Contact

STRATEGIE PRO BRNO 2050

Martina Pacasová
Manažer strategie města
pacasova.martina@brno.cz, 542 172 320

 

ANALÝZY A DATA

Jan Zvara
Vedoucí oddělení dat, analýz a evaluací
zvara.jan@brno.cz, 542 172 204

 

STRATEGIE A KONCEPCE

Jan Holeček
Vedoucí oddělení strategického plánování
holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

MĚSTSKÝ EKOSYSTÉM, GARANTI A AMBASADOŘI

Jakub Rybář
Vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje
rybar.jakub@brno.cz, 542 172 274

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Jaroslav Petrák
Manažer strategického marketingu
petrak.jaroslav@brno.cz, 542 172 305

 

Address

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, ID datové schránky: a7kbrrn