Projekty

Bytové domy s pečovatelskou službou

Město Brno klade důraz na stavbu nájemních obecních bytů pro samostatné seniory včetně bytů bezbariérových. Takové byty se pro zájemce pronajímají se sníženým nájemným. Projekty bytových domů s pečovatelskou službou jsou připravovány rovnoměrně v různých částech města Brna tak, aby se senioři mohli přestěhovat do blízkosti svého předchozího bydliště či do blízkosti svých blízkých. Nejvíce bytů má stát v městské části Tuřany, celkem se v na území Brna plánuje vystavit zhruba 200 bytů.

Bytová výstavba na Kamenném vrchu

Stavba dostupných, sociálních, obecních nájemních bytů není v Česku zrovna obvyklá. Stejně tak není běžné, aby obce v současné době iniciovaly družstevní bytovou výstavbu. V lokalitě Kamenný vrch II však právě takový typ bydlení najde své místo. V oblasti má vzniknout 350 bytů, z nichž bude 350 družstevních a zbylých 20 obecních nájemních bytů využijí senioři. Projekt pomůže situaci s bydlením, které nejen v Brně není vždy snadno dostupné.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město s dostupným bydlením
Projekty

Dostupné bydlení - a to pro každého – i pro seniory nebo mladé rodiny

Vizí Brna je, že bude poskytovat variabilní nabídku bydlení dostupnou všem obyvatelům. V plánu je proto rozvíjet všechny formy bytové výstavby včetně obecního bydlení a bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let, aby v Brně mohli najít kvalitní a dostupné bydlení i mladé rodiny nebo senioři?
Primární cíl: Rozvíjet variabilní nabídku bydlení dostupnou všem obyvatelům
Dílčí cíl A
Zajistit uchování a regeneraci stávajícího bytového fondu
Priorita A1
Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu
Priorita A2
Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření
Dílčí cíl B
Rozvíjet všechny formy bytové výstavby na podporu zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel
Priorita B1
Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby
Priorita B2
Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně
Priorita B3
Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení
Dílčí cíl C
Podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami
Priorita C1
Nastavit systém sociálního bydlení
Priorita C2
Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociálního bydlení
Dílčí cíl D
Spolupracovat s obyvatelstvem a jinými subjekty
Priorita D1
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli
Priorita D2
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty