Projekty

Participativní rozpočet – Dáme na vás

V projektu „Dáme na vás“ Brňané sami rozhodují o části rozpočtu města. Pro letošní ročník se jedná celkem o 30 milionů korun. Brňané mohou jednoduchým a komfortním způsobem navrhovat vlastní projekty na oživení města a přímo rozhodovat o tom, které nápady město zrealizuje. Silnou stránkou projektu je zejména důraz na sousedský, komunitní přístup k tvorbě projektů, který je podpořen sérií veřejných setkání. Brno je prvním velkým městem v ČR s participativním rozpočtem na celoměstské úrovni a získalo za něj mj. ocenění „Otevřeno“ za nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu v ČR.

Strategie #brno2050

Město Brno má obrovský potenciál. V něčem ho naplňuje už dnes, v dalších oblastech ho brzdí neexistence dlouhodobé koncepce. Proto vzniká Strategie #brno2050, která má za cíl udělat z Brna středoevropskou perlu. Ale podaří se to jen tehdy, když téměř každý zdejší člověk, firma i instituce bude rozumět všem krokům, které Brno na této cestě dělá už dnes. Proto potřebujeme strategii, na které se všichni nejen shodnou, ale mohou ji také aktivně ovlivňovat a budovat. Do přípravy strategie se zapojují nejen odborníci z řad města Brna, ale také akademici, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a aktivní občané. Všichni, kteří měli a mají zájem se mohou zapojit tvořit spolu s námi město pro příští generace. Jak se můžete zapojit teď? Napište svůj podnět k některému z témat, kterému se nová brněnská strategie věnuje. Vašim nápadům se budeme věnovat při tvorbě akčního plánu.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Participativní správa
Projekty

Brno dává prostor lidem spolurozhodovat o rozvoji města

Vize chce, aby se široká veřejnost, komunity, odborníci a další partneři mohli zapojit do správy města prostřednictvím různých nástrojů dle svého zájmu a odbornosti. V plánu je proto zasadit nástroje pro participaci do samosprávných procesů města, a to na různých úrovních.
Podívejte se na desetiletý plán, jak dát prostor lidem spolurozhodovat o rozvoji Brna.
Primární cíl A
Zapojit širokou veřejnost, komunity, odborníky a další stakeholdery do samosprávních aktivit města prostřednictvím participačních nástrojů na různé úrovni odbornosti
Priorita A1
Zasadit participační nástroje do samosprávných procesů města ve více úrovních (podle míry zájmu, aktivity a odborné způsobilosti občanů)
Priorita A2
Participovat v oblasti územního a strategického rozvoje města
Priorita A3
Posílit význam participativního rozpočtování v rámci procesů MMB
Priorita A4
Spolupracovat na národní, evropské i mezinárodní úrovni s dalšími městy, obcemi, organizacemi kraji a zeměmi, na rozvoji a podpoře participace. Zodpovědnost: KPAR, SMB
Dílčí cíl B
Využit všechny dostupné formy komunikace a technologií pro rovné zapojení všech skupin obyvatel do komunikace s veřejnou správou
Priorita B1
Vytvořit a provozovat jednotný informační webový portál participace, který přehledně, strukturovaně a srozumitelně představí oblasti možného vnějšího zapojení do veřejné správy (podle participačních person)
Priorita B2
Zajistit off–line formy participace
Priorita B3
Odstranit bariéry pro umožnění participace znevýhodněným skupinám (senioři, národnostní menšiny, cizinci apod.)