Projekty

Železniční uzel Brno

Po více než 100 letech je rozhodnuto. Na základě studie proveditelnosti, názoru odborníků a železničních dopravců, vyjádření zástupců města Brna, Jihomoravského kraje a Správy železniční dopravní cesty vybrala centrální komise Ministerstva dopravy dne 30. 5. 2018 variantu Železničního uzlu Brno ve variantě u řeky. Dne 10. 7. 2018 vzala vláda na vědomí rozhodnutí ministerstva dopravy o této variantě. Správa železniční dopravní cesty před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu nákladní dopravy vybrané varianty. Technické řešení musí umožnit případnou realizaci severojižního kolejového diametru v Brně.

Hyperloop

Nově vznikající forma vysokorychlostní pozemní dopravy, která má přepravovat cestující i náklad téměř rychlostí zvuku, vyvolává kontroverzi mezi laiky i odborníky. Zároveň přitahuje talentované inženýry a vizionáře. Snahou Brna je zapojit místní výzkumníky, podnikatele a talenty do vědecko-průmyslové komunity okolo Hyperloopu. V současnosti se ve spolupráci města Brna s firmou Hyperloop Transportation Technologies, Jihomoravským krajem a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. připravuje studie proveditelnosti pro trasu Praha – Brno – Vídeň – Bratislava. Brno se tak zařadí po bok Abú Dhabí či Toulouse, kde by v příštích letech měla stát i testovací trať. Téma zaujalo i Kristýnu Uhrovou z Fakulty architektury VUT v Brně. Ta v rámci diplomové práce vytvořila vizualizaci stanice Hyperloopu na jihu Brna v blízkosti dálnice D1. Její návrhy bude společnost HyperloopTT a ve spolupráci s Brnem dál rozvíjet. Své návrhy trasy Brno–Bratislava s architektonickými návrhy stanic v obou městech letos prezentovali také studenti Slovenské technické univerzity.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Globálně dostupné město
Projekty

Za hodinu z Brna do Prahy, do 40 minut v Bratislavě. Proč ne?

Vize usiluje o to, mít z Brna dobře dopravně dostupné a propojené město, a to i v rámci metropolitního regionu a okolního světa. Plány proto usilují o zajištění kvalitního dopravního a komunikačního spojení Brna se (středo)evropskými metropolemi nejen v osobní i nákladní dopravě, ale i z hlediska přenosu dat.
Podívejte se na jasně daný plán na příštích 10 let, jak dojet za hodinu z Brna do Prahy, nebo jak být do 40 minut v Bratislavě.
Primární cíl A
Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se (středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a také v oblasti informačních toků
Priorita A1
U všech druhů hierarchicky nadřazené dopravní infrastruktury, za něž jsou zodpovědné jiné (zejm. celostátní) instituce, prosazovat řešení výhodná pro město Brno
Dílčí cíl B
Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních osobních i nákladních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu Brna
Priorita B1
Vytvořit systém dobře fungujících terminálů propojujících dálkovou osobní dopravu s dopravou městskou a příměstskou (obsluha města Brna a jeho metropolitního regionu)
Priorita B2
Vytvořit systém dobře fungujících terminálů propojujících dálkovou nákladní dopravu s dopravou obsluhující území města Brna a jeho metropolitního regionu