Rozvoj elektromobility i centra kyberbezpečnosti. Setkání partnerů ze Strategie #brno2050 opět inspirovalo

Po nějaké době se opět sešli nositelé projektů, které tvoří Strategii #brno2050 – hlavní rozvojový dokument města, podle něhož se Brno ubírá. Setkání proběhlo 20. listopadu v Uměleckoprůmyslovém paláci Moravské galerie. A opět šlo o inspirativní akci. Na setkání se nositelé projektů ze strategie mohli blíže seznámit s aktivitami jiných institucí, společností či výzkumných center. Zároveň měli sami příležitost představit, co dělají, co jejich práce přináší a jaký má dopad nejen na obyvatele Brna. Setkání tedy bylo příležitostí pro získání inspirace, nových vědomostí i navázání užitečných pracovních...
Čti dále...

Řada novinek a inspirací. Partneři ze Strategie #brno2050 se opět setkali

Partneři podílející se na tvorbě a naplňování Strategie #brno2050 se opět společně setkali. Na červnových pracovních skupinách bilancovali, jak se zatím daří strategii naplňovat. Zástupci brněnského magistrátu jim zároveň ukázali, co se v souvislosti se Strategií #brno2050 chystá v následujících měsících.  [caption id="attachment_2186" align="alignleft" width="500"] Setkání pracovních skupin Strategie #brno2050[/caption] V nedávno postaveném Mendelově skleníku, jenž zdobí prostor Augustiniánského opatství, proběhlo na konci června celkem pět setkání. Postupně se zde potkali zástupci organizací, institucí a společností, které...
Čti dále...

Máme plán, jak z Husovic opět udělat lepší místo pro život

Malebná čtvrť Husovice se znovu probouzí k životu. Stav dosud zanedbávané lokality se má zlepšit díky četným změnám, které navrhli odborníci spolu s místními obyvateli. Navržené aktivity pomohou vyřešit problémy, které čtvrť v poslední době sužují. [caption id="attachment_2169" align="alignleft" width="500"] Situace v Husovicích se zlepší díky Akčnímu plánu[/caption] Zástupci brněnského magistrátu se v uplynulých dvou letech scházeli s reprezentanty městské části Brno-sever, aby společně nastartovali proměnu Husovic. Tato čtvrť má díky své poloze blízko centra města velký potenciál i osobité kouzlo. V poslední době šlo...
Čti dále...

Už rok mohou kreativci žádat o dotaci. Jejich zájem roste

Dotační titul Pro Kreativní Brno slaví první rok od svého vzniku. Program, který transparentně podporuje brněnské kreativce, se těší čím dál většímu zájmu. Co vše o něm tedy za rok fungování víme? Program Pro Kreativní Brno pomáhá žadatelům především v propagaci jejich činnosti a edukaci odborné i laické veřejnosti. O dotaci mohli kreativci poprvé požádat na konci roku 2021. Od té doby vyhlásilo město Brno další dvě výzvy, celkem se tedy do dnešních dní uskutečnila tři dotační kola. [caption id="attachment_2155" align="alignleft" width="500"] Zájem o dotace pro kreativce postupně roste[/caption] Zástupci města Brna...
Čti dále...

Nositelé projektů z Akčního plánu Strategie #brno2050 se společně sešli na hvězdárně

V listopadu se v prostorách Hvězdárny a planetária Brno sešli členové pracovních skupin, nositelé projektů a garanti hodnot, které jsou součástí Akčního plánu Strategie #brno2050. Tento dokument obsahuje významné a inovativní projekty, jež v Brně vznikají nebo v dohledné době vzniknou. Vybraní nositelé na hvězdárně představili své vize a společně nastínili budoucí směřování Brna. Setkání se zúčastnila také primátorka města Markéta Vaňková. Akční plán představuje první krok ke skutečnému naplňování dlouhodobé vize rozvoje města. Jeho podobu schválilo brněnské zastupitelstvo v dubnu letošního roku. “Dokument shromažďuje...
Čti dále...

