Hodnota: Sportovní město
Primární cíl: Zajistit pestrou sportovní nabídku pokrývající všechny výkonnostní úrovně
Dílčí cíl A
Podpořit rekreační sport pro všechny generace
Priorita A1
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro rekreační sporty rovnoměrně ve všech městských částech
 • A1.1 Dobudovat plánovanou infrastrukturní síť cyklostezek a cyklistických radiál na území města Brna.
 • A1.2 Dobudovat areál Brněnské přehrady do podoby jedinečného centra rekreačních sportů (individuální rekreace) přístupné všem občanům města Brna
 • Priorita A2
  Podporovat základní školy při zpřístupnění jejich sportovišť, zejména venkovních hřišť
 • A2.1 Zefektivnit spolupráci a komunikaci s řediteli škol a jejich zřizovateli, s cílem zajistit větší využití hřišť při školských zařízeních.
 • Priorita A3
  V rámci aktivit rekreačního sportu posilovat motivaci dětí a mládeže ke sportu a tím podporovat zvyšování jejich pohybové gramotnosti
 • A3.1 Pokračovat v realizaci projektu města Brna “Sportovci do škol“ na podporu zvyšování pohybové gramotnosti dětí, ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU formou zapojení jejích studentů do tohoto projektu.
 • Priorita A4
  Podporovat sportovní aktivity handicapovaných občanů
 • A4.1 Budovat vhodnou sportovní infrastruktury pro handicapované občany.
 • Dílčí cíl B
  Podpořit výkonnostní sport.
  Priorita B1
  Podporovat zvyšování počtu trenérů a cvičitelů formou specificky zaměřených dotačních programů na dosažení a udržení úrovně odměn odpovídajících jejich odbornosti, z prostředků města (kraje, MŠMT)
 • B1.1 Prohloubit spolupráci města s Fakultou sportovních studií MU, s cílem zajistit potřebný počet trenérů, cvičitelů a manažerů, kterých je momentálně na trhu práce nedostatek.
 • B1.2 Zachovat nejméně současný stavu a úrovně finanční podpory z veřejných zdrojů v oblasti výkonnostního sportu se zaměřením na trenérskou činnost zejména mládežnickou.
 • Priorita B2
  Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro výkonnostní sport rovnoměrně ve všech městských částech
 • B2.1 Zvyšovat finanční prostředky z úrovně města (kraje, MŠMT) na dotační tituly zaměřené na zkvalitnění sportovního prostředí.
 • B2.2 Podporovat sportovní kluby při řešení majetkových vztahů, které omezují efektivní provozování sportovišť.
 • Priorita B3
  Zvyšovat kvalifikaci organizačních pracovníků působících ve sportovních organizacích v oblasti výkonnostního sportu
 • B3.1 Ve spolupráci s FSpS MU, JmK, MŠMT připravovat a realizovat vzdělávací programy pro management sportovních klubů se zaměřením na zvyšování jejich schopnosti samofinancování činnosti organizací a schopnosti podávat žádosti a využívat grantové systémy všech stupňů státní správy
 • Priorita B4
  Podporovat činnost sportovních klubů, které sdružují handicapované
 • B4.1 Zvyšovat finanční prostředky z úrovně města (kraje, MŠMT) na dotační tituly zaměřené na sport handicapovaných.
 • Dílčí cíl C
  Podpořit vrcholový sport
  Priorita C1
  Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport
 • C1.1 Nově budovat infrastrukturu potřebnou pro oblast vrcholového sportu a udržovat stávající.
 • C1.2 Spolupracovat s ostatními vysokými školami se sídlem na území města Brna, které poskytují svoje sportovní areály pro přípravu a realizaci sportovních aktivit na vrcholové úrovni. Jedná se především o Vysoké učení technické v Brně a Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně.
 • C1.3 V městě Brně podpořit zřízení alespoň dvou olympijských center: např. pro dráhovou cyklistiku a plavání.
 • Priorita C2
  Udržet a rozvíjet stávající strukturu sportovních odvětví vrcholového sportu a vybraná sportovní odvětví posunout trvale na evropskou, světovou a olympijskou úroveň
 • C2.1 Zvyšovat finančních prostředků z veřejných zdrojů. Průběžně aktualizovat systém finanční podpory jednotlivých sportovních odvětví podle jejich momentální úrovně prezentace města Brna na národní, mezinárodní, světové a olympijské úrovni.
