Proč strategie vůbec vzniká?

Na rozdíl od územního plánu, který by mělo mít každé město, strategii rozvoje město mít nemusí, není to jeho povinnost. Nechceme, aby se město rozvíjelo jen na základě jednotlivých ad-hoc rozhodnutí. Chceme Brno rozvíjet systematicky, s jasnou vizí jeho budoucnosti, společně s vámi. Proto jsme při tvorbě Strategie #brno2050 hledali odpovědi na otázky:

  • KAM MÁ BRNO DO ROKU 2050 DOSPĚT?
  • JAKÉ ZÁKLADNÍ CÍLE SI K TOMU STANOVÍME?
  • JAKÝM ZPŮSOBEM TĚCHTO CÍLŮ CHCEME DOSÁHNOUT?

Kdo se do přípravy strategie zapojil?

Když říkáme, že strategie vznikla pro město Brno, myslíme tím 400 000 obyvatel města a dalších 150 000 lidí, kteří do města denně dojíždějí za prací, vzděláním či dalšími službami.

Při debatách o budoucnosti města, které jsme v roce 2017 zahájili, jsme spolupracovali a postupně hledali shodu mezi řadou partnerů. Město Brno, které často vnímáme jen jako politickou reprezentaci či úřad, tvoří také městské části, městské společnosti či organizace. Spolu s partnery z univerzit, vědeckovýzkumných center, firem, neziskových organizací a zejména aktivními jednotlivci vytváří Brno jedinečný městský ekosystém, který se celý na přípravě strategie podílí.

Výsledná strategie tak není jen strategií úřadu, ale strategií města Brna jako takového a všech jeho obyvatel.

Co chceme v Brně rozvíjet?

Zdá se, že ve městě všechno souvisí se vším. Město představuje složitý systém, zahrnující řadu vzájemně se ovlivňujících složek, procesů i aktérů. Pracovně jsme rozvoj města rozdělili do tří oblastí – šetrné nakládání se zdroji, rostoucí kvalita života a efektivní správa tvoří rámec pro udržitelný rozvoj Brna do budoucna, jeho atraktivitu pro život stávajících obyvatel i příštích generací.

Kvalita života

Nejširší oblast představuje kvalita života, která zahrnuje celou řadu pro obyvatele města klíčových témat. Patří sem třeba bezpečné a cenově přijatelné bydlení a kvalitní prostředí pro život, možnost získat dobré vzdělávání, zajímavou a uspokojující práci nebo mít dostupné základní služby.

Městská správa

Efektivní správa by měla být pro obyvatele města srozumitelná a přehledná, moderní a vstřícná ke všem. Neměla by zatěžovat, ale naopak nabízet lidem příležitost stát se součástí místní komunity, zapojit se do plánování a rozhodování na místní úrovni.

Zdroje

Zdroje, které má město k dispozici, umožňují jeho další rozvoj a hladké každodenní fungování. Patří sem témata z oblasti technické infrastruktury, energetiky či mobility.

Opravdu se dá plánovat do roku 2050?

Věříme, že ano. Pokud budeme postupně plnit jednotlivé kroky.

Strategie #brno2050 se skládá ze tří částí. První z nich je vize do roku 2050, jejíž aktualizace byla schválena brněnskými zastupiteli v září roku 2020. V této sekci strategie jsou definovány nejdůležitější hodnoty a cíle pro dlouhodobý rozvoj města. Na tuto část dále navazuje tzv. Plán 2030, který obsahuje konkrétní priority a témata, které by Brno mělo řešit do roku 2030. Tento plán byl schválen zastupitelstvem města v březnu roku 2021. V roce 2022 jsme dokončili první „Akční plán“, který obsahuje jednotlivé aktivity a projekty. Všechny části strategie vznikly a jsou dále aktualizovány díky zapojení vás Brňanů a také na základě spolupráce s experty.