Hodnota: Architektonická tvář města
Primární cíl: Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury odpovídající světovým trendům
Dílčí cíl A
Vytvářet atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílnou součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města
Priorita A1
Vytvořit provázaný systém veřejných prostranství v rámci města a městských částí
 • A1.1 Vytvořit a pravidelně aktualizovat geodatabázi veřejných prostranství (definice, evidence a aktualizace veřejných prostranství)
 • A1.2 Připravit návrh a postupně vytvářet síť veřejných prostranství (zajistit provázání a prostupnost veřejných prostranství v území)
 • A1.3 Nalézt koncepci rozvoje veřejných prostranství v charakteristických urbanistických strukturách
 • A1.4 Plánovat nová veřejná prostranství jako impuls pro obnovu zanedbaných částí města
 • A1.5 Zajistit oživení a využití vnitrobloků
 • A1.6 Zmapovat a postupně kultivovat minibrownfields (drobné zanedbané zbytkové plochy v rámci souvislé zástavby)
Priorita A2
Zajistit kvalitní realizace veřejných prostranství
 • A2.1 Zajistit publikaci a propagaci Manuálu veřejných prostranství (vč. požadavků na veřejná prostranství)
 • A2.2 Realizovat osvětu napříč správními orgány a MČ města Brna z hlediska principů kvalitních veřejných prostranství
 • A2.3 Využívat architektonické a urbanistické studie a soutěže pro stávající i nová veřejná prostranství různých velikostí i významu s důrazem na kvalitu návrhů a realizace
 • A2.4 Metodicky vést a podporovat MČ v přípravách architektonických soutěží (např. pod garancí KAM)
 • A2.5 Využívat participaci obyvatel v procesu přípravy nových či revitalizace stávajících veřejných prostranství
Dílčí cíl B
Moderní architektura odpovídající světovým trendům
Priorita B1
Zajistit architektonicky kvalitní realizace
 • B1.1 Stanovit jasná pravidla pro užívání architektonických a urbanistických soutěží vč. podpory koncepční tvorby zadání ze strany města
 • B1.2 Realizovat architektonické a urbanistické soutěže s důrazem na kvalitu návrhu u většiny stavebních realizací města a jeho společností
 • B1.3 Metodicky vést a podporovat MČ v přípravách architektonických soutěží (např. pod garancí KAM)
 • B1.4 Realizovat osvětu a propagaci kvalitních architektonických realizací města i soukromých investorů
Dílčí cíl C
Město bez vizuálního smogu
Priorita C1
Kultivovat vnímání problematiky vizuálního smogu
 • C1.1 Zajistit publikaci a propagaci Manuálu dobré praxe (Brno - střed)
 • C1.2 Realizovat osvětu napříč správními orgány města Brna
 • C1.3 Podporovat kultivovaný živý vzhled parteru ve spolupráci se soukromými subjekty
 • C1.4 Popularizovat téma vizuálního smogu směrem k široké veřejnosti (prezentace příkladů dobré praxe a názorné ukázky)
Priorita C2
Aktivně regulovat vizuální smog
 • C2.1 Nalézt legislativní možnosti redukce reklamních ploch ve městě
 • C2.2 Vytvořit nástroje na odstranění nepovolených reklamních ploch na základě definované restrikce
 • C2.3 Zajistit smluvní dohody s nájemci a provozovateli komerčních aktivit o kvalitě designu provozoven (zejm. pro městskou památkovou rezervaci)
 • C2.4 Vytvořit motivační nástroje na podporu kvalitních realizací ze strany soukromých subjektů
Připomínky
Pavel Boucník
19. 6. 2018
Poznámka k Prioritě A1.6 mezi minibrownfields zařadit i \\\"parky\\\", \\\"ulice\\\" složené z betonových garáží Prefa (?) pro jedno auto. Stavené v 70 a 80.letech zejména kolem sídlišť. Škaredé, většinou dnes již nevyužívané pro parkování.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Opět zásadní souhlas, jen přidám 2 krátké poznámky - Ad 1) Takovýto akcent architektury v Brně bude vyžadovat dostatečné personální zajištění KAM, což by mělo být jedním z dílčích cílů. Ad 2) Redukce, nebo lépe řečeno kultivace, reklamních ploch je zdařilá zejména v Belgii. Pokud má město možnosti, případně kontakty, doporučuji zajistit si informace například v belgické Lovani, kde reklama existuje i v historickém centru a přesto jej spíše doplňuje než hyzdí.
Zuzana Roznosova
29. 6. 2018
Dobry den, obecne souhlasim s vizi. Mluvite o pozemcich mesta. Jak ucelne zajistit, aby soukromi investori vizi take dodrzovali? Bez dobrych regulativu budou neustale vznikat uzemi, kde vybavenost aj zustanou na okraji zajmu. Obecna podpora KAMu v mc ci meste podle mne nestaci. Jako priklad sidliste Majdalenky, \\\"Nove Majdalenky, ul Dusikova\\\"\\\' kde investor zbudoval bytovy komplex a nyni prodal silnici a prilehajici parkovaci stani dalsi pravnicke osobe, ktera je prodava dal. Dalsi priklad vyskove nesouroda budova ma Lidicke. Dalsi muze byt vystavba na Kociance. Jak se Kam podili na formulovani pravidel pro developery? Jestlize je uzemi jiz zastaveno, obyvatele se jiz tezko mohou domoci zmen. Dekuji za uvahu a ocenim vasi reakci. Roznosova