Urban centrum se loučí s rokem 2022. Po Vánocích chystá pro Brňany další výstavy

Urban centrum na Staré radnici má za sebou další rok plný zajímavých výstav. A stejně tak tomu bude i v roce 2023. Jeho návštěvníci se opět mohou těšit na jedinečné ukázky architektonických a výtvarných projektů, ale také naučné a informativní expozice. První taková výstava, na kterou organizátoři všechny srdečně zvou, začne již krátce po Novém roce. Rok 2022 pomalu končí a s ním se uzavírá také další kapitola výstav pro Brňanky a Brňany, kteří se zajímají o své město a jeho další rozvoj. Tento rok přinesl výlety do historie, zaostření na současnost i pohledy do budoucnosti skrze výsledky architektonických soutěží...
Čti dále...

Husovice se po letech opomíjení začnou měnit k lepšímu

Ve spolupráci s městskou částí Brno-sever se od loňského roku snažíme o rozvoj lokality Husovice. Tato čtvrť se může pyšnit výrazným geniem loci, avšak poslední roky zůstala opomíjena. Proto společně usilujeme o zlepšení života obyvatel Husovic a řešení místních problémů. Postup byl takový, že jsme: 1. vypracovali základní rešerši území; 2. vytipovali důležité aktéry z území od zástupců městské části, magistrátu, přes místní podnikatele, zástupce neziskových organizací a institucí až po aktivní občany z území; 3. s těmito aktéry jsme se celkem pětkrát sešli v rámci workshopů přímo v lokalitě a postupně jsme...
Čti dále...

Naplnění strategie #brno2050 je zase blíž. Akční plán PROJEKTY 2021+ je v realizaci.

Brněnští zastupitelé schválili v dubnu klíčový dokument pro naplňování dlouhodobé strategie #brno2050. V tzv. akčním plánu se nachází projekty, které se budou ve městě v nejbližších letech realizovat. Jejich nositeli jsou vedle města také další významné subjekty působící v Brně. Akční plán totiž není dokumentem, jenž vznikl pouze za zdmi magistrátu. Na jeho finální podobě se podílela řada dalších subjektů, ať už z akademické nebo podnikatelské sféry. Do akčního plánu byly zahrnuty projekty řady dalších důležitých partnerů města, které jsou v souladu s celkovou strategií rozvoje Brna. Při sestavování plánu se u...
Čti dále...

Špitálka vstoupila do druhého kola předběžných tržních konzultací. Řeší se financování projektu.

Předběžné tržní konzultace k výstavbě první brněnské chytré čtvrti předcházejí výběru strategického partnera, jenž bude mít revitalizaci Špitálky na starost. Konzultace mají s možnými partnery ověřit, zda je plán na vybudování chytré čtvrti životaschopný, udržitelný z hlediska financování, a zda splňuje požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Zájemci o projekt se budou se zástupci města průběžně scházet až do konce letošního roku. Minulý týden 14. června proběhla v pořadí již druhá hromadná konzultace, při které se řešily možné modely budoucí spolupráce, které vzešly ze studie “Finanční analýza a...
Čti dále...

Rozloha zanedbaných ploch ve městě se zmenšuje, jak dokládá aktualizace databáze brownfieldů města Brna

Strategické plánování a rozvoj města stojí na komplexních informacích a datech o území, které je potřeba pravidelně aktualizovat. Město Brno eviduje brownfieldové lokality již od roku 2006, poslední aktualizace databáze byla provedena v letech 2017 a 2018. V minulém roce byla dokončena vyhledávací studie nových brownfieldových lokalit, na kterou navázala pasportizace brownfieldů s vlastnickým podílem města do 50 % a v první polovině letošního roku pak poslední část aktualizace - pasportizace lokalit s více než 50 % vlastnickým podílem města Brna. Databáze brownfieldů na území města Brna je tak nyní kompletní a aktuální.  Vše je...
Čti dále...

