Projekty

Bydlení pro seniory a mladé rodiny na ulici Vojtova

V proluce mezi ulicemi Vojtova, Grmelova a Havlenova, v místě, kde původně působila firma s kamionovou dopravou a nacházely se garáže dopravního podniku, vybuduje město Brno 116 nových bytů pro seniory a mladé rodiny (30 bytů bude startovacích, 86 pak bude určeno pro seniory). Podoba domů bude navazovat na atmosféru pavlačových domů 19. století, které se stavěly v empírovém slohu, s pavlačemi orientovanými do dvora. Noví obyvatelé budou moci využít i 155 nových parkovacích míst (90 z nich v suterénu objektů), velké nebytové plochy a nové dětské hřiště, které bude součástí výstavby. Nezapomnělo se ani na doprovodné služby, v jednom z domů bude mít své prostory provoz pečovatelské služby Brno-střed, pobočka Knihovny J. Mahena a nová pobočka Kulturního vzdělávacího střediska Brno-střed.

Bytová výstavba na Kamenném vrchu

Oblast ležící na Kamenném vrchu nad ulicí Petra Křivky je dlouhodobě určena pro výstavbu nového bydlení. Dosud však ležela ladem a pravidelně se zde objevovaly také černé skládky. Nyní zde město Brno připravuje projekt nového moderního bydlení, odpovídajícího principům 21. století – nová výstavba bude energeticky šetrná a pečlivě řešeno bude také hospodaření s vodou. Začne se s bytovými domy navrženými v dolní části lokality při ulici Petra Křivky. Důležitou roli budou v nové výstavbě hrát kvalitní veřejná prostranství – osou lokality bude proto park postupně přecházející v lesopark. Horní část oblasti směrem k ulici Travní bude určena pro rodinné domy, pás zeleně podél ulice Travní pak oddělí obytnou část a ochrání lokalitu přírodní rezervace Kamenný vrch.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město s dostupným bydlením
Projekty

Dostupné bydlení - a to pro každého – i pro seniory nebo mladé rodiny

Vizí Brna je, že bude poskytovat variabilní nabídku bydlení dostupnou všem obyvatelům. V plánu je proto rozvíjet všechny formy bytové výstavby včetně obecního bydlení a bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let, aby v Brně mohli najít kvalitní a dostupné bydlení i mladé rodiny nebo senioři?
Primární cíl: Rozvíjet variabilní nabídku bydlení dostupnou všem obyvatelům
Dílčí cíl A
Zajistit uchování a regeneraci stávajícího bytového fondu
Priorita A1
Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu
Priorita A2
Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření
Dílčí cíl B
Rozvíjet všechny formy bytové výstavby na podporu zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel
Priorita B1
Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby
Priorita B2
Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně
Priorita B3
Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení
Dílčí cíl C
Podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami
Priorita C1
Nastavit systém sociálního bydlení
Priorita C2
Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociálního bydlení
Dílčí cíl D
Spolupracovat s obyvatelstvem a jinými subjekty
Priorita D1
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli
Priorita D2
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty