Projekty

RESAKO

Dlouhodobá kampaň společnosti SAKO BRNO je určená všem, kteří chtějí zacházet s odpady šetrně, ohleduplně a smysluplně. Jejím cílem je motivovat obyvatele, aby změnili své myšlení v hierarchii „reduce – reuse – recycle – renegry“, tedy nejprve snížit produkci odpadu, pokud to nejde, tak podporovat znovuvyužití, pak recyklaci, a na závěr energetické využití odpadu. Kampaň se snaží upozornit na projekt ReUSE. Ten je zaměřený na opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují a jeho částí. Na čtyřech sběrných střediscích odpadu například vytváří ReNAB tzv. nábytkovou banku, do které mohou Brňané darovat nepotřebný nábytek. Díky spolupráci magistrátních odborů životního prostředí a sociální péče se nábytek dostane k potřebným lidem v sociální nouzi. Na opětovné využití věcí, vyrobených před rokem 1989 se zase zaměřuje RETROuse.

Komunitní zahrady v Brně

Komunitní zahrady vznikají v některých místech Brna jako alternativa zahrádkářských kolonií. Vznikají z iniciativy neziskových organizací i obyčejných lidí, většinou na nevyužívaných plochách v majetkem města. Nenabízejí stoprocentní samozásobitelství, ale podporují lokální zemědělství, sousedské vztahy a setkávání. První českou modelovou komunitní zahradu a park založilo občanské sdružení Smrk v Králově poli roku 2004. První brněnskou komunitní zahradou v pravém slova smyslu je „Zahrada v pytli“ založená na Kamenné o devět let později. Jejich počet postupně roste nejen v Brně, ale po celé republice. V Brně je to například Otevřená zahrada na Údolní, nově vznikající Veřejná zahrada v Židenicích v ulici Líšeňská, Plecinkáry u Staré Osady, Rajská zahrádka v Brně-Maloměřicích, Jedlý Park Sedláčkova v Líšni nebo zahrádkářská osada Malina na Kraví Hoře. Brzy se chystá založení komunitní zahrady v Bohunicích.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Čisté a cirkulární město
Projekty

Opětovné využití, chytré třídění a recyklace přinesou snížení odpadů

Podle vize bude Brno v budoucnu čistým městem, které bude podporovat využití a cirkulaci materiálů i živin ve městě po co nejdelší dobu v co nejvyšší kvalitě a které bude usilovat o jejich opětovný návrat do oběhu. Plánujeme proto například snížit množství odpadu, zintenzivnit jeho třídění a následné znovuvyužití.
Seznamte se s jasně daným destiletým plánem, jak snížit odpady díky opětovnému využití, chytrému třídění a recyklaci nebo jak lépe zajistit kvalitní lokální potraviny.
Primární cíl: Zvýšit čistotu města a maximálně využívat potenciálu zbytkového materiálu
Dílčí cíl A
Snížit produkci odpadu a zefektivnit jeho sběr
Priorita A1
Snížit produkci a podpořit prevenci vzniku směsného komunálního odpadu
Priorita A2
Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace
Dílčí cíl B
Zvýšit soběstačnost města v oblasti energie a dalších zdrojů
Priorita B1
Podpořit růst efektivity využití průmyslového odpadu
Priorita B2
Navýšit kapacity pro potravinovou produkci v rámci Brněnské metropolitní oblasti a aktivně podporovat místní a regionální producenty
Dílčí cíl C
Prosazovat a zavádět systémové změny v oblasti udržitelného rozvoje
Priorita C1
Vzdělávat a informovat obyvatele a subjekty ve městě v oblasti udržitelného rozvoje
Priorita C2
Změnit přístup subjektů směrem k většímu prosazování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na nakládání s odpady