Káznice slaví 250 let od položení základního kamene

Objekt Káznice je v Brně známou stavbou, která začala psát svoji historii již před 250 lety. Její příběh započal 20. července 1772 položením základního kamene zemským hejtmanem Arnoštem Kryštofem, hrabětem z Kounic. Na počátku se z objektu stal sirotčinec, následně po dlouhá staletí sloužil jako vězení. Poslední desítky let až do roku 2006 fungoval jako depozitář pro Moravský zemský archiv. Nyní, v roce 2022, si připomínáme čtvrt tisíciletí této historické budovy. Chystání oslav se ujalo studio Tripitaka, které v Káznici dlouhodobě působí, spolu s agenturou TIC Brno. Akce a události připomínající 250 káznice by měly...
Čti dále...

Naplnění strategie je zase blíž. Zastupitelé schválili akční plán

Brněnští zastupitelé schválili v dubnu klíčový dokument pro naplňování dlouhodobé strategie #brno2050. V tzv. akčním plánu se nachází projekty, které se budou ve městě v nejbližších letech realizovat. Jejich nositeli jsou vedle města také další významné subjekty působící v Brně. Akční plán totiž není dokumentem, jenž vznikl pouze za zdmi magistrátu. Na jeho finální podobě se podílela řada dalších subjektů, ať už z akademické nebo podnikatelské sféry. Do akčního plánu byly zahrnuty projekty řady dalších důležitých partnerů města, které jsou v souladu s celkovou strategií rozvoje Brna. Při sestavování plánu se u...
Čti dále...

Chytrá čtvrť Špitálka má Bílou knihu a chystá se na předběžné tržní konzultace

Za pár let má v lokalitě Špitálka vzniknout chytrá čtvrť. Pro uskutečnění ambiciózního projektu učinili zástupci města a jeho partneři další nezbytné kroky. Na začátku roku došlo k zveřejnění tzv. Bílé knihy, která definuje technické požadavky na výstavbu čtvrti. Dokument v následujících měsících poslouží během předběžných tržních konzultací, jejichž první kolo proběhne již 12. dubna. Po konzultacích dojde k výběru strategického investora, jenž bude mít revitalizaci Špitálky na starost.  Bílá kniha, kterou společně zpracovali architektonický ateliér A8000 a Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města...
Čti dále...

Změna světelných prvků v centru města. Výstava v Urban centru představí výsledky soutěže na nové girlandy

Girlandy, světelné prvky v centru města, již k Brnu neodmyslitelně patří a každý večer ozařují ulice historického jádra. Jejich nevyhovující technický stav ovšem vyžaduje renovaci. Z toho důvodu uspořádalo město soutěž na nové girlandy. Veškeré soutěžní návrhy včetně toho vítězného budou k vidění na výstavě, která se po dobu téměř dvou měsíců uskuteční v Urban centru na Staré radnici. Expozice začíná již31. března.  Současné girlandy slouží svému účelu bezmála 70 let a původně byly spojeny s pořádáním brněnských veletrhů a výstav. Během opakujících se oprav nicméně mnohokrát ztratily svůj specifický...
Čti dále...

Kreativci mohou podruhé žádat o dotaci. Program reaguje i na válku na Ukrajině

Po prvním kole budou mít podnikatelé působící v kulturních a kreativních odvětvích znovu možnost požádat o finanční příspěvek. Brněnský magistrát totiž na jaře spustí druhou výzvu dotačního programu Pro Kreativní Brno. Výzva má za cíl opět podpořit podnikání a rozvoj brněnských kreativců. Podobně jako v prvním kole se žádosti kreativců mohou týkat čtyř projektových oblastí. Mezi ně patří propagace, edukace, veřejný prostor a oblast reagující na aktuální zadání města nebo potřeby kulturních a kreativních odvětví. Poslední jmenovaná oblast se tentokrát týká tvorby videoher a her, upcyclingu v rámci cirkulární...
Čti dále...

