Špitálka vstoupila do druhého kola předběžných tržních konzultací. Řeší se financování projektu.

Předběžné tržní konzultace k výstavbě první brněnské chytré čtvrti předcházejí výběru strategického partnera, jenž bude mít revitalizaci Špitálky na starost. Konzultace mají s možnými partnery ověřit, zda je plán na vybudování chytré čtvrti životaschopný, udržitelný z hlediska financování, a zda splňuje požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Zájemci o projekt se budou se zástupci města průběžně scházet až do konce letošního roku.

Minulý týden 14. června proběhla v pořadí již druhá hromadná konzultace, při které se řešily možné modely budoucí spolupráce, které vzešly ze studie “Finanční analýza a doporučení strategického postupu projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka” zpracované společností PwC Česká republika.

Na tuto hromadnou konzultaci budou nyní navazovat individuální setkání s potencionálními investory. “Společné snaze o oživení Špitálky přikládáme značnou důležitost. Jedná se o ambiciózní, avšak také náročný projekt, který vyžaduje součinnost několika aktérů. To pochopitelně platí také o finančním modelu, jenž bude výsledkem společných setkání v následujících týdnech,” přiblížil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Poprvé se potenciální partneři setkali se zástupci města v dubnu. Během první konzultace se účastníci podrobněji seznámili s projektem chytré čtvrti. Vyjádřit se také mohli k samotnému návrhu podoby chytré čtvrti definované Master plánem a návrhu technického provedení. Zájemci měli také možnost podívat se přímo do areálu Špitálky, který v současnosti využívají brněnské teplárny a za běžných okolností je veřejnosti nepřístupný.

Projektem chytré čtvrti se město Brno snaží předejít tomu, aby se ze Špitálky stal opuštěný a zanedbaný brownfield. Západní část areálu totiž brněnské teplárny po optimalizaci provozu zanedlouho přestanou využívat. „Chceme, aby novou tvář Špitálky využívaly tisíce lidí, ať už pro bydlení, práci nebo volnočasové aktivity. Přitom ovšem hodláme zachovat to nejlepší ze specifického charakteru průmyslového areálu. Počítáme tak například se zachováním chladicí věže, která místo zbourání nalezne nové využití,“ řekl radní města Brna pro územní plánování Filip Chvátal.

Vedle předběžných tržních konzultací pokračují práce na dalších úkolech spojených s rozvojem širšího území Špitálky. Nadále probíhá pasportizace území a pracuje se též na dopravní studii. Stejně tak se zpřesňuje obsah tzv. Bílé knihy, která stanovuje podmínky realizace stavby mimo jiné s ohledem na využití inovativních technologií a přístupů aplikovaných v chytré čtvrti.

Další informace k předběžným tržním konzultacím naleznete na webových stránkách projektu respitalka.brno.cz nebo skrze oficiální profil města Brna na portálu EZAK.