Projekty

Brněnská třída

Někdejší továrny v těsné blízkosti centra Brna se mění před očima. Z Vlněny se stalo kancelářské centrum, Mosilana a Špitálka se na nový kabát teprve těší. Po zlepšení stavu dříve zanedbaných lokalit se však musí změnit i jejich okolí. Brněnská třída přispěje k dalšímu zatraktivnění středu města, pomůže lepší dostupnosti a přinese do lokality více života. Nový bulvár budou využívat pěší i cyklisté, zároveň bude přístupná i pro veřejnou dopravu. Ulicí se potáhnou stromořadí, široké chodníky, obchody a předzáhrádky. Při vybudování Brněnské třídy, která se potáhne ze severu přes Cejl na jih po Zvonařku, dojde také k revitalizaci říčky Stará Ponávka.

Zásobování centra města pomocí elektro cargo kol

Zatímco na silnicích auta stále přibývají, z centra Brna se vozidla stahují. S tím se ovšem pojí otázka, jak při regulaci automobilové dopravy zajistit rychlé a pohodlné zásobování, avšak s ohledem na životní prostředí. Řešení přináší elektrická cargo kola. Ucelený systém zásobování počítá s vybudováním překladiště v blízkosti centra města, které umožní překládku zboží a z něhož by se cyklisté rozjeli s nákladem za svým cílem. Takové překladiště by bylo na poměry České republiky zcela unikátní. Dále se počítá s vytvořením systému spolupráce mezi jednotlivými zásobujícími společnostmi, obchodníky a provozovatelem cargo kol. Po zavedení v centru kola se zásobování prostřednictvím elektrokol může rozšířit také do dalších městských části i obcí patřících do Brněnské metropolitní oblasti (BMO).
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
Projekty

Jak to jde nejlíp? Veřejnou dopravou, na kole i pěšky

Vize v oblasti dopravy říká, že chceme vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy (veřejná doprava, automobil, jízdní kolo či chůze), který nejlépe odpovídá požadavků obyvatel a návštěvníků města. Plánujeme proto zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejné, pěší a cyklo) a zlepšit tak kvalitu prostředí ve městě.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let, aby se po Brně co nejlépe cestovalo, a to nejen veřejnou dopravou ale klidně i na kole nebo pěšky?
Primární cíl: Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na život ve městě v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
Dílčí cíl A
Zlepšit kvalitu prostředí města
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž a prašnost
Priorita A2
Podporovat ekologické pohony
Priorita A3
Zlepšit veřejný prostor města
Dílčí cíl B
Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavkům uživatelů – obyvatel města
Priorita B1
Zvýšit kvalitu infrastruktury, rychlost a kvalitu cestování ve veřejné dopravě (VHD)
Priorita B2
Zvýšit prostupnost města pro nemotorovou dopravu (cyklodopravu, pěší chůzi)
Priorita B3
Rozvíjet multimodální terminály, P+R, K+R a obdobné systémy v návaznosti na dobudování nadřazené komunikační sítě (X43, VMO a železniční uzel)
Priorita B4
Zlepšit informovanost a vnímání MHD a dalších udržitelných druhů dopravy a důsledků růstu IAD
Dílčí cíl C
Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě
Priorita C1
Podporovat sdílené dopravní prostředky (bikesharing, carsharing) a efektivní dojížďku v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
Priorita C2
Rozvíjet citylogistiku
Dílčí cíl D
Podporovat a implementovat inovace v dopravě
Priorita D1
Využít moderních dopravních systémů a podpora dalšího výzkumu a vývoje v oblasti dopravy