazovat aktivně legislativní změny v oblasti výkupu a případného vyvlastňování pozemků ve strategických rozvojových lokalitách města
Priorita B2
Dobře hospodařit (využívat a udržovat) se stávajícím majetkem města (prodej městského majetku nebo jeho směna jsou vždy až poslední možností s jeho nakládáním)
 • B2.1 Vytvořit a spravovat přehled městského majetku včetně potenciálu jeho energetických úspor
 • B2.2 Zohledňovat při plánování investic do rozvoje města (investičních staveb) důsledně jejich udržitelnost
 • B2.3 Využívat městský majetek pro potřeby BMM – města, městských částí, organizací a společností. Dispozice – směny a prodeje, jako poslední varianta
Priorita B3
Spolupracovat důsledně a dlouhodobě s aktéry městského ekosystému ve snaze o plynulou a koordinovanou investiční výstavbu.
 • B3.1 Nastavit institucionální přístup (rámec) pro dlouhodobou spolupráci s klíčovými aktéry ve městě (městský ekosystém?)
 • B3.2 Zavádět nové nástroje, které zmírňují prodlevy v investiční přípravě: (např. důsledná koordinace staveb, majetkoprávní příprava se zapojením všech BMM včetně městských společností a městských částí = ochrana před spekulanty v rozvoji města, spoluvytváření lokalit – sdílená odpovědnost mezi městem a jeho partnery
 • B3.3 Organizovat pravidelná setkání a spolupráce s MČ na jejich území se klíčové/strategické investice/projekty realizují
 • B3.4 Organizovat pravidelná setkání a spolupráce s ORP v zázemí města nad klíčovými/strategickými investicemi/projekty včetně přílivu nových investic
 • B3.5 Organizovat pravidelná setkání a spolupráce s JMK nad klíčovými/strategickými investicemi/projekty včetně přílivu nových investic
 • B3.6 Organizovat pravidelná setkání a spolupráce s centrálními úřady a institucemi (ministerstva, státní organizace) nad klíčovými/strategickými investicemi/projekty včetně přílivu nových investic
Dílčí cíl C
Vytvořit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města a regionu založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity
Priorita C1
Komunikovat srozumitelně s uživateli města bez ohledu na jejich jazykovou vybavenost a hodnotovou orientaci. „Brno je domovem mnoha kmenů – město musí být srozumitelné všem.“
 • C1.1 Komunikovat transparentně kroky a plány města (minulost, současnost i budoucnost)
 • C1.2 Nabízet srozumitelný plán spolupráce pro celý městský ekosystém
 • C1.3 Nabízet možnosti spoluvytváření projektů, procesů, plánů a strategií
 • C1.4 Vytvořit srozumitelnou městskou identitu pro většinu „kmenů“, se kterou se mohou identifikovat
Připomínky
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
28. 6. 2018
U priority B2 doplnit cílenou ochranu městských pozemků pro veřejně prospěšné stavby vymezené v územním plánu a dále také pro nezbytnou veřejnou vybavenost města (mateřské a základní vzdělání, zdravotnictví, sociální služby, správu, obrana a bezpečnost). Podpořit dočasné využití městských pozemků a staveb, než bude přistoupeno k cílovému řešení v souladu s podmínkami využití dle územního plánu.
Jan Fiala
30. 6. 2018
K oddílu C, tedy ke komunikaci. Pokud někdo v Brně, potažmo České republice chce žít, je na něm, aby se (kromě jiného) naučil česky. (… KOMENTÁŘ DÁLE NEZOBRAZEN Z DŮVODU NEVHODNÉHO OBSAHU)