Projekty

Nová čtvrť Trnitá

Moderní městská čtvrť jako součást širšího centra města, lemovaná nábřežím Svratky, parky a dominantou Petrova na horizontu. To bude Trnitá, nová destinace města pulzující aktivitou na území zhruba 140 hektarů mezi stávajícím a novým hlavním nádražím. Právě nová poloha a podoba nádraží významně určuje rozvoj této oblasti. Projekt přinese mimo jiné účelné využití dlouhodobě zanedbané lokality blízko středu města a nové pracovní příležitosti. Základy nové čtvrti utvoří široký bulvár, který povede od budoucího hlavního nádraží až k ulici Nové sady, moderní vzdušné a světlé ulice, veřejná prostranství s parky a mnoha možnostmi trávení volného času, oživené městské nábřeží. Trnitá bude smíšenou čtvrtí s výrazným zastoupením bydlení pro 10 až 15 tisíc lidí s kancelářemi, službami, moderním občanským vybavením a zastoupením zeleně v parteru. Vybrané bloky budou mít přístupné terasy a vyhlídky, zástavbu doplní zelené vnitrobloky a zelené střechy.

Nová Zbrojovka

Do jednoho z největších brownfieldů na území Brna se po letech nevyužívání vrátí život. Někdejší tovární areál se přemění na moderní plnohodnotnou čtvrť, která poskytne kvalitní možnosti bydlení, pestrou nabídku služeb a nákupních, pracovních i odpočinkových příležitostí. Celé území naváže na genius loci tohoto místa, částečně zachová jeho klasickou industriální architekturu a vtiskne mu citlivě novou tvář. Součástí projektu Nová Zbrojovka je také vznik zcela nové dopravní a technické infrastruktury, městské třídy, cyklostezek, mateřské a základní školy, multifunkční sportovní a kulturní haly či kvalitních veřejných živých prostranství včetně nového náměstí. Významně se má proměnit i nábřeží Svitavy, kde dojde k vytvoření nového parku o rozloze přes dva hektary. Jedním z cílů je také udržitelnost projektu. Použity budou prvky modrozelené infrastruktury nebo zelených střech. Objekty se připravují s tlakem na co nejnižší energetickou náročnost budov.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Kompaktní a vyvážené město
Projekty

Aby se nerozrůstalo bez rozmyslu dál do volné krajiny

Vizí Brna je, že Brno poroste "dovnitř", a tak bude vytvářet souvislou zástavbu a vyváženou síť místních center. Proto je naším plánem zajistit vyvážený rozvoj mezi současnými městskými čtvrtěmi a novými oblastmi rozvoje, založený na dobře fungujícím územním pánování.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let? Plán na to, aby se Brno nerozrůstalo bez rozmyslu do volné krajiny ale rozvíjelo se "uvnitř"?

Primární cíl: Efektivně využívat území města prostřednictvím podpory souvislé zástavby a rozvoje vyvážené sítě lokálních center

Dílčí cíl A
Vytvořit město krátkých vzdáleností
Priorita A1
Efektivně využít stávajících nevyužívaných, nevhodně či nedostatečně užívaných pozemků
Priorita A2
Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí
Dílčí cíl B
Rozšířit možnosti města k zintenzivnění zástavby v administrativních hranicích města
Priorita B1
Využít všech rezerv uvnitř zastavěného území města pro rozvoj
Priorita B2
Připravit plochy pro výstavbu
Dílčí cíl C
Zajistit fungující územní plánování a koncepční rozvoj lokalit
Priorita C1
Zajistit funkční územní plán
Priorita C2
Zabezpečit koncepční rozvoj Jižní čtvrti (tzv. Jižního centra)