Hodnota: Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
Primární cíl: Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na život ve městě v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
Dílčí cíl A
Zlepšit kvalitu prostředí města
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž a prašnost
 • A1.1 Modernizovat vozovkový park veřejné dopravy
 • A1.2 Rekonstruovat infrastrukturu veřejné dopravy a povrch komunikací
 • A1.3 Zvýšit plynulost provozu a snížit rychlost a intenzitu provozu (např. zaváděním zón s omezenou rychlostí na vybraných komunikacích)
Priorita A2
Podporovat ekologické pohony
 • A2.1 Rozšířit elektromobilitu VHD (hybridní pohony)
 • A2.2 Zvýhodňovat uživatele vozidel s ekologickým pohonem (např. nižší poplatky za využití infrastruktury pro obyvatele, drobné podnikatele, mýto apod.)
 • A2.3 Vytvořit dotační program na podporu pořízení vozidel s ekologickým pohonem
 • A2.3 Podporovat budování nabíjecích stanic pro elektromobily
 • A2.4 Zavádět nízkoemisní zóny
Priorita A3
Zlepšit veřejný prostor města
 • A3.1 Připravit návrh a postupně vytvářet síť veřejných prostranství (zajistit provázání a prostupnost veřejných prostranství v území)
 • A3.2 Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované infrastruktury
Dílčí cíl B
Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavků uživatelů – obyvatel města
Priorita B1
Zvýšit kvalitu infrastruktury, rychlost a kvalitu cestování ve veřejné dopravě (VHD)
 • B1.1 Rekonstruovat tratě VHD (včetně železniční dopravy) a příslušné infrastruktury
 • B1.2 Preferovat budování oddělených tratí veřejné dopravy – vyhrazené jízdní pruhy, segregované tratě
 • B1.3 Budovat tangenciální vazby / tratě / spoje VHD
 • B1.4 Rozšiřovat preference vozidel veřejné dopravy na křižovatkách s využitím telematických systémů
 • B1.5 Zajistit nákup moderních vozidel (klimatizace, wifi, bezbariérová)
 • B1.6 Rozhodnout a zajistit přípravu nových systémů veřejné dopravy (podpovrchový, „S-bahn“ i nové způsoby vedení – podpovrchové úseky drážní dopravy (tramvaje, vlaky…)
Priorita B2
Zvýšit prostupnost města pro nemotorovou dopravu (cyklodopravu, pěší chůzi)
 • B2.1 Budovat novou infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu a důsledně implementovat cykloinfrastrukturu při rekonstrukcích ulic (v návaznosti na Generel cyklodopravy)
 • B2.2 Budovat propojených systémů a napojovat cykloinfrastrukturu na krajské koridory)
 • B2.3 Doplnit městský mobiliář pro pěší a cyklistickou dopravu
 • B2.4 Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované infrastruktury
 • B2.5 Zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů rozšířením oblastí pěších zón a oblastí s omezenou rychlostí
 • B2.6 Zmapovat a navrhnout možnosti zprůchodnění velkých uzavřených celků v rámci města
Priorita B3
Rozvíjet multimodální terminály, P+R, K+R a obdobné systémy v návaznosti na dobudování nadřazené komunikační sítě (D43, VMO a železniční uzel)
 • B3.1 Při budování nových přestupních terminálů zahrnovat všechny druhy dopravy
 • B3.2 Zajistit dostavbu systémů P+R v Brněnské metropolitní oblasti, jejich návaznost na systém veřejné dopravy a propojení s tarifním systémem veřejné dopravy
 • B3.3 Podpořit a zasadit se o realizaci velkých dopravních staveb – D43, přestavba železničního uzlu, VMO
Priorita B4
Zlepšit informovanost a vnímání MHD a dalších udržitelných druhů dopravy a důsledků růstu IAD
 • B4.1 Realizovat informační kampaně a osvětové kampaně
 • B4.2 Využití webových a mobilních aplikací, instalace informačních tabulí na zastávkách a přestupních uzlech
Dílčí cíl C
Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě
Priorita C1
Podporovat sdílené dopravní prostředky (bikesharing, carsharing) a efektivní dojížďku v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
 • C1.1 Integrovat služby v dopravě do uceleného systému „mobilita jako služba“  (př. propojení s platbou např. za veřejnou dopravu)
