Nejlepší doktorandi opět získali od města Brna finanční podporu

V Rytířském sále Nové radnice byly 14. února 2020 slavnostně předány šeky nejlepším doktorským studentům přírodovědných a technických oborů. V programu Brno Ph.D. Talent 2019 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů partnerských brněnských univerzit, a to v oblasti technických nebo přírodních věd. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky. Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka, soutěž je určena uchazečům do 30 let. Z celkově 127 přihlášených...
Čti dále...

Co s brownfieldy, ptá se Brno studentů

Podeváté se studenti vysokých škol spojí napříč obory a navrhnou, jak rozvíjet svoje univerzitní město. V rámci soutěže MUNISS se letos zamyslí nad novým využitím brownfieldů. Na práci mají zhruba půl roku, nejlepší týmy si rozdělí 100 tisíc korun. Do soutěže, jejíž první ročník se konal v roce 2011, se zapojí studenti z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického, přidala se také Slovenská technická univerzita v Bratislavě. „V jiném městě v České republice nic podobného neexistuje, Brno je v tomto ohledu průkopník," komentoval vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB František Kubeš a...
Čti dále...

Primátorka města Brna se zajímá o potřeby místních podnikatelů a firem

                Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková se spolu se svým náměstkem Bc. Tomášem Koláčným podrobně seznamuje se zástupci podnikatelského sektoru v Brně. Během roku 2019 uskutečnila již osm návštěv, během kterých se zajímala zejména o plány společností a jejich další rozvoj a potřeby a problémy, kterým v Brně nejčastěji čelí. Vedle výrobců elektronových mikroskopů Thermo Fisher Scientific a TESCAN a firem vyvíjejících kancelářská řešení a software Y SOFT a SAP Labs, navštívilo vedení města Brna dále herní vývojáře MADFINGER Games,...
Čti dále...

Brno se jako první české město zapojí do prestižní evropské sítě METREX

Město Brno jakožto lídr metropolitní spolupráce v České republice se stane jediným českým zástupcem v prestižní evropské síti METREX která reprezentuje metropolitní oblasti na evropské úrovni. Cílem této sítě je vzájemná spolupráce mezi metropolitními oblastmi a snaha získat pro svá území co nejvíce informací a evropských prostředků. Členství v síti METREX městu umožní mimo jiné i podílet se na vyjednávání o podobě integrovaných urbánních nástrojů (ITI) a nastavení urbánní dimenze v dalším programovém období EU 2021–2027. V dalším programovém období 2021–2027 má nástroj ITI oporu jak Evropské komise, tak...
Čti dále...

Proběhl workshop k aktualizaci strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+

Dne 28. listopadu se uskutečnilo druhé společné pracovní jednání členů všech pracovních skupin Řídicího výboru ITI a dalších odborníků k problematice aktualizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+. Cílem setkání bylo dosáhnout konsensuální shody na klíčových tématech s metropolitním rozměrem, která budou v průběhu příštího roku dále rozpracována až do úrovně konkrétních strategických projektů. Tento cíl byl naplněn. Společného jednání se zúčastnilo více než 60 odborníků z Magistrátu města Brna, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zástupců okolních měst a obcí v rámci Brněnské...
Čti dále...

Brněnské herní firmy na festivalu v Belgii

Festival Meet & Build se v belgickém Charleroi již pátým rokem zaměřuje na témata spjatá s videoherním odvětvím. Letos se festival zaměřil na české videohry s výraznou účastí českých, resp. brněnských subjektů, jejichž účast na festivalu aktivně podpořil Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Koncem listopadu se tak město Brno spolupodílelo na mezinárodním festivalu, který je v Belgii jedinečným místem k poslechu rozhovorů světových odborníků, sdílení know-how a sdružování belgického herního (a dalšího kreativního) průmyslu. Šest českých studií, které dosahují světového ohlasu, na něm...
Čti dále...

#brno2050 – jedeme dál

Letošní rok práce na strategii #brno2050 byl ve znamení jednání s novou politickou reprezentací města, tak aby byla zajištěna kontinuita strategického plánování. V průběhu roku proběhla série setkání zástupců politických klubů všech koaličních stran s odbornými garanty hodnot strategie. Odborníci s politiky diskutovali o nastavení cílů a indikátorů dlouhodobé vize města pro průběžný monitoring jejího naplňování. Cílem bylo nastavit celý proces měření a vyhodnocování tak, aby byl co nejefektivnější z hlediska času i finančních nákladů pro město. Aktualizovaná podoba dlouhodobé Vize 2050 bude předložena Radě a Zastupitelstvu...
Čti dále...

Medailonek

František Kubeš (1981) vystudoval obor Sociální geografie a regionální rozvoj na Ostravské univerzitě v Ostravě. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval na Magistrátě města Brna v Kanceláři strategie města – od roku 2007 jako vedoucí referátu tvorby strategie a regionální spolupráce. V letech 2009 – 2010 absolvoval 9 měsíční stipendijní pobyt v SRN. Od dubna 2014 do června 2019 působil na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako vedoucí oddělení urbánní politiky; poslední dva roky současně jako pověřený ředitel odboru regionální politiky. Mezi jeho hlavní úkoly patřilo např. metodické nastavení nástroje Integrovaných územních investic...
Čti dále...

Aktualizace strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti

Jak se za posledních 5 let změnila Brněnská metropolitní oblast? V Atlase Brněnské metropolitní oblasti najdete informace ohledně propojení města Brna s okolními obcemi. Můžete zde najít i tuto sémantickou mapu vycházející ze znalostí a zkušeností lidí žijících v BMO. Zajímá nás, jak (a jestli vůbec) se tento obraz BMO v čase mění. Proto v současnosti intenzivně pracujeme na aktualizaci metropolitní strategie pro příštích 10 let. Nejsme na to sami. Do tohoto procesu jsme zapojili stávající partnery a odborníky, kteří s námi vytvářeli původní strategii a podíleli se na jejím naplňování. Do nové strategie zahrneme konkrétní...
Čti dále...

S podzimem začala studentská soutěž MUNISS

Do konce října se studenti brněnských vysokých škol mohou přihlašovat do dalšího ročníku meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Letošní téma s názvem „Druhá šance pro brownfieldy – pojďte s námi po kouscích měnit Brno“ se bude věnovat revitalizaci 3 brownfieldů ve městě Brně, kdy cílem studentských týmů bude během dvou semestrů navrhnout jejich nové využití. Pro zpracování byly vybrány lokality bývalé vojenské jídelny na ul. Žižkova „Kadetka“, areál FSIK METAL a zahrádky přilehlé areálu bývalé cihelny v Řečkovicích. Cílem studentské soutěže MUNISS je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty...
Čti dále...

Brno hledá 25 nejtalentovanějších doktorandů aneb Ph.D. Talent 2019 startuje

Další ročník stipendijního programu Brno Ph.D. Talent je tady! O zisk stipendia 300 000 Kč na tři roky studia se uchází studenti prvních ročníků doktorského studia z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Cílem projektu je přilákání talentovaných mladých lidí k vědecké kariéře v přírodovědných a technických oborech a vytvoření komunity aktivních mladých vědců spolupracujících s městem a regionem. Od roku 2009 město Brno na tento program přispělo částkou 61 mil. Kč a podpořilo již přes 180 nejtalentovanějších stipendistů. Aktuální...
Čti dále...

„Kam kráčíš Brno?“

Letos byla strategie #brno2050 v ulicích vidět víc než kdy předtím. Malý stánek z minulých let vyrostl do podoby architektonické instalace, spojené s venkovní výstavou, sérií přednášek a exkurzí pro širokou veřejnost. Oslovili jsme tak téměř 2 700 Brňanů a na tři týdny oživili a zpříjemnili kolemjdoucím jedno z nejzanedbanějších míst v centru města - “na Pohořelci”. [caption id="attachment_1252" align="alignleft" width="267"] Foto: BoysPlayNice.[/caption] Pro pořádání akce jsme záměrně zvolili jedno z dlouhodobě opomíjených míst v centru – prostranství nad obchodním domem Centrum (mezi ulicemi Kobližná a...
Čti dále...

Konference „Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR? Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně“, 7.2.2019

Ve čtvrtek 7. února 2019 se v prostorách resortu Kaskáda u Kuřimi uskutečnila odborná konference s názvem „Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR? Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně“. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a Svazu měst a obcí ČR. Jednání ukázala, že o tématu metropolitní spolupráce je nutné diskutovat i v budoucnu. Hlavním cílem konference bylo společně s odborníky a politickými zástupci dotčených ministerstev, krajů, měst a obcí odborně pojmenovat a vymezit příležitosti a výzvy budoucí metropolitní...
Čti dále...

Mezinárodní konference #brno2050

Ve středu 17. 10. 2018 se na brněnské hvězdárně uskutečnila mezinárodní konference #brno2050. Zúčastnilo se jí téměř 200 odborníků. Hlavním cílem konference bylo představit proces tvorby a obsah hlavního strategického dokumentu města Strategie #brno2050. Na konferenci debatovali domácí i zahraniční odborníci, kteří se zabývali zejména jednotlivými strategickými hodnotami města. Na konferenci vystoupil například holandský odborník na budování komunit Aldo de Moor, jehož příspěvek byle zaměřen na zkvalitnění brněnského městského ekosystému, nebo zástupce Evropské komise Konštantín Rosina, který srovnal postavení...
Čti dále...

Vernisáž výstavy #brno2050

Dne 26.září 2018 proběhla vernisáž výstavy ke strategii #brno2050. Tuto výstavu bude možné shlédnout do 30.10.2018 v Urban centru na ul.Mečová, její součástí je i doprovodný program. Podrobnější informace naleznete na události níže či na facebooku Chytré Brno.
Čti dále...

Zastupitelstvo MMB vzalo na vědomí Plán na 10 let

Zastupitelstvo města Brna na svém jednání 25/9 vzalo na vědomí Plán na 10 let.
Čti dále...

Příloha Hospodářských novin zaměřená na chytré Brno I 22.8.2018

Jak se rodí chytré Brno? Ve středu 22.8.2018 vyšla příloha Hospodářských novin zaměřená na město Brno. Čtenáři si v ní mimo jiné mohou přečíst, že Smart city neznamená utrácení za chytré lavičky a koše. Ale, že jde především o dlouhodobou spolupráci s partnery města. Kde se Brno inspiruje? Proč je pro Brno zajímavý Hyperloop? A mnohem víc si přečtěte v příloze Hospodářských novin. Pokud takovou možnost nemáte prohlédněte si přílohu zaměřenou na chytré Brno zde.
Čti dále...

Hledáme komunikační agenturu na tříletou spolupráci v oblasti marketingové komunikace

Dovolujeme si vás i touto cestou informovat o možnosti podat nabídku do otevřené soutěže VZMR - Rámcová smlouva: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie #brno2050. Zadávací dokumentaci najdete zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00011337 Zadávací dokumentace byla připravena v souladu s metodikou zadávání veřejných zakázek v oblasti marketingu, komunikace a reklamy (Asociace komunikačních agentur).
Čti dále...

Ve středu 20.6.2018 se uskuteční velká veřejná debata Studentské město ≠ ohrožení budoucnosti

Znamenají studenti v Brně příležitost pro rozvoj vědy výzkumu, podnikaní a života ve městě nebo znamenají dražší nájmy, ceny nemovitosti a plné tramvaje? Brno se postupně stává studentským městem, výzkumným a vývojovým centrem země, městem úspěšných start-upů – středoevropské Silicon Valley. Přítomnost studentů bez trvalého bydliště přispívá k denně přítomnému půl milionu lidí, posilují dopravní špičky, zabírají omezené parkovací kapacity. Na druhou stranu jsou studenti důvodem rostoucí atraktivity města, pro přítomnost významných investorů, příslibem udržitelnosti výzkumných a vývojových center a v nájmech a...
Čti dále...

16. 5. 2018 proběhla velká veřejná debata Dostupné město ≠ jedno velké parkoviště

16. 5. 2018 proběhla velká veřejná debata Dostupné město ≠ jedno velké parkoviště. VUT Fakulta architektury, Poříčí 5 Kompletní záznam z velké veřejné debaty Dostupné město ≠ jedno velké parkoviště  
Čti dále...