Kam kráčíš Brno? Dozvíte se na venkovní výstavě na Špilberku

Proměny města Brna od roku 1900 až po vize budoucnosti přináší venkovní výstava na dělovém bastionu jižních teras hradu Špilberku. Nabízí příběh rozvoje města – pohled na řadu významných staveb a významných osobností, které v minulosti měnily tvář Brna, i pohled do blízké budoucnosti prostřednictvím projektů, které se teprve připravují. Příběh, do kterého každá generace připíše něco nového. Taková je venkovní výstava „Kam kráčíš, Brno?“. Výstavu, kterou připravilo Oddělení strategického plánování Magistrátu města Brna, jste mohli zhlédnout v podzimních měsících na Pohořelci u obchodního domu Centrum a pro ty z...
Čti dále...

Úspěchy brněnské kosmonautiky přiblíží akce Brno Space Days

Koho by napadlo, že se v brněnských Medlánkách montují konstrukce pro rakety Vega, že díly precizně vyrobené v Maloměřicích poletí na Mars anebo že na Vídeňské ulici analyzují teplotní namáhání komponent extrémně velkého dalekohledu o průměru objektivu 40 metrů? Nelze popřít, že Brno je centrem českého kosmického průmyslu. Od čtvrtka 8. dubna do pondělí 12. dubna bude město Brno opět žít vesmírem. Již tradičně se totiž koná akce Brno Space Days aneb Dny jihomoravské kosmonautiky. Letošní ročník se mj. věnuje připomínce výročí obletu planety země kosmonautem Jurijem Gagarinem, ke kterému došlo ve středu 12. dubna...
Čti dále...

URBIS SMART CITY FAIR se připravuje v hybridní i virtuální podobě

Od 2. do 4. června se uskuteční Veletrh chytrých řešení pro obce a města URBIS SMART CITY FAIR 2021. Organizátoři se připravují i na variantu, kdy se nebude možné na brněnském výstavišti sejít nebo budou možnosti shromažďování omezeny. V přípravě je tedy hybridní varianta s programem realizovaným na výstavišti i virtuálně, a virtuální varianta, kdy se účastníci sejdou pouze ve webové aplikaci. O konečné podobě letošního veletrhu a konference URBIS se rozhodne nejpozději 19. dubna. První verze programu konference obsahuje jako hlavní body smart řešení a digitalizaci podporující efektivitu samospráv a zkvalitňující život obyvatel v...
Čti dále...

Elektronová mikroskopie opět přiblíží svět kolem nás

Věděli jste, že elektronový mikroskop dokáže zvětšit předměty až milionkrát, že se jich v Brně ročně vyrobí 1100 kusů, což je více než třetina celosvětové produkce, a 93 % z nich se vyváží? Nebo že jeho průměrná cena je 20 milionů korun? Přiblížit obor elektronové mikroskopie veřejnosti mají za cíl Dny elektronové mikroskopie (DEM). Letošní ročník se uskuteční v termínu 14.–18. dubna převážně online. Navzdory aktuální epidemické situaci budou mít ale lidé možnost některé aktivity si vyzkoušet na místě. Na náměstí Svobody vyroste obří nafukovací nanostruktura s úchvatnými snímky z elektronových mikroskopů. Po celou...
Čti dále...

Program Prototypuj a ověřuj pomůže zrealizovat inovativní nápady místních malých a středních podniků

Město Brno opět finančně podpoří program Prototypuj a ověřuj, který prohlubuje spolupráci aktérů v ekosystému a je inspirací i pro další města a regiony. Částka určená na přímou podporu společností, na hodnocení projektů experty a také na režii spojenou s implementací projektu činí 5 000 000 Kč. Program Prototypuj a ověřuj vznikl v loňském roce jako odpověď na chybějící nástroj pro financování rané fáze inovativních projektů technologických firem, zejména projektů ve fázi vývoje a výroby prototypu, včetně nezbytného vývoje a ověření prototypu po stránce technologické i po stránce tržního uplatnění. Loni byl podpořen...
Čti dále...

Město pokračuje ve Strategii #brno2050 – co se v Brně stane do roku 2030?

Zastupitelstvo města Brna v březnu 2021 schválilo druhou ze tří částí Strategie #brno2050, a to PLÁN 2030. Vize rozvoje města tak postupně nabývá konkrétnější tvar plánu na příštích 10 let. Ten byl nyní s pomocí odborníků aktualizován a vyladěn jak po stránce formální, tak z hlediska reflexe aktuálních důsledků pandemie, nových poznatků z cirkulární ekonomiky či zmírňování dopadů klimatické změny. Strategie se dělí do pěti tematických oblastí – prostředí, prosperita, služby, zdroje a správa. V těchto oblastech pak stanovuje jak dlouhodobé cíle, tak priority, které by město v příštích 10 letech rádo naplnilo. Během...
Čti dále...

Zastupitelstvo města Brna 23.  března 2021 schválilo druhou ze tří částí Strategie #brno2050, a to PLÁN 2030

Zastupitelstvo města Brna 23.  března 2021 schválilo druhou ze tří částí Strategie #brno2050, a to PLÁN 2030. Ten byl nyní s pomocí odborníků aktualizován a vyladěn jak po stránce formální, tak z hlediska reflexe aktuálních důsledků pandemie, nových poznatků z cirkulární ekonomiky či zmírňování dopadů klimatické změny. Víme tak, na čem máme společně pracovat příštích 10 let. Plán 2030 - pro stažení klikněte ZDE.
Čti dále...

Venkovní výstava NA ŠPILBERKU KAM KRÁČÍŠ, BRNO?

Proměny města Brna od roku 1900 až po vize budoucnosti přináší venkovní výstava na dělovém bastionu jižních teras na hradě Špilberk. Nabízí příběh rozvoje města - pohled na řadu významných staveb a významných osobností, které v minulosti měnily tvář Brna, i pohled do blízké budoucnosti prostřednictvím projektů, které se teprve připravují. Příběh, do kterého každá generace připíše něco nového. Taková je venkovní výstava „Kam kráčíš, Brno?“. Výstavu, kterou připravilo Oddělení strategického plánování Magistrátu města Brna, jste mohli zhlédnout v podzimních měsících na Pohořelci u obchodního domu Centrum, a pro...
Čti dále...

Další ročník soutěže MUNISS začíná. Studenti vysokých škol se tentokrát zaměří na budoucí podobu lokality za areálem Zetor

Soutěž MUNISS přivádí ke spolupráci zástupce města a studenty napříč vysokými školami v Brně. V pátek 11. prosince slavnostně začal už desátý ročník této meziuniverzitní soutěže, který se bude věnovat lokalitě za areálem Zetor. Ta je momentálně ze třetiny nevyužita a ve zbytku je velké množství firem specializovaného zaměření. Nejlepší soutěžní týmy si rozdělí téměř sto tisíc korun. Cílem soutěžních prací bude nalézt způsob využití lokality „za Zetorem“ tak, aby zohledňoval limity a specifika této lokality, budoucí podoby a využití s ohledem na potřeby moderního města. Zadaná lokalita za Zetorem je nyní...
Čti dále...

Obchodní mise v roce 2020

Již od roku 2017 město Brno finančně podporuje zahraniční obchod místních firem prostřednictvím projektu Centra mezinárodního obchodu Regionální hospodářské komory Brno. V rámci projektu probíhá každoročně několik obchodních podnikatelských misí, kterých se účastní malé a střední podniky či vědecko-výzkumná centra z Brna a jižní Moravy. Rok 2020 je v mnohém jiný. Veškerá jednání a konference se přesouvají do virtuálního světa. A byl to i případ dopředu naplánovaných obchodních misí. Ve dnech 11. a 12. listopadu se uskutečnily Česko-britské kont(r)aktní dny. Proběhly prostřednictvím kooperační platformy Kont(r)akt...
Čti dále...

Vznikla nová mapová aplikace Cirkulární Brno

Vytvořili jsme novou mapovou aplikaci Cirkulární Brno. Koncept cirkulární ekonomiky je v současnosti velmi diskutovaným tématem, a tato iniciativa vznikla právě proto, aby dále šířila povědomí o této oblasti. Cirkulární ekonomika se oproti klasickému lineárnímu modelu snaží co nejdéle udržovat produkty v oběhu, prodlužovat jejich životnost a eliminovat tvorbu dalších odpadů. Aplikace obyvatelům města pomáhá chovat se při jejich nákupech udržitelněji a volit produkty a služby, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Co v mapě objevíte? Místní designéry, prodejce lokálních potravin, bezobalové obchody,...
Čti dále...

Kam kráčíš, Brno? 2020

Vnímat rozvoj města jako nikdy nekončící příběh. Příběh, do kterého každá generace připíše něco nového. Takovou příležitost přinesl lidem letošní ročník akce „Kam kráčíš, Brno?“. Proměny města od roku 1900 až po vize budoucnosti Brna ukázala venkovní výstava na Pohořelci.                   Na venkovní výstavě nad OD Centrum si mohli Brňané během září připomenout řadu významných staveb a osobností, které v minulosti měnily tvář Brna, a nahlédnout do blízké budoucnosti prostřednictvím projektů, jež se teprve připravují. Budoucí podobu města...
Čti dále...

Aktualizace VIZE 2050 byla schválena

Rada města Brna schválila 26. 8. aktualizaci Vize 2050, následně tak 8. 9. učinilo i Zastupitelstvo města Brna. Po téměř dvou letech jednání se zástupci politických klubů koaličních stran můžeme tuto kapitolu uzavřít – současná politická reprezentace potvrdila původně nastavené dlouhodobé směřování města, a proces přípravy komplexní strategie rozvoje města #brno2050 tak může pokračovat dál. Finální podobu aktualizované Vize 2050 naleznete zde na webu brno2050.cz. Děkujeme všem garantům hodnot Vize 2050, kteří se na aktualizaci podíleli. Rada města Brna zároveň schválila ustanovení řídicího výboru v čele s primátorkou...
Čti dále...

Třetí ročník konference URBIS SMART CITY FAIR se zaměřil na praktická řešení pro města

Poradil i s tím, jak se dají inovace využít v době koronavirové krize. Přesto, že se zaměřil zejména na odbornou veřejnost, pavilonem E prošlo 600 návštěvníků. Dalších 300 se připojilo on-line. Konference se zabývala šesti hlavními tématy – životním prostředím, digitalizací, službami, řízením, budoucností a přínosy, o kterých hovořilo na EXPO STAGI více než padesát českých i zahraničních odborníků. Mezi nimi byli například zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, Roman Nekula z Brněnských komunikací, Michal Lakomski z Poznaně či David Koppitz z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ti, kteří nemohli...
Čti dále...

9. ročník studentské soutěže Muniss je za námi. Prohlédněte si vítězné práce.

V květnu hodnotitelé vybrali vítěze již 9. ročníku Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS, na které spolupracuje statutární město Brno s brněnskými univerzitami v široké škále oborů. Od prosince loňského roku tak tři studentské týmy pod dohledem Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna vytvářela návrhy revitalizace tří lokalit typu brownfields. Jednalo se o bývalou vojenskou jídelnu na ulici Žižkově, bývalou cihelnu v Řečkovicích a bývalý areál FSIK METAL u ulice Dornych. Letošní ročník nebyl výjimečný pouze situací ohledně pandemie covid-19, s níž se studenti museli vypořádat a která znemožnila...
Čti dále...

Kontakt-Kontrakt: nástroj k propojování a asistence pro jihomoravské firmy

  S koronavirovou krizí úzce souvisí krize ekonomická. V dubnu 2020 se český průmysl v meziročním vyjádření propadl o 32,8 %. Aktuálně je třeba se „poprat“ zejména s narušenými odběratelsko-dodavatelskými vztahy firem. Právě na tuto situaci reaguje projekt Regionální hospodářské komory Brno „Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt“, jehož cílem je přímé propojování jihomoravských firem a vědecko-výzkumných kapacit s potenciálními obchodními partnery a navazování nové spolupráce. Město Brno podpoří tento projekt dvěma miliony korun. Díky podpoře, kterou schválilo Zastupitelstvo města...
Čti dále...

Nejlepší doktorandi opět získali od města Brna finanční podporu

V Rytířském sále Nové radnice byly 14. února 2020 slavnostně předány šeky nejlepším doktorským studentům přírodovědných a technických oborů. V programu Brno Ph.D. Talent 2019 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů partnerských brněnských univerzit, a to v oblasti technických nebo přírodních věd. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky. Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka, soutěž je určena uchazečům do 30 let. Z celkově 127 přihlášených...
Čti dále...

Co s brownfieldy, ptá se Brno studentů

Podeváté se studenti vysokých škol spojí napříč obory a navrhnou, jak rozvíjet svoje univerzitní město. V rámci soutěže MUNISS se letos zamyslí nad novým využitím brownfieldů. Na práci mají zhruba půl roku, nejlepší týmy si rozdělí 100 tisíc korun. Do soutěže, jejíž první ročník se konal v roce 2011, se zapojí studenti z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického, přidala se také Slovenská technická univerzita v Bratislavě. „V jiném městě v České republice nic podobného neexistuje, Brno je v tomto ohledu průkopník," komentoval vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB František Kubeš a...
Čti dále...

Primátorka města Brna se zajímá o potřeby místních podnikatelů a firem

                Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková se spolu se svým náměstkem Bc. Tomášem Koláčným podrobně seznamuje se zástupci podnikatelského sektoru v Brně. Během roku 2019 uskutečnila již osm návštěv, během kterých se zajímala zejména o plány společností a jejich další rozvoj a potřeby a problémy, kterým v Brně nejčastěji čelí. Vedle výrobců elektronových mikroskopů Thermo Fisher Scientific a TESCAN a firem vyvíjejících kancelářská řešení a software Y SOFT a SAP Labs, navštívilo vedení města Brna dále herní vývojáře MADFINGER Games,...
Čti dále...

Brno se jako první české město zapojí do prestižní evropské sítě METREX

Město Brno jakožto lídr metropolitní spolupráce v České republice se stane jediným českým zástupcem v prestižní evropské síti METREX která reprezentuje metropolitní oblasti na evropské úrovni. Cílem této sítě je vzájemná spolupráce mezi metropolitními oblastmi a snaha získat pro svá území co nejvíce informací a evropských prostředků. Členství v síti METREX městu umožní mimo jiné i podílet se na vyjednávání o podobě integrovaných urbánních nástrojů (ITI) a nastavení urbánní dimenze v dalším programovém období EU 2021–2027. V dalším programovém období 2021–2027 má nástroj ITI oporu jak Evropské komise, tak...
Čti dále...