 • C1.2 Zvýhodňovat uživatele tohoto systému (např. nižší poplatky za využití infrastruktury pro carsharingové auta; podpora budování cyklostojanů, které je možno využít v rámci bikesharingu)
 • C1.3 Zavádět firemní plány mobility ve spolupráci města s firmami
 • C1.4. Podporovat zapojení a informování veřejnosti do plánování
Priorita C2
Rozvoj citylogistiky
 • C2.1 Vytvořit systém pro jednotné zásobování centra města a dalších oblastí (systém může zřizovat město nebo soukromá firma)
 • C2.2 Podporovat inovativní řešení pro doručování na "poslední míli" - např. využití cargo-elektrokola
Dílčí cíl D
Podporovat a implementovat inovace v dopravě
Priorita D1
Využití moderních dopravních systémů a podpora dalšího výzkumu a vývoje v oblasti dopravy
 • D1.1 Propojit systémy a sdílet informace s cílem zvýšit plynulost provozu a podpořit veřejnou dopravu
 • D1.2 Spolupracovat s univerzitami na projektech v oblasti výzkumu autonomních vozidel
 • D1.3 Vytvořit flexibilní dopravní systém ve vztahu k vývoji dopravních prostředků
Připomínky
Pavel Boucník
19. 6. 2018
Priorita B1 Budovat na železnici jen a pouze nástupiště s výškou 55 cm od temene koleje, tedy ideální pro nízkopodlažní vlaky. Nákup jen (částečně) nízkopodlažních vlakových souprav. Definovat a postupně sjednotit výšku podlahy nízkopodlažních šalin. Budovat nástupiště pro skutečně bezbarierový nástup do těchto šalin. Začít s těmito zastávkami na segregovaných tratích. Společné zastávky BUS - šalina - trolejbus. Na každé zastávce šaliny v širším centru Brna alespoň jeden automat na jízdenky na kartu, mapu uzlu a kde to jde i lavičku a zastřešení. Příklade zast. šaliny Pionýrská ve směru z centra - nástupní ostrůvek, zábradlí a přitom je nástupiště nízké, bez automatu na jízdenky, bez lavičky a přístřešku.
Reakce
Děkujeme za připomínku, bezbariérovost řešení bude doplněna. Požadavek na bezbariérová řešení se objevuje také v dalších prioritách této hodnoty.
Milan Dufka
19. 6. 2018
1) Modré zóny - asi nejkratší cíl. Město by mělo zvážit, zda by nebylo rozumnější nechtít jenom poplatek za parkování, ale rovnou k poplatku přidat i přenosnou šalinkartu na daný rok (obdoba poplatku za komunální odpad). Byla by to win-win situace pro obě strany. Například. pokud by poplatek za první auto nebyl 600/900Kč, ale např. 2900Kč (nebo nějaká podobná rozumná cena) včetně přenosné šalinkarty, tak by se ulevilo dopravě a možná by se i trochu vyřešil problém s parkováním. Odhaduji, že při dostatečném zájmu by se dalo dostat se na rozumnou cenu. Určitě by se i vyplatilo pro uklidnění automobilového provozu tento systém i zadotovat. 2) MHD on demand aka shared taxi (alespoň pro menší skupiny cestujících) - obdoba senior busu s tím, že trasa není dána, ale průběžně se upravuje podle požadavků cestujících. Takový autobus by mohl online nabízet počet volných míst na plánované trase a přibližný čas dojezdu, takže by postupně mohl nabírat a vysazovat lidi podél své trasy. 3) P+R - řidiči s přenosnou šalinkartou z bodu 1 by mohli své auta, která nejsou denně využívána nechávat na P+R parkovištích. Motivací by jim mohla být odměna (volné jízdy MHD pro své nejbližší apod.), za to, že neparkují ve městě. 4) MHD pro děti a jejich rodiče - velkou část provozu ve špičce i mimo tvoří rodiče vezoucí své ratolesti do školy nebo na nějaký kroužek. Nyní může jedna dospělá osoba jet zdarma pokud doprovází dítě do 3 let. Pokud by se tato hranice zvedla na 10 let a dále děti do 15 let by mohli cestovat zdarma, tak věřím, že by provozu výrazně ubylo. Možná by stálo za zvážení udělat průzkum, kolik by byli lidi ochotní zaplatit, aby mohli jezdit MHD bez omezení a vzdali se auta (opět obdoba poplatku za komunální odpad). Jednoduchý vzorec roční náklady dopravního podniku / počtem obyvatel s trvalým bydlištěm starších 10 let). 5) School bus - návaznost na bod 4. Vyhrazený autobus s dozorem místo 20 aut přivážejících ratolesti do školy. 