Projekty

Strategie integrace cizinců v městě Brně

Brno jako otevřené, tolerantní, rozvíjející se, bezpečné a kosmopolitní město, které své obyvatele nerozděluje, ale spojuje a zvyšuje kvalitu jejich života – to je vize Strategie integrace cizinců ve městě Brně, která vznikla participativně a je svým pojetím na poli sociálních strategií v ČR výjimečná. O to, aby úřady, školy, lékaři a další veřejné instituce a služby uměly komunikovat s cizinci bez ohledu na rozdílnost jazyků a kultur, i o to, aby samotní cizinci znali svá práva a povinnosti a dobře se adaptovali na nové prostředí, se stará také mezinárodně oceňovaný tým interkulturních pracovníků v samosprávě. Brno se tak stalo inspirací pro další města u nás i v zahraničí k tomu, jak zodpovědně přistupovat k integraci cizinců.

Study in Brno

V prostoru České republiky je Brno samozřejmě známým městem. Jestliže jej však chceme obohatit zahraničními studenty, je dobré, aby i mimo ČR věděli, v čem je Brno dobré. O to se stará projekt Study in Brno, který sdružuje tři brněnské univerzity – Vysoké učení technické v Brně, Masarykovu univerzitu a Mendelovu univerzitu v Brně. Univerzity společně pracují na lepší mezinárodní propagaci, rozvoji internacionalizace a průzkumu mezi zahraničními uchazeči a studenty. Projekt chce ukázat Brno v co nejlepším světle studentům i vědcům. Propagace Study in Brno je postavena nejen na možnostech studia, ale zároveň představuje Brno coby atraktivní místo pro studium, kariéru a život.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Mezinárodní město
Projekty

Brno jako tolerantní město, které přijímá talentované cizince

Vizí Brna je, aby se stalo rozmanitým, otevřeným a tolerantním městem, kterému se daří lákat a udržet talentované cizince všech kategorií. V plánu je proto mj. vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů usnadňující přijímání a integraci cizinců ve veřejném i soukromém sektoru.
Chcete se podívat na desetiletý plán, jak udělat z Brna tolerantní město, které přijímá talentované cizince?
Primární cíl: Lákat a udržet ve městě kvalifikované cizince 
Dílčí cíl A
Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru pro přijímání a integraci cizinců
Priorita A1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený za zahraniční talenty
Priorita A2
Usnadnit úřední formality
Priorita A3
Podpořit dlouhodobou integraci cizinců v Brně
Priorita A4
Posílit pozitivní image cizinců žijících a pracujících v Brně
Dílčí cíl B
Rozšířit a prohloubit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce
Priorita B1
Zavést systém podpůrných opatření, která by umožnila školám přijmout žáky, kteří nemají jako mateřský jazyk češtinu
Priorita B2
Zvýšit počet škol s programem výuky v cizím jazyce
Dílčí cíl C
Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí
Priorita C1
Aktivně propagovat a posilovat pozici brněnských firem v zahraničí
Dílčí cíl D
Podpořit přítomnost zahraničních firem s vyšší přidanou hodnotou doplňující inovační ekosystém města
Priorita D1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený na zahraniční investory
Dílčí cíl E
Získat a umístit do Brna významnou mezinárodní instituci
Priorita E1
Propagovat Brno jako město s velkým tvůrčím potenciálem důležitého středoevropského centra
Dílčí cíl F
Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery
Priorita F1
Posílit informovanost a praktickou využitelnost zkušeností města Brna ze zahraniční spolupráce