Projekty

Bezpečná adresa

Projekt Městské policie Brno navazuje na úspěšné aktivity „Domovnické akademie“. Vzdělávání domovníků bude probíhat formou praktické aplikace znalostí, dovedností, opatření a sociálních, nebo technických řešení, která zvýší bezpečí v bytových domech. Rozšiřování sítě bezpečných adres bude podporovat asistenční program (APROPO), který zahrnuje kromě osvědčených kurzů Domovnické akademie i průběžné aktualizační semináře pro domovníky, nájemníky a vlastníky bytových domů. Na seminářích budou prezentovány novinky v oblasti prevence kriminality, legislativy a technických systémů, a bude probíhat výměna zkušeností samotných majitelů domů a domovníků. Pro majitele bytových domů i nájemníky je už nyní k dispozici Manuál bezpečného bydlení, popisující jednotlivé kroky a při zajišťování bezpečného bydlení jejich účinnost, Vše pilotně ověřené v domě Koniklecová 5 na Kamenném vrchu.

Nová hasičská stanice Lidická

Na největší stanici v kraji slouží na 3 směny 72 hasičů a je zde k dispozici 16 kusů požární techniky. Stanice Lidická řeší ročně přes dva tisíce mimořádných událostí v rámci celého kraje. Kromě běžných událostí se totiž specializuje na záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na záchranu osob z jeskyních komplexů, výkopů a zřícených objektů i vyprošťování těžkých vozidel. Zastřešuje službu leteckých záchranářů, přes den sloužících na letišti v Tuřanech. Současná budova slouží hasičům už téměř 80 let, neodpovídá už současným nárokům na techniku i zázemí hasičů a je ve špatném technickém stavu. Plánovaná nová hasičská stanice vytvoří moderní zázemí pro odbornou přípravu a službu hasičů, požární techniku i její údržbu. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Investorem bude Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Bezpečné město
Projekty

Brno jako synonymum „dobré adresy“, kde se bydlí bez obav

Vizí Brna je, aby dokázalo zajistit bezpečnost svých obyvatel, kteří jsou a budou dostatečně informováni o svých právech, možnostech a pravidlech chování v krizových situacích. V plánu je proto i zajistit připravenost města na krizové situace různého druhu, včetně preventivní přípravy a informovanosti obyvatel.
Podívejte se na jasně daný desetiletý plán, jak se Brno stane synonymem „dobré adresy“, kde se žije a bydlí bez obav.
Primární cíl: Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví
Dílčí cíl A
Motivovat občany k aktivnímu přístupu při eliminaci rizik plynoucích z kriminálně motivovaných aktivit
Priorita A1
Zvyšovat povědomí občanů o právech a možnostech hájit svůj život, zdraví, majetek a svobodu
Priorita A2
Zvýšit důvěru a autoritu bezpečnostních složek města v očích veřejnosti-spolehlivost těchto orgánů
Dílčí cíl B
Zajistit připravenost města na krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací)
Priorita B1
Informovat obyvatele města s aktivním přístupem při řešení mimořádných událostí a při ochraně osob a majetku – objektivně a erudovaně seznámit občany města s elementárními pravidly k zajištění jejich bezpečnosti
Priorita B2
Podporovat dislokace a vybavení složek IZS a zlepšit prostupnost města při průjezdu záchranných složek
Dílčí cíl C
Kvalifikovanou prací s dětmi a mládeží snížit kriminalitu mládeže a podpořit prevenci rizikového chování a bezpečnostně rizikových jevů
Priorita C1
Naplňovat podmínky pro život dětí a mládeže bez pocitů ponížení a potřeby ponižovat
Dílčí cíl D
Zabránit vzniku oblastí (čtvrtí) se segregací osob na základě sociálních, etnických, náboženských a kulturních diferenciací – jako potencionálního zdroje eskalace nežádoucích sociálních a bezpečnostních jevů
Priorita D1
Zamezit vniku sociálně, etnicky, nábožensky a kulturně segregovaných oblastí ve městě