Chytrá čtvrť Špitálka ambiciózně vkráčí do nového roku

Projekt chytré čtvrti Špitálka se během roku 2021 opět přiblížil k realizaci. V rozdělané práci hodláme pokračovat také v následujících měsících.

Již v loňském roce došlo ke zhotovení urbanisticko-architektonického návrhu území do podoby tzv. Master plánu. Na něj letos navázalo zpracování “Bílé knihy”, která poslouží jako podklad při hledání budoucího strategického investora pro lokalitu. Smyslem knihy je rozvést původní Master plán a doplnit jej z hlediska využití plánovaných inovativních technologií a přístupů, které chce město v chytré čtvrti aplikovat. Dokument naleznete od března příštího roku na našem webu.

Na prosincovém řídícím výboru došlo k odsouhlasení klíčových milníků pro rok 2022. Mezi ně patří zejména záměr vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování podrobné finanční analýzy a posouzení strategické vhodnosti projektu chytré čtvrti. Analýza je klíčová pro zástupce města, kteří na jejím základě budou moct kvalifikovaně rozhodnout o životaschopném konceptu financování výstavby čtvrti včetně dopravní infrastruktury.

Další důležitý bod pro příští rok představuje strategie tržních konzultací. V rámci přípravy zadávací dokumentace plánujeme zahájit jednání s investory, během nichž dojde k ověření požadavků města na výstavbu. Tržní konzultace se zaměří jak na tuzemské, tak i na zahraniční developery a investory.

Účel projektu Špitálka nespočívá jen v realizaci výstavby chytré čtvrti v západní části areálu brněnských tepláren. Zároveň zde hodláme ověřit aktuální možnosti využití inovativních technologií a přístupů při výstavbě městských celků včetně schopnosti uplatnění nových modelů spolupráce s investory. O dalším postupu vás budeme nadále průběžně informovat.