Další ročník soutěže MUNISS začíná. Studenti vysokých škol se tentokrát zaměří na budoucí podobu lokality za areálem Zetor

Soutěž MUNISS přivádí ke spolupráci zástupce města a studenty napříč vysokými školami v Brně. V pátek 11. prosince slavnostně začal už desátý ročník této meziuniverzitní soutěže, který se bude věnovat lokalitě za areálem Zetor. Ta je momentálně ze třetiny nevyužita a ve zbytku je velké množství firem specializovaného zaměření. Nejlepší soutěžní týmy si rozdělí téměř sto tisíc korun. Cílem soutěžních prací bude nalézt způsob využití lokality „za Zetorem“ tak, aby zohledňoval limity a specifika této lokality, budoucí podoby a využití s ohledem na potřeby moderního města. Zadaná lokalita za Zetorem je nyní...
Čti dále...

Obchodní mise v roce 2020

Již od roku 2017 město Brno finančně podporuje zahraniční obchod místních firem prostřednictvím projektu Centra mezinárodního obchodu Regionální hospodářské komory Brno. V rámci projektu probíhá každoročně několik obchodních podnikatelských misí, kterých se účastní malé a střední podniky či vědecko-výzkumná centra z Brna a jižní Moravy. Rok 2020 je v mnohém jiný. Veškerá jednání a konference se přesouvají do virtuálního světa. A byl to i případ dopředu naplánovaných obchodních misí. Ve dnech 11. a 12. listopadu se uskutečnily Česko-britské kont(r)aktní dny. Proběhly prostřednictvím kooperační platformy Kont(r)akt...
Čti dále...

Vznikla nová mapová aplikace Cirkulární Brno

Vytvořili jsme novou mapovou aplikaci Cirkulární Brno. Koncept cirkulární ekonomiky je v současnosti velmi diskutovaným tématem, a tato iniciativa vznikla právě proto, aby dále šířila povědomí o této oblasti. Cirkulární ekonomika se oproti klasickému lineárnímu modelu snaží co nejdéle udržovat produkty v oběhu, prodlužovat jejich životnost a eliminovat tvorbu dalších odpadů. Aplikace obyvatelům města pomáhá chovat se při jejich nákupech udržitelněji a volit produkty a služby, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Co v mapě objevíte? Místní designéry, prodejce lokálních potravin, bezobalové obchody,...
Čti dále...

Kam kráčíš, Brno? 2020

Vnímat rozvoj města jako nikdy nekončící příběh. Příběh, do kterého každá generace připíše něco nového. Takovou příležitost přinesl lidem letošní ročník akce „Kam kráčíš, Brno?“. Proměny města od roku 1900 až po vize budoucnosti Brna ukázala venkovní výstava na Pohořelci.                   Na venkovní výstavě nad OD Centrum si mohli Brňané během září připomenout řadu významných staveb a osobností, které v minulosti měnily tvář Brna, a nahlédnout do blízké budoucnosti prostřednictvím projektů, jež se teprve připravují. Budoucí podobu města...
Čti dále...

Aktualizace VIZE 2050 byla schválena

Rada města Brna schválila 26. 8. aktualizaci Vize 2050, následně tak 8. 9. učinilo i Zastupitelstvo města Brna. Po téměř dvou letech jednání se zástupci politických klubů koaličních stran můžeme tuto kapitolu uzavřít – současná politická reprezentace potvrdila původně nastavené dlouhodobé směřování města, a proces přípravy komplexní strategie rozvoje města #brno2050 tak může pokračovat dál. Finální podobu aktualizované Vize 2050 naleznete zde na webu brno2050.cz. Děkujeme všem garantům hodnot Vize 2050, kteří se na aktualizaci podíleli. Rada města Brna zároveň schválila ustanovení řídicího výboru v čele s primátorkou...
Čti dále...

Třetí ročník konference URBIS SMART CITY FAIR se zaměřil na praktická řešení pro města

Poradil i s tím, jak se dají inovace využít v době koronavirové krize. Přesto, že se zaměřil zejména na odbornou veřejnost, pavilonem E prošlo 600 návštěvníků. Dalších 300 se připojilo on-line. Konference se zabývala šesti hlavními tématy – životním prostředím, digitalizací, službami, řízením, budoucností a přínosy, o kterých hovořilo na EXPO STAGI více než padesát českých i zahraničních odborníků. Mezi nimi byli například zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, Roman Nekula z Brněnských komunikací, Michal Lakomski z Poznaně či David Koppitz z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ti, kteří nemohli...
Čti dále...

9. ročník studentské soutěže Muniss je za námi. Prohlédněte si vítězné práce.

V květnu hodnotitelé vybrali vítěze již 9. ročníku Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS, na které spolupracuje statutární město Brno s brněnskými univerzitami v široké škále oborů. Od prosince loňského roku tak tři studentské týmy pod dohledem Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna vytvářela návrhy revitalizace tří lokalit typu brownfields. Jednalo se o bývalou vojenskou jídelnu na ulici Žižkově, bývalou cihelnu v Řečkovicích a bývalý areál FSIK METAL u ulice Dornych. Letošní ročník nebyl výjimečný pouze situací ohledně pandemie covid-19, s níž se studenti museli vypořádat a která znemožnila...
Čti dále...

Kontakt-Kontrakt: nástroj k propojování a asistence pro jihomoravské firmy

  S koronavirovou krizí úzce souvisí krize ekonomická. V dubnu 2020 se český průmysl v meziročním vyjádření propadl o 32,8 %. Aktuálně je třeba se „poprat“ zejména s narušenými odběratelsko-dodavatelskými vztahy firem. Právě na tuto situaci reaguje projekt Regionální hospodářské komory Brno „Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt“, jehož cílem je přímé propojování jihomoravských firem a vědecko-výzkumných kapacit s potenciálními obchodními partnery a navazování nové spolupráce. Město Brno podpoří tento projekt dvěma miliony korun. Díky podpoře, kterou schválilo Zastupitelstvo města...
Čti dále...

Nejlepší doktorandi opět získali od města Brna finanční podporu

V Rytířském sále Nové radnice byly 14. února 2020 slavnostně předány šeky nejlepším doktorským studentům přírodovědných a technických oborů. V programu Brno Ph.D. Talent 2019 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů partnerských brněnských univerzit, a to v oblasti technických nebo přírodních věd. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky. Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka, soutěž je určena uchazečům do 30 let. Z celkově 127 přihlášených...
Čti dále...

Co s brownfieldy, ptá se Brno studentů

Podeváté se studenti vysokých škol spojí napříč obory a navrhnou, jak rozvíjet svoje univerzitní město. V rámci soutěže MUNISS se letos zamyslí nad novým využitím brownfieldů. Na práci mají zhruba půl roku, nejlepší týmy si rozdělí 100 tisíc korun. Do soutěže, jejíž první ročník se konal v roce 2011, se zapojí studenti z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického, přidala se také Slovenská technická univerzita v Bratislavě. „V jiném městě v České republice nic podobného neexistuje, Brno je v tomto ohledu průkopník," komentoval vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB František Kubeš a...
Čti dále...

Primátorka města Brna se zajímá o potřeby místních podnikatelů a firem

                Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková se spolu se svým náměstkem Bc. Tomášem Koláčným podrobně seznamuje se zástupci podnikatelského sektoru v Brně. Během roku 2019 uskutečnila již osm návštěv, během kterých se zajímala zejména o plány společností a jejich další rozvoj a potřeby a problémy, kterým v Brně nejčastěji čelí. Vedle výrobců elektronových mikroskopů Thermo Fisher Scientific a TESCAN a firem vyvíjejících kancelářská řešení a software Y SOFT a SAP Labs, navštívilo vedení města Brna dále herní vývojáře MADFINGER Games,...
Čti dále...

Brno se jako první české město zapojí do prestižní evropské sítě METREX

Město Brno jakožto lídr metropolitní spolupráce v České republice se stane jediným českým zástupcem v prestižní evropské síti METREX která reprezentuje metropolitní oblasti na evropské úrovni. Cílem této sítě je vzájemná spolupráce mezi metropolitními oblastmi a snaha získat pro svá území co nejvíce informací a evropských prostředků. Členství v síti METREX městu umožní mimo jiné i podílet se na vyjednávání o podobě integrovaných urbánních nástrojů (ITI) a nastavení urbánní dimenze v dalším programovém období EU 2021–2027. V dalším programovém období 2021–2027 má nástroj ITI oporu jak Evropské komise, tak...
Čti dále...

Proběhl workshop k aktualizaci strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+

Dne 28. listopadu se uskutečnilo druhé společné pracovní jednání členů všech pracovních skupin Řídicího výboru ITI a dalších odborníků k problematice aktualizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+. Cílem setkání bylo dosáhnout konsensuální shody na klíčových tématech s metropolitním rozměrem, která budou v průběhu příštího roku dále rozpracována až do úrovně konkrétních strategických projektů. Tento cíl byl naplněn. Společného jednání se zúčastnilo více než 60 odborníků z Magistrátu města Brna, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zástupců okolních měst a obcí v rámci Brněnské...
Čti dále...

