Projekty

Festival "Open House Brno"

Festival přináší unikátní možnost nahlédnout dovnitř budov, do nichž se veřejnost za běžného provozu nedostane. Cílem festivalu je popularizovat brněnskou architekturu jako umění a přiblížit ji lidem mimo profesionální kruhy. Vybrané lokace jsou pro návštěvníky přístupné zdarma a lze je lépe poznat prostřednictvím diskuze s experty, architekty či dalšími návštěvníky. Další vrstvu festivalu tvoří spolupráce s dobrovolníky, kteří každým rokem pomáhají otvírat jednotlivá místa, vzdělávají se v oblasti architektury a estetiky a získávají nové sociální vazby. Festival tedy podporuje komunitní rozvoj a je určen zejména pro místní obyvatele, nikoliv pouze pro turisty.

Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství

Část dlouhodobě zanedbávaného prostranství se již dočkala proměny. Vznikl zde park s lavičkami a kavárnou doplněnou o veřejné toalety. Do příštích let se v oblasti Mendlova náměstí počítá s celkovou změnou koncepce městské hromadné dopravy, avšak dílčí změny v oblasti pocítí Brňané již po roce 2022. Dojde k zabezpečení funkčního a bezbariérového přístupu k linkám hromadné dopravy, logičtějšímu rozmístění zastávek, výsadbě stromů a lučních kvítí i předláždění červenou žulou. Zmizí některé z trakčních stožárů, nainstalovány budou výsuvné elektrické sloupky, které zvýší variabilitu prostoru, přibude komfortní mobiliář, úsporné LED osvětlení apod. To vše rozdělí neosobní prostranství do menších částí a celému Mendlovu náměstí dodá přívětivější atmosféru.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Architektonická tvář města
Projekty

Přitáhneme atraktivní a moderní architekturu i do Brna

Vizí Brna je, že bude mít kultivovanou výstavbu a moderní architekturu odpovídající světovým trendům. Naše plány proto obsahují podporu moderní architektury, tvorbu atraktivních, kvalitních a inspirativních veřejných prostranství, a to nejen jako součást stávajících, ale i nově se rozvíjejících oblastí města.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let? Plán na to, aby se Brno mohlo pyšnit kvalitní moderní architekturou i příjemnými veřejnými prostranstvími?
Primární cíl: Podporovat kultivovanou výstavbu a moderní architekturu odpovídající světovým trendům
Dílčí cíl A
Vytvářet atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílnou součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města
Priorita A1
Vytvořit provázaný systém veřejných prostranství v rámci města a městských částí
Priorita A2
Zajistit kvalitní realizace veřejných prostranství
Dílčí cíl B
Podporovat moderní architekturu odpovídající světovým trendům
Priorita B1
Zajistit architektonicky kvalitní realizace
Priorita B2
Zajistit ochranu hodnot a charakteru území
Dílčí cíl C
Vytvářet město bez vizuálního smogu
Priorita C1
Kultivovat vnímání problematiky vizuálního smogu
Priorita C2
Aktivně regulovat vizuální smog