Projekty

Kardiovize 2030

Jak držet krevní tlak na uspokojivých hodnotách? Jak si hlídat správnou hmotnost? Co lze dělat pro snížení hladiny cholesterolu a proti rozvoji cukrovky? I tím se zabývá projekt Kardiovize 2030, za nímž stojí Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jeho pracovníci sbírají a vyhodnocují data a následně tvoří analýzy a další výstupy, které lidem přibližují, jak mohou předcházet kardiovaskulárním onemocněním. Projekt má za cíl snížit do roku 2030 výskyt faktorů, která tato onemocnění způsobují. Kardiovize 2030 se tak zaměřuje na preventivní programy podporující například fyzickou aktivitu, správnou výživu nebo odvykání kouření. Na projektu se podílí také výzkumníci z dalších center v Brně i v Praze.

Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec

Na Červeném kopci, v místě bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, vznikne nový sociálně–zdravotní komplex. Ten bude zahrnovat lůžkové zařízení o kapacitě cca 150 míst a další zdravotnické služby v medicínském centru, které umožní i denní pobyty. Jedná se o jeden z prvních projektů tohoto typu v městě Brně a jihomoravském regionu vůbec. Komplex poslouží klientům s různými onemocněními, například Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. Projekt kombinuje využití stávajících objektů bývalé léčebny a s postavením nových budov a usiluje o napojení na okolní městskou strukturu. Nové zařízení by mělo být v provozu v roce 2025.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Zdraví lidé ve zdravém městě
Projekty

Odpovědný životní styl bude v osobním zájmu všech lidí ve městě

Vizí Brna je, aby bylo zdravé město se zdravými obyvateli. Plán říká, jak ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu.
Chcete se podívat na jasný desetiletý plán, jak docílit toho, že odpovědný životní styl bude v osobním zájmu všech lidí ve městě?
Primární cíl: Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu včetně vytváření vhodných nástrojů pro dlouhodobé sledování zdraví obyvatelstva
Dílčí cíl A
Udržovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a poskytovat ji s ohledem na demografický vývoj (s velkým důrazem na individualitu jedince a prevenci, včetně opatření pro snížení počtu chronicky nemocných) a epidemiologickou situaci (vč. podpory nástrojů umožňujících rychlou reakci na nenadálé události) s cílem maximálně omezit nežádoucí vlivy na zdraví obyvatel
Priorita A1
Poskytovat vysoce kvalitní a dostupnou zdravotní péči
Priorita A2
Integrovat údaje o životním prostředí s údaji o zdraví obyvatel
Dílčí cíl B
Posílit zdravou demografickou strukturu města
Priorita B1
Podpořit rodinu ve všech jejích vývojových fázích od přípravy na založení rodiny, přes podporu porodnosti, mezigeneračního soužití až k péči o seniory
Dílčí cíl C
Podpořit rodiny / komunity napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče.
Priorita C1
Zajistit dostatečnou kapacitu sociální a zdravotní péče v systému péče o stárnoucí populaci (včetně paliativní péče a péče o dlouhodobě nemocné) a podporovat zdravé stárnutí a dožití v domácím prostředí
Priorita C2
Podporovat centra integrující zdravotní a sociální služby
Dílčí cíl D
Zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel prostřednictvím popularizačních i preventivních programů zaměřených na častá onemocnění a úrazy
Priorita D1
Vytvořit ucelený systém popularizačních/preventivních programů zaměřených na častá onemocnění a úrazy