Zavřete na chvíli oči a představte si, že jste v Brně, ale o třicet let později. Píše se rok 2050.

Vaše děti dospěly. Vy máte pár vrásek navíc. A Brno – jaké vlastně bude Brno? Jaké město chceme předat svým dětem a dětem našich dětí?

Spolu s experty i na základě vašich připomínek jsme vytvořili dlouhodobou vizi města Brna.

Ta je postavená na 25 hodnotách, a byla spoluvytvářena více než 200 odborníky z univerzit, firem, neziskového sektoru z řad aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců všech politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém.

Aby se tato vize reálně přenesla z papírů do ulic, připravujeme teď konkrétní kroky ve formě plánů a projektů na nejbližších 10 let, resp. 3 roky.

A opět se obracíme na Vás, jako nejlepší experty na život v Brně. Brno jste vy.

Pojďte s námi tvořit město pro příští generace.

Jaroslav Kacer
Náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice.

Velké veřejné debaty #brno2050

 

Debata č. 1: Digitální město je/není velký bratr

4.4.2018 – 17:00-19:30, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno
Více informací o debatě zde

 

Debata č. 2: Dostupné město je/není jedno velké parkoviště

16.5.2018 – 17:00-19:30, Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brno
Připravujeme
 

Debata č. 3: Studentské a univerzitní město je/není ohrožením budoucnosti

20.6.2018 – 17:00-19:30, CEITEC Masarykova Univerzita, Kamenice 5 (vstup z ulice Studentská), 625 00 Brno

Online aplikace Pocitová mapa města Brna

Podrobná pocitová mapa pro každou čtvrť ve městě.

Online aplikace pro uživatele je pro vás připravena ZDE


Online aplikace kvíz Znáš dobře Brno?

Vyzkoušejte si své znalosti o Brně!
Odpovězte správně na 10 otázek týkajících se města Brna a vyhraj některou ze zajímavých cen.
Správné odpovědi zveřejníme 23. dubna 2018.

Máte otázku nebo podnět?
Odpovíme.

Na tvorbě vize a strategie #brno2050 se podíleli nejen experti v rámci tzv. městského ekosystému. Ale také samotní občané města Brna. A tak to bude i po celou dobu její realizace
Od 10.4. bude probíhat série veřejných setkání v jednotlivých brněnských městských částech. Přijďte se seznámit s vizí a strategií #brno2050 a navrženými kroky pro nejbližší roky na úrovni města i vaší městské části.
Podobu Brna na nejbližších několik let můžete ovlivnit i vy!

DEBATY

Vize města


Brno je v roce 2050 v mezinárodních srovnáních synonymem atraktivního a zároveň udržitelného města.

Brňané oceňují vysokou kvalitu života ve městě, které jim nabízí uplatnění v práci i podnikání, zábavě i odpočinku. Propojují se zde plody výzkumu a inovací s ekonomickou prosperitou jednotlivců i firem. Městská krajina se snoubí s okolní přírodou. Otevřenost i soudržnost na jedné straně a zdravé a odolné prostředí na straně druhé zde vytváří domov a bezpečné zázemí pro půl milionu lidí.

Brňané si uvědomují vzácnost a omezenost přírodních zdrojů, podporují jejich efektivní využití, tak aby mělo město stále dostatek vody, energie i prostředků pro svůj rozvoj. Chtějí město zanechat budoucím generacím ve stejném nebo lepším stavu.

Brňané vnímají, že je město spravováno energicky, moderně a efektivně. Správa a rozvoj města je založena na kultivované veřejné debatě a dlouhodobé spolupráci všech partnerů.

Město dýchá pro své obyvatele a ti mohou být na své město hrdí.


Arrow
Arrow

Kvalita života

Jak se bude v Brně žít, až budu dospělá?

Správa

Jak bude město fungovat, až mi bude 38?

Zdroje

Využije Brno v budoucnu svůj potenciál na maximum?

Vybírali jste 1-5 hodnot, které vám přijdou pro budoucnost města nejdůležitější.


Zdraví lidé
Soudržné a respektující město
Mezinárodní město
Kulturní město
Zdravé životní prostředí
Příroda ve městě
Kompaktní a vyvážené město
Architektonická tvář města
Město s dostupným bydlením
Prosperující město
Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací
Vzdělané univerzitní město
Sdílená vize a dobré jméno města
Fungující Brněnská metropolitní oblast
Efektivně fungující elektronizovaná správa
Participativní správa
Město otevřené v oblasti dat
Globálně dostupné město
Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
Město efektivně hospodařící s vodou
Energeticky šetrné, nezávislé a odolné město
Soběstačné a cirkulární město
Čisté město
Bezpečné město

Kam směřuje
kvalita života?

Kam směřuje
správa?

Kam směřují
zdroje?

Harmonogram

zahájení prací na #brno2050 #brno2050

březen 2017

workshopy v rámci městského ekosystému, nominace garantů jednotlivých hodnot

květen 2017

zveřejnění úvodního návrhu vize města a první kolo zapojení veřejnosti

červen - červenec 2017

zapracování připomínek veřejnosti

srpen 2017

zveřejnění upraveného návrhu vize města a druhé kolo zapojení veřejnosti

září 2017

schvalování vize města

říjen – listopad 2017

příprava hlavních témat a priorit rozvoje města do roku 2025

podzim 2017 – jaro 2018

příprava akčního plánu do roku 2020, včetně konkrétních projektů a rozpočtů

jaro 2018 – podzim 2018

realizace #brno2050

od podzim 2018

Zapojte se!


calendar

25.4.2018 17:00

#brno2050: Setkání pro obyvatele městské části Řečkovice a Mokrá Hora

Zasedací místnost MČ, Palackého nám. 11.

více

Nenechte si ujít
žádnou informaci

Každý z vás může sledovat, že to se směřováním města myslíme opravdu vážně. Sledujte novinky, plánované akce a postupnou proměnu města. V město pro příští generace.