Brněnské herní firmy na festivalu v Belgii

Festival Meet & Build se v belgickém Charleroi již pátým rokem zaměřuje na témata spjatá s videoherním odvětvím. Letos se festival zaměřil na české videohry s výraznou účastí českých, resp. brněnských subjektů, jejichž účast na festivalu aktivně podpořil Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Koncem listopadu se tak město Brno spolupodílelo na mezinárodním festivalu, který je v Belgii jedinečným místem k poslechu rozhovorů světových odborníků, sdílení know-how a sdružování belgického herního (a dalšího kreativního) průmyslu. Šest českých studií, které dosahují světového ohlasu, na něm...
Čti dále...

#brno2050 – jedeme dál

Letošní rok práce na strategii #brno2050 byl ve znamení jednání s novou politickou reprezentací města, tak aby byla zajištěna kontinuita strategického plánování. V průběhu roku proběhla série setkání zástupců politických klubů všech koaličních stran s odbornými garanty hodnot strategie. Odborníci s politiky diskutovali o nastavení cílů a indikátorů dlouhodobé vize města pro průběžný monitoring jejího naplňování. Cílem bylo nastavit celý proces měření a vyhodnocování tak, aby byl co nejefektivnější z hlediska času i finančních nákladů pro město. Aktualizovaná podoba dlouhodobé Vize 2050 bude předložena Radě a Zastupitelstvu...
Čti dále...

Medailonek

František Kubeš (1981) vystudoval obor Sociální geografie a regionální rozvoj na Ostravské univerzitě v Ostravě. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval na Magistrátě města Brna v Kanceláři strategie města – od roku 2007 jako vedoucí referátu tvorby strategie a regionální spolupráce. V letech 2009 – 2010 absolvoval 9 měsíční stipendijní pobyt v SRN. Od dubna 2014 do června 2019 působil na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako vedoucí oddělení urbánní politiky; poslední dva roky současně jako pověřený ředitel odboru regionální politiky. Mezi jeho hlavní úkoly patřilo např. metodické nastavení nástroje Integrovaných územních investic...
Čti dále...

Aktualizace strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti

Jak se za posledních 5 let změnila Brněnská metropolitní oblast? V Atlase Brněnské metropolitní oblasti najdete informace ohledně propojení města Brna s okolními obcemi. Můžete zde najít i tuto sémantickou mapu vycházející ze znalostí a zkušeností lidí žijících v BMO. Zajímá nás, jak (a jestli vůbec) se tento obraz BMO v čase mění. Proto v současnosti intenzivně pracujeme na aktualizaci metropolitní strategie pro příštích 10 let. Nejsme na to sami. Do tohoto procesu jsme zapojili stávající partnery a odborníky, kteří s námi vytvářeli původní strategii a podíleli se na jejím naplňování. Do nové strategie zahrneme konkrétní...
Čti dále...

S podzimem začala studentská soutěž MUNISS

Do konce října se studenti brněnských vysokých škol mohou přihlašovat do dalšího ročníku meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Letošní téma s názvem „Druhá šance pro brownfieldy – pojďte s námi po kouscích měnit Brno“ se bude věnovat revitalizaci 3 brownfieldů ve městě Brně, kdy cílem studentských týmů bude během dvou semestrů navrhnout jejich nové využití. Pro zpracování byly vybrány lokality bývalé vojenské jídelny na ul. Žižkova „Kadetka“, areál FSIK METAL a zahrádky přilehlé areálu bývalé cihelny v Řečkovicích. Cílem studentské soutěže MUNISS je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty...
Čti dále...

Brno hledá 25 nejtalentovanějších doktorandů aneb Ph.D. Talent 2019 startuje

Další ročník stipendijního programu Brno Ph.D. Talent je tady! O zisk stipendia 300 000 Kč na tři roky studia se uchází studenti prvních ročníků doktorského studia z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Cílem projektu je přilákání talentovaných mladých lidí k vědecké kariéře v přírodovědných a technických oborech a vytvoření komunity aktivních mladých vědců spolupracujících s městem a regionem. Od roku 2009 město Brno na tento program přispělo částkou 61 mil. Kč a podpořilo již přes 180 nejtalentovanějších stipendistů. Aktuální...
Čti dále...

„Kam kráčíš Brno?“

Letos byla strategie #brno2050 v ulicích vidět víc než kdy předtím. Malý stánek z minulých let vyrostl do podoby architektonické instalace, spojené s venkovní výstavou, sérií přednášek a exkurzí pro širokou veřejnost. Oslovili jsme tak téměř 2 700 Brňanů a na tři týdny oživili a zpříjemnili kolemjdoucím jedno z nejzanedbanějších míst v centru města - “na Pohořelci”. [caption id="attachment_1252" align="alignleft" width="267"] Foto: BoysPlayNice.[/caption] Pro pořádání akce jsme záměrně zvolili jedno z dlouhodobě opomíjených míst v centru – prostranství nad obchodním domem Centrum (mezi ulicemi Kobližná a...
Čti dále...