6) Spádovost školky - pokud by se zrušilo toto omezení, rodiče by mohli umisťovat své děti do školek v blízkosti svého zaměstnání a odpadly by tak cesty opačnými směry a stres v kolonách, kdy se rodič strachuje, že nestihne vyzvednout své dítě. 7) 1 & 8 Express - Tramvaje 1 a 8 jsou ideálními kandidáty na S-Bahn či rychlou křížovou dopravu napříč Brnem. Měly by jen několik přestupních zastávek, na které by lidi přivážely trolejbusy jezdící paralelně vedle nich nebo po jejich kolejích, pokud nejsou obsazeny. Například: Tram 1 nabere všechny studenty jedoucí do Krpole na hlavním nádraží, zastaví jen na Moravském náměstí a pak až na Semilasse, odkud je převeze nově zbudovaný trolejbus na konečnou Tram 12, 13 nebo něco podobného. Díky tomu se uvolní tramvaje jedoucí přes Husovu. Další zastávka Tram 1 by byla konečná v Řečkovicích, odkud by musel jezdit trolejbus na nějaké P+R pro cestující přijíždějící od Svitav. 8) Express busy - alternativa k bodu 7. Tyto busy by převážely cestující jen mezi největšími přestupními uzly či konečnými zastávkami tak, aby balancovaly směr přepravy z centra do okrajů. (Tak, aby bylo výhodné se nechat dovézt na konečnou zastávku a vrátit se pár zastávek zpět, místo projíždění x-krát více zastávkami směrem z centra.)
Reakce
Děkujeme za připomínky. Výše poplatku za rezidentní parkování, či jeho případné propojení s jízdným ve veřejné dopravě může být prověřeno v souvislosti s vyhodnocováním systému rezidentního parkování po jeho zavedení. Další Vaše návrhy budou prověřeny v akčním plánu.
Petr Pavel
23. 6. 2018
P+R v brne neexistuje! nedelat (… VYPUŠTĚN VULGARISMUS) jako omezovani rychlosti a neomezovat obyvatele!!! zamerit se na nakladni dopravu a zasobovani ktere nejvice znecistuji. neomezovat parkovani pro obcany kteri potrebuji auto ale neodjizdeji s nim kazdy den!! zamerit se na studenty a obyvatele bez trvaleho pobytu kteri maj naopak auto zaparkovany na jednom miste cely tyden. podporit krome kol i dopravu skutru/motocyklu a zajisteni vhodnych parkovacich mist jako prostredku mene mesto zatezujicich mnohem mene nez auto a pritom pro uzivatele rychlych a pohodlnych.
Reakce
Problematika parkování je nyní řešena projektem rezidentního parkování. V návaznosti na něj budou budována další parkoviště P+R.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Vcelku opět souhlasím, avšak mám pochyby o smysluplnosti dotačního programu na pořizování vozidel s ekologickým pohonem. Jeho zacílení na město Brno bude přinejmenším komplikované, tento krok bych spíše přenechal na celostátní úroveň. A trochu mi chybí akcent na napojení města na celostátní dopravu - vyřešení problému D43 (dle informací, které jsem dohledal město stále nezaujalo finální stanovisko?!), zvýšení kapacity D1 v okolí Brna.
Reakce
Děkujeme za pripomínku, zřízení dotačního titulu bude prověřeno. V současné době neexistují na národní úrovni dotační tituly pro jednotlivce, které by nákup vozidel s ekologickým pohonem. Napojení města na vyšší komunikační sítě je řešeno také v hodnotě Globálně dostupné město.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Soustredit se na zlepseni existujicich cyklostezek - jsou roztristene bez bezpecne alternativy pro prejezd mezi cyklostezkami - potom cyklista voli jizdu po chodniku. Vyuzit siroke nebo malo vyuzivane chodniky k vyznaceni pruhu pro cyklisty mimo hlavni tahy, umoznit cyklistum vyuzit pruh pro bus (Opustena, Videnska, Nove Sady) Nebezpecne se krizi se silnicemi (Krenova, Hladikova).
Reakce
Děkujeme za Vaši připomínku. Některé z Vašich pdonětů jsou již řešeny v rámci Pracovní skupiny pro cyklodopravu.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
Doplnit prioritu A3 také o zkvalitnění stávající sítě pěších a turistických cest mimo urbanizovanou část města ve volné krajině. Cíleně podporovat realizaci dalších pěších cest v krajině, realizovat hlavní síť hypostezek tak, aby nebyly v kolizi s frekventovanými turistickými stezkami.
