Projekty

Brno International Student

Nová aktivita, která vznikla ve spolupráci s městem Brnem a brněnskými univerzitami v roce 2017, se zaměřuje na zvýšení interakce a sounáležitosti aktivních a zahraničních studentů s městem, sběr jejich nápadů či inspirací a porovnání Brna s jinými evropskými metropolemi. Aktivita se do budoucna zaměří také na zvýšení počtu studentů, podporu mobility a tzv. Talent Attraction Management, tedy lákání studentů k dlouhodobému pobytu ve městě Brně nejen kvůli studiu, ale i za účelem hledání pracovního uplatnění. Zatím proběhly 3 velké akce, kterých se zúčastnilo přes 500 studentů. Město získalo více než 100 nových nápadů a postřehů. Brno si již vydobylo své jméno na mapě „Erasmus“ měst Evropy - 40 % účastníků ankety uvedlo, že si vybralo Brno, protože si myslí, že zahraniční pobyt u nás je skvělý. Naprosté většině zahraničních studentů (96 % respondentů) se tu opravdu líbí.

#BRNOREGION – mezinárodní marketing

Mezinárodní komunikační kampaň #brnoregion usiluje o to, aby místo, kde žijeme, bylo v zahraničí vnímáno jako dobrá adresa pro inovační podnikání, výzkum a vývoj. Společnostem a organizacím zde působícím silný regionální brand pomůže lépe se prosazovat v oblasti obchodu, marketingu nebo při náboru zaměstnanců. Součástí kampaně je web a sociální sítě (loga FB, Twitter a Linkedin) a také nástroje pro komunikační kampaně firem a organizací – nástroje pro každého, kdo chce odvyprávět příběh našeho regionu.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Mezinárodní město
Projekty

Brno jako tolerantní město, které přijímá talentované cizince

Vizí Brna je, aby se stalo rozmanitým, otevřeným a tolerantním městem, kterému se daří lákat a udržet talentované cizince všech kategorií. V plánu je proto mj. vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů usnadňující přijímání a integraci cizinců ve veřejném i soukromém sektoru.
Chcete se podívat na desetiletý plán, jak udělat z Brna tolerantní město, které přijímá talentované cizince?
Primární cíl: Lákat a udržet ve městě kvalifikované cizince 
Dílčí cíl A
Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru pro přijímání a integraci cizinců
Priorita A1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený za zahraniční talenty
Priorita A2
Usnadnit úřední formality
Priorita A3
Podpořit dlouhodobou integraci cizinců v Brně
Priorita A4
Posílit pozitivní image cizinců žijících a pracujících v Brně
Dílčí cíl B
Rozšířit a prohloubit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce
Priorita B1
Zavést systém podpůrných opatření, která by umožnila školám přijmout žáky, kteří nemají jako mateřský jazyk češtinu
Priorita B2
Zvýšit počet škol s programem výuky v cizím jazyce
Dílčí cíl C
Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí
Priorita C1
Aktivně propagovat a posilovat pozici brněnských firem v zahraničí
Dílčí cíl D
Podpořit přítomnost zahraničních firem s vyšší přidanou hodnotou doplňující inovační ekosystém města
Priorita D1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený na zahraniční investory
Dílčí cíl E
Získat a umístit do Brna významnou mezinárodní instituci
Priorita E1
Propagovat Brno jako město s velkým tvůrčím potenciálem důležitého středoevropského centra
Dílčí cíl F
Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery
Priorita F1
Posílit informovanost a praktickou využitelnost zkušeností města Brna ze zahraniční spolupráce