Hodnota: Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
Primární cíl: Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na život ve městě v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
Dílčí cíl A
Zlepšit kvalitu prostředí města
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž a prašnost
 • A1.1 Modernizovat vozovkový park veřejné dopravy
 • A1.2 Rekonstruovat infrastrukturu veřejné dopravy a povrch komunikací
 • A1.3 Zvýšit plynulost provozu a snížit rychlost a intenzitu provozu (např. zaváděním zón s omezenou rychlostí na vybraných komunikacích)
Priorita A2
Podporovat ekologické pohony
 • A2.1 Rozšířit elektromobilitu VHD (hybridní pohony)
 • A2.2 Zvýhodňovat uživatele vozidel s ekologickým pohonem (např. nižší poplatky za využití infrastruktury pro obyvatele, drobné podnikatele, mýto apod.)
 • A2.3 Vytvořit dotační program na podporu pořízení vozidel s ekologickým pohonem
 • A2.3 Podporovat budování nabíjecích stanic pro elektromobily
 • A2.4 Zavádět nízkoemisní zóny
Priorita A3
Zlepšit veřejný prostor města
 • A3.1 Připravit návrh a postupně vytvářet síť veřejných prostranství (zajistit provázání a prostupnost veřejných prostranství v území)
 • A3.2 Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované infrastruktury
Dílčí cíl B
Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavků uživatelů – obyvatel města
Priorita B1
Zvýšit kvalitu infrastruktury, rychlost a kvalitu cestování ve veřejné dopravě (VHD)
 • B1.1 Rekonstruovat tratě VHD (včetně železniční dopravy) a příslušné infrastruktury
 • B1.2 Preferovat budování oddělených tratí veřejné dopravy – vyhrazené jízdní pruhy, segregované tratě
 • B1.3 Budovat tangenciální vazby / tratě / spoje VHD
 • B1.4 Rozšiřovat preference vozidel veřejné dopravy na křižovatkách s využitím telematických systémů
 • B1.5 Zajistit nákup moderních vozidel (klimatizace, wifi, bezbariérová)
 • B1.6 Rozhodnout a zajistit přípravu nových systémů veřejné dopravy (podpovrchový, „S-bahn“ i nové způsoby vedení – podpovrchové úseky drážní dopravy (tramvaje, vlaky…)
Priorita B2
Zvýšit prostupnost města pro nemotorovou dopravu (cyklodopravu, pěší chůzi)
 • B2.1 Budovat novou infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu a důsledně implementovat cykloinfrastrukturu při rekonstrukcích ulic (v návaznosti na Generel cyklodopravy)
 • B2.2 Budovat propojených systémů a napojovat cykloinfrastrukturu na krajské koridory)
 • B2.3 Doplnit městský mobiliář pro pěší a cyklistickou dopravu
 • B2.4 Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované infrastruktury
 • B2.5 Zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů rozšířením oblastí pěších zón a oblastí s omezenou rychlostí
 • B2.6 Zmapovat a navrhnout možnosti zprůchodnění velkých uzavřených celků v rámci města
Priorita B3
Rozvíjet multimodální terminály, P+R, K+R a obdobné systémy v návaznosti na dobudování nadřazené komunikační sítě (D43, VMO a železniční uzel)
 • B3.1 Při budování nových přestupních terminálů zahrnovat všechny druhy dopravy
 • B3.2 Zajistit dostavbu systémů P+R v Brněnské metropolitní oblasti, jejich návaznost na systém veřejné dopravy a propojení s tarifním systémem veřejné dopravy
 • B3.3 Podpořit a zasadit se o realizaci velkých dopravních staveb – D43, přestavba železničního uzlu, VMO
Priorita B4
Zlepšit informovanost a vnímání MHD a dalších udržitelných druhů dopravy a důsledků růstu IAD
 • B4.1 Realizovat informační kampaně a osvětové kampaně
 • B4.2 Využití webových a mobilních aplikací, instalace informačních tabulí na zastávkách a přestupních uzlech
Dílčí cíl C
Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě
Priorita C1
Podporovat sdílené dopravní prostředky (bikesharing, carsharing) a efektivní dojížďku v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
 • C1.1 Integrovat služby v dopravě do uceleného systému „mobilita jako služba“  (př. propojení s platbou např. za veřejnou dopravu)
 • C1.2 Zvýhodňovat uživatele tohoto systému (např. nižší poplatky za využití infrastruktury pro carsharingové auta; podpora budování cyklostojanů, které je možno využít v rámci bikesharingu)
 • C1.3 Zavádět firemní plány mobility ve spolupráci města s firmami
 • C1.4. Podporovat zapojení a informování veřejnosti do plánování
Priorita C2
Rozvoj citylogistiky
 • C2.1 Vytvořit systém pro jednotné zásobování centra města a dalších oblastí (systém může zřizovat město nebo soukromá firma)
 • C2.2 Podporovat inovativní řešení pro doručování na "poslední míli" - např. využití cargo-elektrokola
Dílčí cíl D
Podporovat a implementovat inovace v dopravě
Priorita D1
Využití moderních dopravních systémů a podpora dalšího výzkumu a vývoje v oblasti dopravy
 • D1.1 Propojit systémy a sdílet informace s cílem zvýšit plynulost provozu a podpořit veřejnou dopravu
 • D1.2 Spolupracovat s univerzitami na projektech v oblasti výzkumu autonomních vozidel
 • D1.3 Vytvořit flexibilní dopravní systém ve vztahu k vývoji dopravních prostředků
Připomínky
Pavel Boucník
19. 6. 2018
Priorita B1 Budovat na železnici jen a pouze nástupiště s výškou 55 cm od temene koleje, tedy ideální pro nízkopodlažní vlaky. Nákup jen (částečně) nízkopodlažních vlakových souprav. Definovat a postupně sjednotit výšku podlahy nízkopodlažních šalin. Budovat nástupiště pro skutečně bezbarierový nástup do těchto šalin. Začít s těmito zastávkami na segregovaných tratích. Společné zastávky BUS - šalina - trolejbus. Na každé zastávce šaliny v širším centru Brna alespoň jeden automat na jízdenky na kartu, mapu uzlu a kde to jde i lavičku a zastřešení. Příklade zast. šaliny Pionýrská ve směru z centra - nástupní ostrůvek, zábradlí a přitom je nástupiště nízké, bez automatu na jízdenky, bez lavičky a přístřešku.
Milan Dufka
19. 6. 2018
1) Modré zóny - asi nejkratší cíl. Město by mělo zvážit, zda by nebylo rozumnější nechtít jenom poplatek za parkování, ale rovnou k poplatku přidat i přenosnou šalinkartu na daný rok (obdoba poplatku za komunální odpad). Byla by to win-win situace pro obě strany. Například. pokud by poplatek za první auto nebyl 600/900Kč, ale např. 2900Kč (nebo nějaká podobná rozumná cena) včetně přenosné šalinkarty, tak by se ulevilo dopravě a možná by se i trochu vyřešil problém s parkováním. Odhaduji, že při dostatečném zájmu by se dalo dostat se na rozumnou cenu. Určitě by se i vyplatilo pro uklidnění automobilového provozu tento systém i zadotovat. 2) MHD on demand aka shared taxi (alespoň pro menší skupiny cestujících) - obdoba senior busu s tím, že trasa není dána, ale průběžně se upravuje podle požadavků cestujících. Takový autobus by mohl online nabízet počet volných míst na plánované trase a přibližný čas dojezdu, takže by postupně mohl nabírat a vysazovat lidi podél své trasy. 3) P+R - řidiči s přenosnou šalinkartou z bodu 1 by mohli své auta, která nejsou denně využívána nechávat na P+R parkovištích. Motivací by jim mohla být odměna (volné jízdy MHD pro své nejbližší apod.), za to, že neparkují ve městě. 4) MHD pro děti a jejich rodiče - velkou část provozu ve špičce i mimo tvoří rodiče vezoucí své ratolesti do školy nebo na nějaký kroužek. Nyní může jedna dospělá osoba jet zdarma pokud doprovází dítě do 3 let. Pokud by se tato hranice zvedla na 10 let a dále děti do 15 let by mohli cestovat zdarma, tak věřím, že by provozu výrazně ubylo. Možná by stálo za zvážení udělat průzkum, kolik by byli lidi ochotní zaplatit, aby mohli jezdit MHD bez omezení a vzdali se auta (opět obdoba poplatku za komunální odpad). Jednoduchý vzorec roční náklady dopravního podniku / počtem obyvatel s trvalým bydlištěm starších 10 let). 5) School bus - návaznost na bod 4. Vyhrazený autobus s dozorem místo 20 aut přivážejících ratolesti do školy. 6) Spádovost školky - pokud by se zrušilo toto omezení, rodiče by mohli umisťovat své děti do školek v blízkosti svého zaměstnání a odpadly by tak cesty opačnými směry a stres v kolonách, kdy se rodič strachuje, že nestihne vyzvednout své dítě. 7) 1 & 8 Express - Tramvaje 1 a 8 jsou ideálními kandidáty na S-Bahn či rychlou křížovou dopravu napříč Brnem. Měly by jen několik přestupních zastávek, na které by lidi přivážely trolejbusy jezdící paralelně vedle nich nebo po jejich kolejích, pokud nejsou obsazeny. Například: Tram 1 nabere všechny studenty jedoucí do Krpole na hlavním nádraží, zastaví jen na Moravském náměstí a pak až na Semilasse, odkud je převeze nově zbudovaný trolejbus na konečnou Tram 12, 13 nebo něco podobného. Díky tomu se uvolní tramvaje jedoucí přes Husovu. Další zastávka Tram 1 by byla konečná v Řečkovicích, odkud by musel jezdit trolejbus na nějaké P+R pro cestující přijíždějící od Svitav. 8) Express busy - alternativa k bodu 7. Tyto busy by převážely cestující jen mezi největšími přestupními uzly či konečnými zastávkami tak, aby balancovaly směr přepravy z centra do okrajů. (Tak, aby bylo výhodné se nechat dovézt na konečnou zastávku a vrátit se pár zastávek zpět, místo projíždění x-krát více zastávkami směrem z centra.)