Špitálka má svou Bílou knihu. Pomůže při hledání investorů pro výstavbu chytré čtvrti

Další důležitý krok přiblížil lokalitu Špitálka k přestavbě na chytrou čtvrť. Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna ve spolupráci s Ateliér A8000 dokončil přípravu tzv. Bílé knihy. Ta stanovuje základní parametry a standardy, které bude město klást na výstavbu čtvrti. Dokument v následujících měsících pomůže při hledání investorů a předběžných tržních konzultacích s nimi. Bílá kniha navazuje na tzv. Master plán, který již dříve představil urbanisticko-architektonický návrh území Špitálky. Zatímco Master plán definuje funkční náplň a hmotovou strukturu areálu, Bílá kniha...
Čti dále...

Nový rok v novém kabátě. Urban Centrum mění vizuál i značku

Do roku 2022 vstupuje Urban centrum Brno po více než 15 letech své existence s novým, moderním vizuálem. Jeho součástí je také nová značka, která se postupně začne v různých podobách objevovat na všech informačních a propagačních materiálech a výstupech centra. Cílem navržené podoby nové značky a z ní vycházejícího vizuálu je snaha o grafické sjednocení všech výstupů Urban centra. Zároveň věříme, že svěží design přinese výsledek v podobě zvýšeného povědomí o výstavách a doprovodných akcích centra pořádaných pod jeho hlavičkou.
Čti dále...

Brána zahrady věčnosti.

Brána zahrady věčnosti. Navštivte výstavu návrhů urbanisticko-architektonické soutěže na hlavní vstup Ústředního hřbitova 15. 12. 2021 – 28. 1. 2022 Srdečně vás zveme do Urban centra na výstavu soutěžních návrhů podoby hlavního vstupu Ústředního hřbitova v Brně, kterou organizuje Kancelář architekta města Brna. Výstava zůstane pro veřejnost otevřena až do konce ledna příštího roku. Účastníci soutěže měli za úkol navrhnout novou podobu hlavního vstupu hřbitova včetně přilehlých veřejných prostranství. Zároveň se po architektech vyžadovalo, aby představili rekonstrukci jedné ze správních budov na administrativní...
Čti dále...

Chytrá čtvrť Špitálka ambiciózně vkráčí do nového roku

Projekt chytré čtvrti Špitálka se během roku 2021 opět přiblížil k realizaci. V rozdělané práci hodláme pokračovat také v následujících měsících. Již v loňském roce došlo ke zhotovení urbanisticko-architektonického návrhu území do podoby tzv. Master plánu. Na něj letos navázalo zpracování “Bílé knihy”, která poslouží jako podklad při hledání budoucího strategického investora pro lokalitu. Smyslem knihy je rozvést původní Master plán a doplnit jej z hlediska využití plánovaných inovativních technologií a přístupů, které chce město v chytré čtvrti aplikovat. Dokument naleznete od března příštího roku na našem...
Čti dále...

Nový dotační titul přilákal řadu kreativců různého zaměření

V uplynulých týdnech probíhal sběr žádostí do nového dotačního titulu “Pro Kreativní Brno”. Program má za cíl podpořit podnikatele působící v kulturním odvětví. Celkem jsme přijali 15 žádostí s různým zaměřením. Některé zaslané projekty se soustředí na prezentaci v zahraničí, jiné na propagaci kreativních odvětví u široké veřejnosti a další se zase snaží vzbudit zájem o kreativitu u dětí. Na začátku nového roku projdou žádosti hodnocením komise složené ze zástupců Brna i externích hodnotitelů. Komise posoudí každý projekt a jeho dopad, načež rozhodne, kteří žadatelé dotaci obdrží. Finanční podporu následně...
Čti dále...