Projekty

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL ZA ANTHROPOSEM

V Pisárkách vznikne na rozsáhlé ploše cca 13,5 ha nové sportoviště pro širokou veřejnost o celkové kapacitě 1 000 osob. Celá tato oblast má velký sportovně-rekreační potenciál, v areálu se plánuje umístění těchto sportovišť: 4 hřiště pro malou kopanou, 2 víceúčelová hřiště (hřiště pro volejbal, basketbal, házenou, korfbal, lakros apod.), hřiště pro beach volejbal, in-line ovál a dráha, kterou bude možno v zimních měsících využívat jako běžeckou dráhu pro lyžaře, hřiště pro plážový fotbal, 9 jamkový discgolf, MTB školka, prostor pro lukostřelbu, bouldering, outdorové hřiště pro handicapované, dětská hřiště, odpočinkové zóny apod.

Atletická hala

Výstavba nové atletické haly je výsledkem mnohaletého hledání východiska z neutěšené situace brněnské atletiky, kdy klubům chybí zázemí především pro přípravu v zimních měsících. Memorandum mezi Českým atletickým svazem, městem Brnem a Masarykovou univerzitou zaručuje splnění technických kritérií při výstavbě i budoucí optimální využití haly. Podle studie bude v objektu umístěn 200 m dlouhý běžecký ovál se šesti drahami, s osmi drahami sprinterské rovinky a sektory pro technické disciplíny – skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči a vrh koulí. Povrch bude splňovat pravidla IAAF. V hale jsou navrženy dostatečné prostory jak pro sportovce, rozhodčí a diváky (s kapacitou až 2 200 osob), tak pro přenosovou techniku, provozní a technické zázemí, včetně plochy pro rozcvičení a regeneraci atletů.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Sportovní město
Projekty

Bez pohybu není život: sport dostupný pro všechny bez rozdílu

Vizí Brna je, aby se radost z pohybu stala přirozenou součástí zdravého životního stylu všech Brňanů. Plánujeme proto zajistit pestrou sportovní nabídku pro všechny obyvatele a všechny jejich výkonnostní úrovně.
Bez pohybu není život! Prostudujete si proto desetiletý plán, jak zajistíme, aby byl sport dostupný pro všechny bez rozdílu.
Primární cíl: Zajistit pestrou sportovní nabídku pokrývající všechny výkonnostní úrovně
Dílčí cíl A
Podpořit rekreační sport pro všechny generace
Priorita A1
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro rekreační sporty rovnoměrně ve všech městských částech
Priorita A2
Podporovat základní školy při zpřístupnění jejich sportovišť, zejména venkovních hřišť
Priorita A3
V rámci aktivit rekreačního sportu posilovat motivaci dětí a mládeže ke sportu a tím podporovat zvyšování jejich pohybové gramotnosti
Priorita A4
Podporovat sportovní aktivity handicapovaných občanů
Dílčí cíl B
Podpořit výkonnostní sport
Priorita B1
Podporovat zvyšování počtu trenérů a cvičitelů formou specificky zaměřených dotačních programů, na dosažení a udržení úrovně odměn odpovídajících jejich odbornosti, z prostředků města (JMK, NSA)
Priorita B2
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro výkonnostní sport rovnoměrně ve všech městských částech
Priorita B3
Zvyšovat kvalifikaci organizačních pracovníků působících ve sportovních organizacích v oblasti výkonnostního sportu
Priorita B4
Podporovat činnost sportovních klubů, které sdružují handicapované sportovce
Dílčí cíl C
Podpořit vrcholový sport
Priorita C1
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport
Priorita C2
Udržet a rozvíjet stávající strukturu sportovních odvětví vrcholového sportu a vybraná sportovní odvětví posunout trvale na evropskou, světovou a olympijskou úroveň
Priorita C3
Zvyšovat povědomí managementu sportovních organizací o podmínkách k dosažení většího podílu samofinancování svých organizací
Priorita C4
Podporovat významné mezinárodní sportovní akce konané na území města Brna