Projekty

Podpora podnikání v Brně

Město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem podporuje inovativní malé a střední podniky. Právě pro ně vytvořilo spolu s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) unikátní řešení, které má nadějným společnostem co nejlépe pomoct. Projekt cílí podporu do tří hlavní oblastí, přičemž každou z nich zajišťuje samostatný pomocný program. V první oblasti se projekt snaží podnikům pomoct během riskantní fáze podnikání, pod čímž si představit například testování nového prototypu (program Prototypuj a ověřuj). Druhá oblast podpory usnadňuje vstup podniků na zahraniční trhy (prostřednictvím Centra mezinárodního obchodu). Třetí oblast pomáhá uskutečnit obchodní setkání a usiluje o aktualizaci robustní databáze kontaktů (akce Kontakt & Kontrakt online).

Stroke Brno

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Přesto tomuto onemocnění není věnována až taková pozornost. Stroke Brno usiluje o posílení výzkumných kapacit, které se cévní mozkovou příhodou zabývají. Jedná se o výzkumný klastr skládající se ze 7 brněnských institucí (patří sem například Masarykův onkologický ústav nebo Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně). Tyto instituce společně hledají metody a nástroje, které pomáhají prevenci před cévní mozkovou příhodou. Projekt cílí na vývoj nových léčiv, bioléčiv a nanosystémů pro diagnostiku a léčbu onemocnění. Klastr svým posláním pomáhá nejen Brnu, ale celé populaci napříč Českem.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Středoevropské centrum výzkumu, vývoje a inovací
Projekty

Místní pýcha: středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací

Vize v tomto směru říká, že se Brno stane atraktivním centrem inovací pro místní i zahraniční vědce a podniky. V plánu je proto podpořit rozvoj talentů, kreativitu obyvatel města a zvýšit přitažlivost výzkumného prostředí v Brně.
Seznamte se s jasně daným desetiletým plánem, jak se stane z Brna epicentrum inovací.
Primární cíl: Vytvořit z Brna středoevropské centrum pro inovativní a kreativní řešení
Dílčí cíl A
Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně
Priorita A1
Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu
Priorita A2
Podporovat rozvoj kultury podnikání v oblasti inovací
Dílčí cíl B
Posílit atraktivitu výzkumného prostředí
Priorita B1
Zajistit dostatek kvalifikovaných vědeckovýzkumných pracovníků
Dílčí cíl C
Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v
Priorita C1
Rozvíjet významnou, silnou a dlouhodobou spolupráci s renomovanými zahraničními partnery
Dílčí cíl D
Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně
Priorita D1
Rozvinout otevřené, transparentní a upřímné prostředí pro vzájemnou spolupráci a sdílení