Petr Pavel
23. 6. 2018
P+R v brne neexistuje! nedelat (… VYPUŠTĚN VULGARISMUS) jako omezovani rychlosti a neomezovat obyvatele!!! zamerit se na nakladni dopravu a zasobovani ktere nejvice znecistuji. neomezovat parkovani pro obcany kteri potrebuji auto ale neodjizdeji s nim kazdy den!! zamerit se na studenty a obyvatele bez trvaleho pobytu kteri maj naopak auto zaparkovany na jednom miste cely tyden. podporit krome kol i dopravu skutru/motocyklu a zajisteni vhodnych parkovacich mist jako prostredku mene mesto zatezujicich mnohem mene nez auto a pritom pro uzivatele rychlych a pohodlnych.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Vcelku opět souhlasím, avšak mám pochyby o smysluplnosti dotačního programu na pořizování vozidel s ekologickým pohonem. Jeho zacílení na město Brno bude přinejmenším komplikované, tento krok bych spíše přenechal na celostátní úroveň. A trochu mi chybí akcent na napojení města na celostátní dopravu - vyřešení problému D43 (dle informací, které jsem dohledal město stále nezaujalo finální stanovisko?!), zvýšení kapacity D1 v okolí Brna.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Soustredit se na zlepseni existujicich cyklostezek - jsou roztristene bez bezpecne alternativy pro prejezd mezi cyklostezkami - potom cyklista voli jizdu po chodniku. Vyuzit siroke nebo malo vyuzivane chodniky k vyznaceni pruhu pro cyklisty mimo hlavni tahy, umoznit cyklistum vyuzit pruh pro bus (Opustena, Videnska, Nove Sady) Nebezpecne se krizi se silnicemi (Krenova, Hladikova).
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
Doplnit prioritu A3 také o zkvalitnění stávající sítě pěších a turistických cest mimo urbanizovanou část města ve volné krajině. Cíleně podporovat realizaci dalších pěších cest v krajině, realizovat hlavní síť hypostezek tak, aby nebyly v kolizi s frekventovanými turistickými stezkami.
Jan Fiala
30. 6. 2018
A1.3 Zvýšit plynulost provozu a snížit rychlost a intenzitu provozu (např. zaváděním zón s omezenou rychlostí na vybraných komunikacích) Tedy ještě více zhoršit kolony a zvýšit nehodovost, o zhoršení průjezdu hasičů, záchranářů či policistů ani nemluvě. Špuntem se plynulosti provozu opravdu nepomůže. Priorita A2 Podporovat ekologické pohony Celý odstavec je naprostou demagogií, kterou nemůže vymyslet nikdo soudný. Tyto pohony nejsou vůbec ekologické a v případě nehody jsou krajně nebezpečné. Výstižně problematiku dotování toho, co lidé nechtějí, vystihl pan Reagan, kterak se daní to, co se hýbe, reguluje, pokud se to stále hýbe a dotuje, pokud se to nehýbe... B1.5 Zajistit nákup moderních vozidel (klimatizace, wifi, bezbariérová) Mít zdarma wifi je nějaké lidské právo či nutná potřeba? Nemyslím, že tímto směrem by se měly směřovat peníze daňových poplatníků. Priorita B2 Zvýšit prostupnost města pro nemotorovou dopravu (cyklodopravu, pěší chůzi) Celý odstavec opět demagogicky uvažující, že cyklosport by měl být plnohodnotnou dopravou. Chci vidět poštovní doručovatele balíků či třeba zásobování pekáren, kterak provozují činnost na kole. Dále se zde opět zmiňuje šikana řidičů snižováním už tak nízké rychlosti (což je trend velmi zvrhlý k přihlédnutí, že vozidla jsou co do pneumatik, brzd, řízení atd. mnohem bezpečnější než před desítkami let a selským rozumem by člověk čekal obecně spíš zvyšování povolené rychlosti, ne snižování) a tedy dalšího prostoru pro naplňování městské kasy pokutami... Nikde zde nevidím osvětu cyklistů o tom, že nesmějí jezdit do jednosměrky, že pokud cyklostezka končí u silnice a je tam i cedule, aby cyklista sesdnul z kola, že je to myšleno vážně, stejně jako fakt, že cyklista nesmí jezdit po chodníku. Stejně tak nevidím návrhy, aby se zvýšení bezpečnosti v tomto ohledu zabývala městská policie.