Projekty

Revitalizace nábřeží Svratky Projekt protipovodňových opatření zahájilo město Brno přípravou úseku řeky Svratky od koupaliště Riviéra po železniční viadukt na ul. Uhelná. Realizace projektu zvýší protipovodňovou ochranu okolní zástavby a umožní celkovou revitalizaci řeky Svratky. Dojde ke zpřírodnění a zpřístupnění koryta řeky, její okolí budou moci lidé využívat k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Vítězný návrh, který vzešel z mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže, zpracovaný týmem brněnského architekta prof. Ivana Rullera, je v současnosti dále rozpracováván pro potřeby územního řízení a následně stavebního povolení. Hapalův park Zanedbané a nevyužívané území bývalého odkaliště pod Hády se díky aktivitám Studenstského Brna, Tepláren Brno a města Brna změní na parkové plochy vhodné pro volnočasové využití okolních 50 000 obyvatel čtvrtí Vinohrady a Líšeň. Z bývalého odkaliště a místa černých skládek vznikne dobře udržované, snadno přístupné místo, kde si bude každý moci odpočnout od městského ruchu. Návrh podoby parku vzešel ze studentské architektonicko – krajinářské soutěže, které se mohli zúčastnit všichni studenti vysokých škol. Vítězný návrh vytvořil studenstský tým ve složení Bc. Sebastian Loder, Bc. Nina Krajčírová, Bc. Vojtěch Urban, Bc. Peter Mezei a Bc. Veronika Očadlíková. V současnosti je dokončena projektová dokumentace pro realizaci první etapy, práce na její realizaci začnou v prosinci 2018. Půjde o vyčištění lokality od špatných dřevin, vysazení nových stromů a vytvoření prostoru pro pozdější realizaci nové sítě cest.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Příroda ve městě
Projekty

Místo skládek a betonu systém zeleně a vodních prvků

Vizí Brna je, že řeky a jejich okolí budou tvořit zelenou páteř města. Proto je naším plánem vytvořit a chránit provázaný systém zeleně a vodních prvků ve měste.
Podívejte se níže na jasně daný plán na příštích 10 let, který říká, jak se příroda může stát běžnou součástí Brna.
Primární cíl: Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě
Dílčí cíl A
Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory
Priorita A1
Propojit zelené plochy a parky podél přirozených koridorů využívaných k rekreaci a pěší nebo cyklistické dopravě (vodní toky, cyklostezky)
Priorita A2
Zvýšit množství zeleně v uličním prostoru
Dílčí cíl B
Posílit výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád) a vodních ploch
Priorita B1
Zajistit širší využití zeleně a vodních prvků u veřejných i soukromých projektů
Dílčí cíl C
Zvyšovat biodiverzitu ve městě
Priorita C1
Zajistit vyšší podíl rozmanitých biologicky hodnotnějších ploch (vzrostlá zeleň, mokřady, …)
Priorita C2
Vytvořit vhodné podmínky pro volně žijící živočichy ve městě
Dílčí cíl D
Zajistit dostatek parků pro rekreaci
Priorita D1
Zajistit parky a zeleň v docházkové vzdálenosti pro většinu obyvatel
Priorita D2
Posílit rekreační využití významných vodních ploch a příměstských lesů