Projekty

CD Centrum COMS

Pokud si v Brně potřebujete vyřídit nový občanský průkaz, je třeba, abyste se dostavili do magistrátní budovy poblíž Šilingrova náměstí. Avšak registraci nového auta si musíte vyřídit zhruba o 2 kilometry dál. Trochu otrava, co? I kvůli rozptýlenosti pracovišť chce magistrát své agendy koncentrovat pokud možno do jednoho místa. Řešení nabízí projekt centrálního objektu magistrátních služeb (COMS), jenž by měl vyrůst v centru Brna nedaleko Malinovského náměstí vedle již stávající magistrátní budovy. Podle plánů by v nové budově mělo sídlit 10 pracovišť Magistrátu města Brna. Občané tak při vyřizování různých záležitostí nebudou muset cestovat po městě a své požadavky vyřeší na jednom místě.

Zavedení procesu BIM

Znáte BIM? Pokud ne, tak vězte, že jde o zkratku anglického Building Information Modeling, což lze do češtiny přeložit jako Informační model budovy. Tento digitální model zjednodušuje práci na stavebních projektech. Obsahuje totiž veškeré informace o projektu, přičemž díky vzájemnému propojení mají všichni, kdo se na projektu podílí (architekti, statici či dodavatelé materiálu), k dispozici vždy aktuální údaje a informace. Při změně nějakého parametru se tato změna ukáže ve všech pohledech (2D, 3D, ale také s ohledem na čas nebo náklady), čímž se práce na projektech značně urychluje. V Brně se BIM zatím dočkalo jen občasného využití, pokrok však nezadržitelně kráčí vpřed. Město proto usiluje o zavedení BIM do příprav a realizací vlastních investic.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Sdílená vize a dobré jméno města
Projekty

Všichni táhnou za jeden provaz a podporují rozvoj města

Vizí Brna je, aby zde panovala vzájemná shoda nad dlouhodobým směřováním města a jeho celého zázemí. Plánujeme proto například koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a zajistit strategické řízení značky města a regionu.
Podívejte se na jasně daný desetiletý plán, jak přispět k tomu, že v Brně budou všichni táhnout za jeden provaz a budou podporovat rozvoj města.
Primární cíl A
Zajistit shodu nad dlouhodobým směřováním města a metropolitní oblasti (efektivně plánovat na základě dlouhodobé strategie naplňované městem a jeho společnostmi a územně plánovací dokumentace respektované v rámci celé metropolitní oblasti)
Priorita A1
Formulovat dlouhodobé a srozumitelné cíle a priority, které byly spoluvytvořeny s partnery města
Priorita A2
Shodnout se nad rozvojovými lokalitami včetně jejich srozumitelného vymezení
Dílčí cíl B
Koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a realizovat aktivní majetkovou politiku města
Priorita B1
Vytvářet majetek (investiční výstavba) města především ve vybraných rozvojových oblastech
Priorita B2
Dobře hospodařit (využívat a udržovat) se stávajícím majetkem města (prodej městského majetku nebo jeho směna jsou vždy až poslední možností s jeho nakládáním)
Priorita B3
Spolupracovat důsledně a dlouhodobě s partnery města ve snaze o plynulou a koordinovanou investiční výstavbu
Dílčí cíl C
Sjednotit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města a regionu založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity
Priorita C1
Komunikovat srozumitelně s uživateli města bez ohledu na jejich jazykovou vybavenost a hodnotovou orientaci („Brno je domovem mnoha kmenů – město musí být srozumitelné všem.“)