Arrow
ArrowZastupitelstvo města Brna schválilo vizi Strategie BRNO 2050.

Máme hodnoty, máme cíle, máme indikátory.


Teď připravujeme konkrétní kroky, které povedou k naplňování konkrétních strategických cílů města.


Vize města


Brno je v roce 2050 v mezinárodních srovnáních synonymem atraktivního a zároveň udržitelného města.

Brňané oceňují vysokou kvalitu života ve městě, které jim nabízí uplatnění v práci i podnikání, zábavě i odpočinku. Propojují se zde plody výzkumu a inovací s ekonomickou prosperitou jednotlivců i firem. Městská krajina se snoubí s okolní přírodou. Otevřenost i soudržnost na jedné straně a zdravé a odolné prostředí na straně druhé zde vytváří domov a bezpečné zázemí pro půl milionu lidí.

Brňané si uvědomují vzácnost a omezenost přírodních zdrojů, podporují jejich efektivní využití, tak aby mělo město stále dostatek vody, energie i prostředků pro svůj rozvoj. Chtějí město zanechat budoucím generacím ve stejném nebo lepším stavu.

Brňané vnímají, že je město spravováno energicky, moderně a efektivně. Správa a rozvoj města je založena na kultivované veřejné debatě a dlouhodobé spolupráci všech partnerů.

Město dýchá pro své obyvatele a ti mohou být na své město hrdí.


Arrow
Arrow

Kvalita života

Jak se bude v Brně žít, až budu dospělá?

Správa

Jak bude město fungovat, až mi bude 38?

Zdroje

Využije Brno v budoucnu svůj potenciál na maximum?

Vybírali jste 1-5 hodnot, které vám přijdou pro budoucnost města nejdůležitější.


Zdraví lidé
Soudržné a respektující město
Mezinárodní město
Kulturní město
Zdravé životní prostředí
Příroda ve městě
Kompaktní a vyvážené město
Architektonická tvář města
Město s dostupným bydlením
Prosperující město
Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací
Vzdělané univerzitní město
Sdílená vize a dobré jméno města
Fungující Brněnská metropolitní oblast
Efektivně fungující elektronizovaná správa
Participativní správa
Město otevřené v oblasti dat
Globálně dostupné město
Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
Město efektivně hospodařící s vodou
Energeticky šetrné, nezávislé a odolné město
Soběstačné a cirkulární město
Čisté město
Bezpečné město

Kam směřuje
kvalita života?

Kam směřuje
správa?

Kam směřují
zdroje?

Harmonogram

zahájení prací na #brno2050 #brno2050

březen 2017

workshopy v rámci městského ekosystému, nominace garantů jednotlivých hodnot

květen 2017

zveřejnění úvodního návrhu vize města a první kolo zapojení veřejnosti

červen - červenec 2017

zapracování připomínek veřejnosti

srpen 2017

zveřejnění upraveného návrhu vize města a druhé kolo zapojení veřejnosti

září 2017

schvalování vize města

říjen – listopad 2017

příprava hlavních témat a priorit rozvoje města do roku 2025

podzim 2017 – jaro 2018

příprava akčního plánu do roku 2020, včetně konkrétních projektů a rozpočtů

jaro 2018 – podzim 2018

realizace #brno2050

od podzim 2018

Zapojte se!


calendar

10.4.2018 17:00

#brno2050: Setkání pro obyvatele městské části Komín

Radnice MČ, Vavřinecká 15.

více

Nenechte si ujít
žádnou informaci

Každý z vás může sledovat, že to se směřováním města myslíme opravdu vážně. Sledujte novinky, plánované akce a postupnou proměnu města. V město pro příští generace.