 • C2.2 Rozvíjet následující již existující nástroje pro podporu talentové mládeže k výkonu vrcholového sportu: využitím programů MMB pro podporu talentové mládeže; finanční, personální a mediální podpora Brněnského centra sportovních nadějí; zintenzivnění a zkvalitňování rozvoje speciálně zaměřené výuky tělesné výchovy a sportu na základních školách, které k tomu mají technické a personální předpoklady.
 • C2.3 Podpořit zřízení alespoň dvou olympijských center ve městě Brně: např. pro dráhovou cyklistiku a plavání
 • Priorita C3
  Zvyšovat povědomí managementu sportovních organizací o podmínkách k dosažení většího podílu samofinancování svých organizací
 • C3.1 Programově spolupracovat s Fakultou sportovních studií MU při výchově vzdělaných trenérů, manažerů, učitelů a fyzioterapeutů s cílem jejich uplatnění v aktivitách vrcholového sportu.
 • C3.2 Ve spolupráci s FSpS MU, JmK, MŠMT připravovat a realizovat vzdělávací programy pro management sportovních klubů se zaměření na zvyšování jejich schopnosti samofinancování činnosti organizací a schopnosti podávat žádosti a využívat grantové systémy všech stupňů státní správy.
 • Priorita C4
  Podporovat významné mezinárodní sportovní akce konané na území města Brna
 • C4.1 Zintenzivnit komunikaci a spolupráce brněnských manažerů sportovních klubů se zástupci sportovních svazů za účelem získání konání významných mezinárodních juniorských i seniorských sportovních akcí na území města Brna.
 • C4.2 Pokračovat systémově ve spolupráci subjektů: manažeři sportovních klubů, sportovní svazy, statutární město Brno, Jihomoravský kraj a MŠMT ČR (např. pořádání Velké ceny Brna – Grand Prix Brno a ostatních významných sportovních akcí).
 • C4.3 Zachovat nejméně současný stavu a úrovně finanční podpory z veřejných zdrojů na podporu konání významných mezinárodních sportovních akcí na území města Brna.
 • Připomínky
  Odbor zdraví MMB
  Iva Koudelková
  13. 6. 2018
  (vložil Odbor zdraví MMB) Priorita B4 - Prosím odstranit OZ MMB jako subjekt garantující či spolupracující na realizaci této priority. Odůvodnění: Opatření, které prioritu naplňuje není předmětem dotačních programů Odboru zdraví MMB. OZ MMB nemůže v rámci svých dotačních programů podporovat sportovní činnost a tudíž nemůže navyšovat finanční prostředky pro tento účel. Například v prioritě A4 je již zastoupení odboru mezi spolupracujícími institucemi v pořádku.
  Sylvia Plottová
  23. 6. 2018
  V Brně zoufale chybí pořádný zimní stadion.V Brně existují dva krasobruslařské kluby, z čehož ani jeden nemá potřebné zázemí,aby mohl maximálně efektivně vychovávat vrcholové sportovce. I přesto se tito v klubu zejména Technika vychovávají, ale skrze nezájem státu a města Brna nejsou mistři republiky v ČR, ale v okolních státech, což by se nedělo, kdyby existovala patřičná podpora od města a státu. Vrcholové sportování v ČR jako hokej a krasobruslení má svou líheň v Brně. Hokejisti Komety a sourozenci Březinovi jsou toho důkazem, avšak ne jen, že nemají patřičný stadion, nemají ani finanční podporu. Jejich úspěchy se však stát rád chlubí. Zimní stadion v Brně potřebujeme ne v horizontu 30,ale tří let.
  Jindrich Janos
  26. 6. 2018
  Hledat moznosti pro sportovni vyziti deti ve skole po skonceni vyuky - spoluprace treneru se skolami, pripadne i skolkami, nabidnuti skolnich telocvicen k pronajmu. Umoznit zdravy rozvoj deti bez zbytecnych vicenakladu na strane rodiny (prevoz atd).
  Radši bych byl anonymní
  28. 6. 2018
  Univerzitní město rozhodně nechci, protože v dnešní době to znamená pouze větší počet nekvalitních studentů.
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  28. 6. 2018
  K prioritě A1 doplnit zrealizování hlavních pěších propojení ve městě a ve volné krajině dle koncepčních podkladů (cíl -město krátkých vzdáleností), podpora aktivní pěší chůze a běhání v přírodě jako základ zdravého životního stylu (podpora opomíjené individuální formy rekreace pro všechny).
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  4. 7. 2018
  V Prioritě B4: Doplnit i podporu sportovních klubů, které sdružují i aktivní seniory.