Projekty

Filmová kancelář Brno

Filmová kancelář Brno funguje v rámci TIC BRNO od roku 2017 a slouží jako informační servis filmařům k možnostem a podmínkám natáčení v Brně a na jižní Moravě. Jejím cílem je rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a propagace města a regionu jako atraktivní filmové destinace. Propojuje místní filmové profesionály a dodavatele služeb s přicházejícími produkcemi a marketingově využívá v místě natáčené filmy a televizní projekty k propagaci města a kraje. S asistencí Filmové kanceláře se například ve vile Tugendhat natáčel film „Skleněný pokoj“ (režie Julius Ševčík), v areálu bývalé káznice na Cejlu zase vznikly některé ze scén filmu „Nabarvené ptáče“ (režie Václav Marhoul) a kulisy stadionu Za Lužánkami posloužily pro tvorbu životopisného dramatu „Zátopek“ (režie Jiří Ondříček).

Janáčkovo kulturní centrum

Chcete si v Brně poslechnout Glagolskou mši? Bohužel, městu pyšnícímu se odkazem Leoše Janáčka chybí koncertní sál s varhanami a pódiem pro stočlenný orchestr a sbor. Do Brna zatím nejezdí ani světové hvězdy klasické hudby, chybí zde velký sál s přirozenou akustikou pro symfonickou hudbu. Změnit to má výstavba Janáčkova kulturního centra v těsném sousedství Besedního domu. Nejmodernějšího sálu v republice a v okruhu 300 kilometrů s kapacitou přes 1 200 posluchačů a akustikou světových parametrů. Na jeho návrhu pracuje mezinárodní tým v čele s Tomaszem Koniorem z polského Konior Studio, akustiku řeší společnost Nagata Acoustics, světové eso ve svém oboru, tým doplňuje brněnský atelier Hrůša & spol. Po dokončení stavby vznikne v centru Brna místo s jedinečným hudebním geniem loci – Besední dům, nový koncertní sál se zázemím pro brněnskou filharmonii, Janáčkova akademie múzických umění.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Kulturní město
Projekty

Neuvěřitelná tvůrčí atmosféra přitáhne do Brna řadu osobností

Vize říká, že se Brno stane mezinárodně uznávanou kulturní metropolí. V plánu proto je vybudovat osobitou kulturní a kreativní scénu s mezinárodním renomé, která bude aktivně pracovat jak s kulturním dědictvím Brna tak i s experimentem.
Chcete si přečíst jasně daný desetiletý plán třeba i na to, jak neuvěřitelnou tvůrčí atmosférou přitáhneme do Brna řadu osobností?
Primární cíl: Docílit osobité kulturní a kreativní scény s mezinárodním renomé, která aktivně pracuje s kulturním dědictvím Brna i experimentem
Dílčí cíl A
Postavit špičkovou kulturní a kreativní scénu na základě setkávání tradice a experimentu.
Priorita A1
Podporovat špičkovost, diverzitu a rozvoj brněnské kultury
Priorita A2
Podporovat kulturu a kreativní odvětví jako nástroj městského rozvoje
Priorita A3
Zajistit systematickou a odbornou kulturní politiku
Priorita A4
Zajistit efektivní a transparentní financování kultury
Priorita A5
Zajistit dostatek vyhovujících prostor pro tvorbu a prezentaci
Dílčí cíl B
Zajistit excelentní vzdělávání pro kulturu, kreativní sektor a jejich publikum
Priorita B1
Zajistit kvalitu a rozvoj vzdělávání pro KKO
Priorita B2
Podporovat MŠ, ZŠ, SŠ ve vzdělávání v kultuře
Dílčí cíl C
Zajistit spolupracující a propojenou kulturní a kreativní scénu
Priorita C1
Zajistit spolupráci a propojování uvnitř brněnské kulturní a kreativní scény
Priorita C2
Zajistit spolupráci a propojování brněnských KKO se zahraničím
Priorita C3
Zajistit spolupráci města se subjekty v ČR i v zahraničí
Dílčí cíl D
Podpořit renomé brněnské kultury a kreativních odvětví a renomé Brna jako kulturní a kreativní lokace
Priorita D1
Oboustranně efektivně propojit marketing KKO a marketing města
Priorita D2
Prezentovat brněnské KKO v rámci Brna, státu i zahraničí (reklama a média)
Priorita D3
Zajistit přehlednost a dostupnost informací o kulturním dění ve městě
Dílčí cíl E
Podporovat kulturu vyžadovanou, dostupnou a tmelící
Priorita E1
Zvyšovat zapojení publika s důrazem na náročné žánry
Priorita E2
Zajistit rovnoměrnost kulturní nabídky v prostoru a čase
Priorita E3
Zajistit dostupnost brněnské kultury
Priorita E4
Podporovat kulturu jako nástroj sociální soudržnosti