Projekty

Sportovně-rekreační areál Za Anthroposem

Lokalita v Pisárkách dlouhodobě slouží veřejnosti. Do parku, v němž se dřív vyskytovaly lázně nebo střelnice, se zde chodí už od 19. století, po druhé světové válce v něm vyrostl také výstavní pavilon se známým modelem mamuta. Hned vedle parku se rozléhá zchátralé sportoviště, které poněkud hyzdí vzhled celého území. To se má změnit vybudováním sportovně-rekreačního areálu pro sportovce všeho druhu. Na pravém břehu řeky Svratky vyrostou hřiště pro malou kopanou, futsal, plážové sporty (beach volejbal, plážový fotbal i plážový badminton), in-line stezka, kterou lze v zimě využívat jako běžeckou dráhu pro lyžaře, pumptrack, lezecká stěna, tělocvična pro halové a míčové sporty či napojení na cyklotrialovou dráhu a okolní stezky pro pěší i cykloturisty. Sportovní rozvoj západní části Pisárek podpoří také vybudování vodáckého kanálu o kus dál proti proudu Svratky.

Rozvoj sportovního areálu v ulici Vodova

Dříve se brněnská sportoviště koncentrovala především za Lužánky, po zboření zimního stadionu a zchátrání toho fotbalového se však hokej i fotbal vydaly jinam. Zatímco hokejisté našli azyl v hale Rondo, fotbalová Zbrojovka se přestěhovala do Králova Pole. Tamní fotbalový stadion sousedí s dvěma halami v ulici Vodova, kterou využívají další sportovní kluby, přesto kapacita obou staveb pořád nestačí. Sportovci tak jistě uvítají výstavbu třetí haly pro tréninky i soutěžní klání s rozměry hřiště 55x40 metrů. Nová hala poslouží všem sálovým sportům, tedy basketbalu, házené, volejbalu, futsalu, florbalu a dalším. Na lepší zázemí, díky němuž se celý areál bude moci častěji ucházet o pořádání mezinárodních akcí, se mohou těšit také diváci. A jakmile se hala dostaví, přejde se ve Vodově k úpravě okolních ploch včetně venkovního kluziště.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Sportovní město
Projekty

Bez pohybu není život: sport dostupný pro všechny bez rozdílu

Vizí Brna je, aby se radost z pohybu stala přirozenou součástí zdravého životního stylu všech Brňanů. Plánujeme proto zajistit pestrou sportovní nabídku pro všechny obyvatele a všechny jejich výkonnostní úrovně.
Bez pohybu není život! Prostudujete si proto desetiletý plán, jak zajistíme, aby byl sport dostupný pro všechny bez rozdílu.
Primární cíl: Zajistit pestrou sportovní nabídku pokrývající všechny výkonnostní úrovně
Dílčí cíl A
Podpořit rekreační sport pro všechny generace
Priorita A1
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro rekreační sporty rovnoměrně ve všech městských částech
Priorita A2
Podporovat základní školy při zpřístupnění jejich sportovišť, zejména venkovních hřišť
Priorita A3
V rámci aktivit rekreačního sportu posilovat motivaci dětí a mládeže ke sportu a tím podporovat zvyšování jejich pohybové gramotnosti
Priorita A4
Podporovat sportovní aktivity handicapovaných občanů
Dílčí cíl B
Podpořit výkonnostní sport
Priorita B1
Podporovat zvyšování počtu trenérů a cvičitelů formou specificky zaměřených dotačních programů, na dosažení a udržení úrovně odměn odpovídajících jejich odbornosti, z prostředků města (JMK, NSA)
Priorita B2
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro výkonnostní sport rovnoměrně ve všech městských částech
Priorita B3
Zvyšovat kvalifikaci organizačních pracovníků působících ve sportovních organizacích v oblasti výkonnostního sportu
Priorita B4
Podporovat činnost sportovních klubů, které sdružují handicapované sportovce
Dílčí cíl C
Podpořit vrcholový sport
Priorita C1
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport
Priorita C2
Udržet a rozvíjet stávající strukturu sportovních odvětví vrcholového sportu a vybraná sportovní odvětví posunout trvale na evropskou, světovou a olympijskou úroveň
Priorita C3
Zvyšovat povědomí managementu sportovních organizací o podmínkách k dosažení většího podílu samofinancování svých organizací
Priorita C4
Podporovat významné mezinárodní sportovní akce konané na území města Brna