Projekty

SME Instrument Brno

Program SME Instrument Brno navazuje na program Evropské komise, který od roku 2014 podporuje inovativní záměry malých a středních podniků. Jedná se o projektové záměry přinášející radikální inovaci s potenciálem prosazení na trhu a zajištění rychlého růstu firmy. Projekty, které od Evropské komise získaly výborné hodnocení, ale nedosáhly na finanční příspěvek, jsou tak podporovány statutárním městem Brnem. Program tak umožňuje realizaci ambiciózních projektů brněnských a jihomoravských technologických podniků a pomáhá urychlit růst většímu počtu inovativních firem v regionu. Projekt realizuje Jihomoravské inovační centrum a je financován městem Brnem.

Back4Future

Back4Future je prestižní projekt z evropského programu „Horizon 2020 Teaming“, zaměřený na rozsáhlý rozvoj výzkumného centra CEITEC v Brně. Cílem projektu je zvýšení vědecké excelence a vytvoření inovačního prostředí, které povede k intenzivnějšímu zapojení do prestižních evropských vědeckovýzkumných grantů, zvýší spolupráci s high tech firmami a rozšíří počet start-up firem na Jižní Moravě. Partnery projektu jsou Vysoké učení technické, Masarykova univerzita, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Mendelova Univerzita spolu s TU Wien a BOKU Wien (University of Natural Resources and Lifesciences Vienna). Pokud projekt uspěje, může Brno získat 600-700 milionů Kč na investice do inovační infrastruktury ze strukturálních fondů a dalších cca 400 milionů Kč z prostředků projektu Horizon 2020 Teaming, určených na rozvoj lidského kapitálu v oblasti vědy a výzkumu. Přispějí ke zvýšení potenciálu místních výzkumníků, financování vynikajících studentů, změně a zlepšení kvalifikace managementu, realizaci inovačních aktivit a podobně.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Středoevropské centrum výzkumu, vývoje a inovací
Projekty

Místní pýcha: středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací

Vize v tomto směru říká, že se Brno stane atraktivním centrem inovací pro místní i zahraniční vědce a podniky. V plánu je proto podpořit rozvoj talentů, kreativitu obyvatel města a zvýšit přitažlivost výzkumného prostředí v Brně.
Seznamte se s jasně daným desetiletým plánem, jak se stane z Brna epicentrum inovací.
Primární cíl: Vytvořit z Brna středoevropské centrum pro inovativní a kreativní řešení
Dílčí cíl A
Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně
Priorita A1
Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu
Priorita A2
Podporovat rozvoj kultury podnikání v oblasti inovací
Dílčí cíl B
Posílit atraktivitu výzkumného prostředí
Priorita B1
Zajistit dostatek kvalifikovaných vědeckovýzkumných pracovníků
Dílčí cíl C
Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v
Priorita C1
Rozvíjet významnou, silnou a dlouhodobou spolupráci s renomovanými zahraničními partnery
Dílčí cíl D
Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně
Priorita D1
Rozvinout otevřené, transparentní a upřímné prostředí pro vzájemnou spolupráci a sdílení