Reakce
Děkujeme za připomínku, pěší propojení je důlžité, ale tato hodnota se zaměřuje na každodenní mobilitu. Proto doporučujeme rozvoj turistických stezek a hypostezek se doporučujeme zařadit do hodnoty Příroda ve městě (Priorita A1 Propojit zelené plochy a parků podél přirozených koridorů využívaných k rekreaci a pěší nebo cyklistické dopravě (vodní toky, cyklostezky).
Jan Fiala
30. 6. 2018
A1.3 Zvýšit plynulost provozu a snížit rychlost a intenzitu provozu (např. zaváděním zón s omezenou rychlostí na vybraných komunikacích) Tedy ještě více zhoršit kolony a zvýšit nehodovost, o zhoršení průjezdu hasičů, záchranářů či policistů ani nemluvě. Špuntem se plynulosti provozu opravdu nepomůže. Priorita A2 Podporovat ekologické pohony Celý odstavec je naprostou demagogií, kterou nemůže vymyslet nikdo soudný. Tyto pohony nejsou vůbec ekologické a v případě nehody jsou krajně nebezpečné. Výstižně problematiku dotování toho, co lidé nechtějí, vystihl pan Reagan, kterak se daní to, co se hýbe, reguluje, pokud se to stále hýbe a dotuje, pokud se to nehýbe... B1.5 Zajistit nákup moderních vozidel (klimatizace, wifi, bezbariérová) Mít zdarma wifi je nějaké lidské právo či nutná potřeba? Nemyslím, že tímto směrem by se měly směřovat peníze daňových poplatníků. Priorita B2 Zvýšit prostupnost města pro nemotorovou dopravu (cyklodopravu, pěší chůzi) Celý odstavec opět demagogicky uvažující, že cyklosport by měl být plnohodnotnou dopravou. Chci vidět poštovní doručovatele balíků či třeba zásobování pekáren, kterak provozují činnost na kole. Dále se zde opět zmiňuje šikana řidičů snižováním už tak nízké rychlosti (což je trend velmi zvrhlý k přihlédnutí, že vozidla jsou co do pneumatik, brzd, řízení atd. mnohem bezpečnější než před desítkami let a selským rozumem by člověk čekal obecně spíš zvyšování povolené rychlosti, ne snižování) a tedy dalšího prostoru pro naplňování městské kasy pokutami... Nikde zde nevidím osvětu cyklistů o tom, že nesmějí jezdit do jednosměrky, že pokud cyklostezka končí u silnice a je tam i cedule, aby cyklista sesdnul z kola, že je to myšleno vážně, stejně jako fakt, že cyklista nesmí jezdit po chodníku. Stejně tak nevidím návrhy, aby se zvýšení bezpečnosti v tomto ohledu zabývala městská policie.
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, k jednotlivým bodům uvádíme: Zóny s omezenou rychlostí jsou navrhovány samozřejmě s ohledem na složky záchranného systému, a především v takových místech, kde je to účelné. Jedná se o obytné oblasti a oblasti s vysokým pohybem chodců, kde je důležité zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Ekologické pohony (elektromobilita, hybridní pohony), které jsou součástí priority nejsou považovány za nebezpečné. Navržená dotační podpora má pomoci rozvoji těchto systému. Zavedení wifi a další opatření směřují ke zvýšení komfortu cestování ve veřejné dopravě. Wifi je ostatně ve vozidlech veřejné dopravy poskytování již není. Hodnota Město s efektivní mobilitou je zaměřena na všechny druhy dopravy. Je třeba najít kompromis a vytvořit vhodnou nabídku pro všechny obyvatele města, tak aby se mohli rozhodnout, který dopravní prostředek pro svou cestu zvolí. Cyklistická a pěší doprava jsou pro určité typy cest vhodnou alternativou individuální dopravy. Rozvojem těchto tras chce město nabídnout těm obyvatelům, kteří se chtějí pěšky či na kole pohybovat, plnohodnotnou alternativu. Stejně tak je doručování zboží v pěších zónách či centrech měst řešeno pomocí tzv. cargokol nejen v zahraničí ale i v českých městech. Jak je již uvedeno výše, zóny s omezenou rychlostí jsou navrhovány v takových místech, kde je to účelné. V červnu letošního roku byla ve spolupráci s Policií ČR spuštěna kampaň „Jezdi férově“, která je cílena na bezpečnost cyklistů. Informace můžete najít zde: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/jezdi-ferove-animovane-spoty-uci-cyklisty-i-ridice-ohleduplnosti/.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".