Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Globálně dostupné město

Za hodinu z Brna do Prahy, do 40 minut v Bratislavě. Proč ne?

Vize usiluje o to, mít z Brna dobře dopravně dostupné a propojené město, a to i v rámci metropolitního regionu a okolního světa. Plány proto usilují o zajištění kvalitního dopravního a komunikačního spojení Brna se (středo)evropskými metropolemi nejen v osobní i nákladní dopravě, ale i z hlediska přenosu dat.
Podívejte se na jasně daný plán na příštích 10 let, jak dojet za hodinu z Brna do Prahy, nebo jak být do 40 minut v Bratislavě.
Primární cíl A
Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se (středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a také v oblasti informačních toků
Priorita A1
U všech druhů hierarchicky nadřazené dopravní infrastruktury, za něž jsou zodpovědné jiné (zejm. celostátní) instituce, prosazovat řešení výhodná pro město Brno
Dílčí cíl B
Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních osobních i nákladních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu Brna
Priorita B1
Vytvořit systém dobře fungujících terminálů propojujících dálkovou osobní dopravu s dopravou městskou a příměstskou (obsluha města Brna a jeho metropolitního regionu)
Priorita B2
Vytvořit systém dobře fungujících terminálů propojujících dálkovou nákladní dopravu s dopravou obsluhující území města Brna a jeho metropolitního regionu