Projekty

Brno ID

Brno již přes rok buduje vlastní elektronickou identitu pro obyvatele a uživatele města - Brno iD. E-shop služeb města byl spuštěn v lednu 2017 pro elektronické šalinkarty, nyní obsahuje i platbu za odpady, turistickou kartu a možnost hlasovat v participativním rozpočtu města „Dáme na vás“. V plánu je do budoucna i prodej lístků do městských sportovišť, vstupenek do kulturních institucí, propojení se systémem knihovny atd. Svůj účet Brno iD má už přes 50 000 Brňanů.

Datový portál

Na jaře 2018 byl spuštěn datový portál Data.brno.cz - otevřená platforma sloužící ke sdílení dat o městě Brně. Jedná se o data samotného města a městských organizací, ale též od různých dalších poskytovatelů. Tento portál je určený a přizpůsobený široké veřejnosti, tedy jak občanům, podnikatelům, studentům, výzkumníkům a odborníkům, tak i novinářům a vývojářům. Kromě samotných datových sad zde naleznete také mnoho užitečných aplikací a článků. Jednou z nich je např. webová aplikace zobrazující 3D model budov na území města Brna nebo třeba interaktivní mapa města Brna, která měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Za tři měsíce od spuštění web navštívilo 25 tisíc lidí, kteří si zobrazili přes 87 tisíc stránek.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Efektivní elektronická správa a otevřená data
Projekty

Informace jsou jednoduše přístupné a městská data veřejná

Vizí Brna je, aby správa města byla pro obyvatele jednoduchá a příjemná, a městská data byla veřejná. V plánu je proto zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím a otevřít městská data veřejnosti.
Seznamte se s desetiletým plánem, jak mít informace jednoduše přístupné a městská data veřejná.
Primární cíl: Zjednodušit a zpříjemnit správu města vůči jeho občanům a vytvářet otevřená data
Dílčí cíl A
Zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím a službám města tak, aby lidé rychle našli a vyřídili, co hledají a potřebují
Priorita A1
Implementovat moderní portál občana města s využitím mobilních technologií (pro intuitivní, srozumitelné a konzistentní procesy a formuláře)
Priorita A2
Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)
Priorita A3
Elektronizovat komunikaci dle eIDAS s důrazem na elektronickou identitu občana a důvěryhodné elektronické dokumenty
Priorita A4
Provázat městskou správu s krajskou a státní elektronickou správou a IS (integrace na systémy e-Governmentu, kraje, případně jiných poskytovatelů a využívání jejich služeb)
Dílčí cíl B
Zabezpečit kontinuitu provozu, zabezpečit data a komunikaci proti ztrátě nebo zneužití (vč. bezpečnostní strategie)
Priorita B1
Zajistit kvalitní a bezpečnou datovou infrastrukturu ve vysoké dostupnosti
Dílčí cíl C
Vytvářet, katalogizovat a zveřejňovat otevřená data jako součást všech datových procesů města i městských firem
Priorita C1
Dlouhodobě spravovat a dále rozvíjet datové úložiště (vč. stanovení vlastníka a rozpočtu) prostřednictvím zvyšování počtu zveřejněných datových sad
Dílčí cíl D
Podporovat využití dat prostřednictvím aplikací a služeb postavených nad otevřenými daty
Priorita D1
Zvýšit množství a kvalitu aplikací a služeb
Priorita D2
Posilovat důvěru ve sdílení dat a propagovat otevřená data a jejich využití