Hledáme komunikační agenturu na tříletou spolupráci v oblasti marketingové komunikace

Dovolujeme si vás i touto cestou informovat o možnosti podat nabídku do otevřené soutěže VZMR - Rámcová smlouva: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie #brno2050. Zadávací dokumentaci najdete zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00011337 Zadávací dokumentace byla připravena v souladu s metodikou zadávání veřejných zakázek v oblasti marketingu, komunikace a reklamy (Asociace komunikačních agentur).
Čti dále...

Ve středu 20.6.2018 se uskuteční velká veřejná debata Studentské město ≠ ohrožení budoucnosti

Znamenají studenti v Brně příležitost pro rozvoj vědy výzkumu, podnikaní a života ve městě nebo znamenají dražší nájmy, ceny nemovitosti a plné tramvaje? Brno se postupně stává studentským městem, výzkumným a vývojovým centrem země, městem úspěšných start-upů – středoevropské Silicon Valley. Přítomnost studentů bez trvalého bydliště přispívá k denně přítomnému půl milionu lidí, posilují dopravní špičky, zabírají omezené parkovací kapacity. Na druhou stranu jsou studenti důvodem rostoucí atraktivity města, pro přítomnost významných investorů, příslibem udržitelnosti výzkumných a vývojových center a v nájmech a...
Čti dále...

16. 5. 2018 proběhla velká veřejná debata Dostupné město ≠ jedno velké parkoviště

16. 5. 2018 proběhla velká veřejná debata Dostupné město ≠ jedno velké parkoviště. VUT Fakulta architektury, Poříčí 5 Kompletní záznam z velké veřejné debaty Dostupné město ≠ jedno velké parkoviště  
Čti dále...

Proběhlo  veřejné setkání s občany o budoucnosti Brna a městské části Brno-střed

Ve středu 9.5. proběhlo v rámci Strategie #brno2050 veřejné setkání s občany o budoucnosti Brna a městské části Brno-střed. Výstupy ze setkání budou podkladem pro tvorbu plánů pro desetiletý horizont a pro realizací projektů v průběhu tří let.  
Čti dále...

Správné odpovědi online kvízu Znáš dobře Brno?

U příležitosti zveřejnění Zprávy o stavu města byl spuštěn kvíz Znáš dobře Brno?, kde si kdokoli může zábavnou formou otestovat svoje znalosti o Brně. Náročný kvíz byl koncipován také jako soutěž o drobné ceny. Soutěž byla ukončena 23. 4. ve 12:00 hod. Kvíz byl do té doby vyplněn téměř 4 000krát. Průměrná úspěšnost odpovědí byla 40 %. Sto procent správných odpovědí mělo pouhých 10 lidí. Drobné ocenění za své znalosti může očekávat 15 nejúspěšnějších (podle počtu správných odpovědí a termínu vyplnění kvízu). Správné odpovědi si můžete přečíst níže nebo přímo na datovém webu města – DATA.BRNO.CZ. Jak...
Čti dále...

Výroční setkání brněnského městského ekosystému 23. dubna 2018

V pondělí 23. dubna 2018 se od 15:00 uskutečnilo ve Sněmovním sále Nové radnice na Dominikánském nám. 1 třetí setkání brněnského městského ekosystému. V rámci interaktivní části se účastníci věnovali připravovaným webovým stránkám Městského ekosystému, problematice Talent Pool Brno, ale také dohodě ohledně ambasadorů městského ekosystému na další období včetně představení plánů a aktivit. Poté proběhl workshop k programové části strategie #brno2050, který se zaměřil na rozdělení priorit a opatření dle důležitosti a jejich časové náročnosti, V rámci programu byli na další rok potvrzeni ve svých rolích všichni...
Čti dále...

Zpráva o stavu města 2018

Loni v dubnu Brno vydalo publikaci Zpráva o stavu města 2017, která pomocí infografik popisuje základní statistické ukazatele města. Také letos připravilo město Brno novou zprávu o stavu města za letošní rok, kterou představilo 23. dubna 2018 odpoledne v rámci programu výročního setkání brněnského Městského ekosystému. Loni v dubnu Brno vydalo publikaci Zpráva o stavu města 2017, která pomocí infografik popisuje základní statistické ukazatele města. Také letos připravilo město Brno novou zprávu o stavu města za letošní rok, kterou představilo 23. dubna 2018 odpoledne v rámci programu výročního setkání brněnského Městského...
Čti dále...