Projekty

Jezdi férově: animované spoty učí cyklisty i řidiče ohleduplnosti

Jak se k sobě mají chovat řidiči a cyklisté na silnici s cyklokoridorem a s cyklopruhem? Jak se liší cyklopruh a vyhrazený cyklopruh? Na co musí dávat pozor cyklista v pěší zóně či třeba na stezce pro chodce a cyklisty? Odpovědi na tyto otázky ukazují v přehledné a hravé formě dvě videa s podtitulem Jezdi férově. Spoty kladou důraz na vzájemnou ohleduplnost všech účastníků provozu. Vyrobit je nechalo město Brno s odbornou pomocí BESIPu a Policie ČR. Informace se touto cestou snadněji dostanou k dětem při dopravní výchově, vysílat se budou v televizi a šířit se budou také sociálních sítích.

Tramvaj do kampusu

Pohodlnější cestování pro více cestujících městskou hromadnou dopravou do Univerzitního kampusu v Bohunicích a k fakultní nemocnici zajistí nová tramvajová trať z Osové. Postaveno bude 900 metrů nové tramvajové trati mezi stávajícími zastávkami Osová a Bohunice – Kampus. Cestující tak dostanou přímé a rychlé spojení tramvají z hlavního nádraží. Do kampusu nyní denně cestuje na 40 tisíc cestujících. Předpokládá se, že by významná část lidí využívala k cestě právě tramvajovou dopravu a tím by se výrazně ulehčilo stávajícím autobusovým a trolejbusovým spojům.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
Projekty

Jak to jde nejlíp? Veřejnou dopravou, na kole i pěšky

Vize v oblasti dopravy říká, že chceme vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy (veřejná doprava, automobil, jízdní kolo či chůze), který nejlépe odpovídá požadavků obyvatel a návštěvníků města. Plánujeme proto zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejné, pěší a cyklo) a zlepšit tak kvalitu prostředí ve městě.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let, aby se po Brně co nejlépe cestovalo, a to nejen veřejnou dopravou ale klidně i na kole nebo pěšky?
Primární cíl: Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na život ve městě v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
Dílčí cíl A
Zlepšit kvalitu prostředí města
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž a prašnost
Priorita A2
Podporovat ekologické pohony
Priorita A3
Zlepšit veřejný prostor města
Dílčí cíl B
Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavkům uživatelů – obyvatel města
Priorita B1
Zvýšit kvalitu infrastruktury, rychlost a kvalitu cestování ve veřejné dopravě (VHD)
Priorita B2
Zvýšit prostupnost města pro nemotorovou dopravu (cyklodopravu, pěší chůzi)
Priorita B3
Rozvíjet multimodální terminály, P+R, K+R a obdobné systémy v návaznosti na dobudování nadřazené komunikační sítě (X43, VMO a železniční uzel)
Priorita B4
Zlepšit informovanost a vnímání MHD a dalších udržitelných druhů dopravy a důsledků růstu IAD
Dílčí cíl C
Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě
Priorita C1
Podporovat sdílené dopravní prostředky (bikesharing, carsharing) a efektivní dojížďku v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
Priorita C2
Rozvíjet citylogistiku
Dílčí cíl D
Podporovat a implementovat inovace v dopravě
Priorita D1
Využít moderních dopravních systémů a podpora dalšího výzkumu a vývoje v oblasti dopravy