Projekty

Veletrh URBIS 2019 - jak rozvíjet koncept smart city

Desítky středoevropských měst a obcí si společně s lídry v inovacích předají zkušenosti, nápady a konkrétní řešení, jak správně využít koncept smart city. Vše proběhne v rámci dvoudenního veletrhu s konferenčním programem „URBIS SMART CITY FAIR“ (na brněnském výstavišti 5. - 6. června 2019). Druhý ročník veletrhu URBIS, který se věnuje chytrým řešením pro města a obce, přinese do Brna čtyři klíčová témata. Program se dotkne nového využití zanedbaných částí města a jejich proměny na funkční komunity s vyváženým využitím technologií – tedy jak budovat chytré čtvrti. Druhým tématem bude přínos digitálních technologií pro města, například k časově i finančně efektivnější správě. Chybět nebudou ani energetická politika města a udržitelná doprava.

Chytrá čtvrť Špitálka

Brno se zapojilo do mezinárodního projektu RUGGEDISED, který ukazuje, jak transformovat stávající městské čtvrti na nízkoenergetická, dostupná a komunitní sousedství. Je zaměřen na snížení energetické spotřeby budov, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel, zavádění inteligentních technologií energetického managementu či využití dostupných dat při plánování rozvoje města. Brno se spolu s Gdaňskem a Parmou učí od lídrů projektu – měst Rotterdam, Glasgow a Umeå, jak tyto čtvrtě vybudovat. Na základě znalostí a dobré praxe lídrů projektu vytváří svůj vlastní plán pro vybranou část města, kterou se stala část areálu Tepláren Brno v ulici Špitálka. Část areálu o rozloze 2,4 ha, pro kterou městská firma nebude mít dále využití, se v budoucnu stane ukázkovou částí města, využívající moderních technologií a inovativních přístupů. V současnosti se pro lokalitu Špitálky připravuje mezinárodní ideová urbanistická soutěž, jejímž cílem je získat komplexní urbanistické řešení celé oblasti a její vazby k širšímu okolí.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Sdílená vize a dobré jméno města
Projekty

Všichni táhnou za jeden provaz a podporují rozvoj města

Vizí Brna je, aby zde panovala vzájemná shoda nad dlouhodobým směřováním města a jeho celého zázemí. Plánujeme proto například koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a zajistit strategické řízení značky města a regionu.
Podívejte se na jasně daný desetiletý plán, jak přispět k tomu, že v Brně budou všichni táhnout za jeden provaz a budou podporovat rozvoj města.
Primární cíl A
Zajistit shodu nad dlouhodobým směřováním města a metropolitní oblasti (efektivně plánovat na základě dlouhodobé strategie naplňované městem a jeho společnostmi a územně plánovací dokumentace respektované v rámci celé metropolitní oblasti)
Priorita A1
Formulovat dlouhodobé a srozumitelné cíle a priority, které byly spoluvytvořeny s partnery města
Priorita A2
Shodnout se nad rozvojovými lokalitami včetně jejich srozumitelného vymezení
Dílčí cíl B
Koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a realizovat aktivní majetkovou politiku města
Priorita B1
Vytvářet majetek (investiční výstavba) města především ve vybraných rozvojových oblastech
Priorita B2
Dobře hospodařit (využívat a udržovat) se stávajícím majetkem města (prodej městského majetku nebo jeho směna jsou vždy až poslední možností s jeho nakládáním)
Priorita B3
Spolupracovat důsledně a dlouhodobě s partnery města ve snaze o plynulou a koordinovanou investiční výstavbu
Dílčí cíl C
Sjednotit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města a regionu založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity
Priorita C1
Komunikovat srozumitelně s uživateli města bez ohledu na jejich jazykovou vybavenost a hodnotovou orientaci („Brno je domovem mnoha kmenů – město musí být srozumitelné všem.“)