Kontakt

 

Zodpovědná osoba

 

Tomáš Koláčný
náměstek primátora
kolacny.tomas@brno.cz, 542 172 031

 

Další kontaktní osoby

 

STRATEGIE PRO BRNO 2050

Martina Pacasová
Manažer strategie města
pacasova.martina@brno.cz, 542 172 320

 

ANALÝZY A DATA

Jan Zvara
Vedoucí oddělení dat, analýz a evaluací
zvara.jan@brno.cz, 542 172 204

 

STRATEGIE A KONCEPCE

Jan Holeček
Vedoucí oddělení strategického plánování
holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

MĚSTSKÝ EKOSYSTÉM, GARANTI A AMBASADOŘI

Jakub Rybář
Vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje
rybar.jakub@brno.cz, 542 172 274

 

Adresa

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, ID datové schránky: a7kbrrn