Naplnění strategie #brno2050 je zase blíž. Akční plán PROJEKTY 2021+ je v realizaci.

Brněnští zastupitelé schválili v dubnu klíčový dokument pro naplňování dlouhodobé strategie #brno2050. V tzv. akčním plánu se nachází projekty, které se budou ve městě v nejbližších letech realizovat. Jejich nositeli jsou vedle města také další významné subjekty působící v Brně.

Akční plán totiž není dokumentem, jenž vznikl pouze za zdmi magistrátu. Na jeho finální podobě se podílela řada dalších subjektů, ať už z akademické nebo podnikatelské sféry. Do akčního plánu byly zahrnuty projekty řady dalších důležitých partnerů města, které jsou v souladu s celkovou strategií rozvoje Brna. Při sestavování plánu se u vybraných projektů zvažoval jejich dopad a inovativnost. Podle důležitosti se jednotlivé projekty rozdělily do čty

ř kategorií – vlajkové, velké, inovativní a nezařazené. Velká část projektů má inovativní charakter přinejmenším v kontextu Brna, některé dokonce v celé České republice či v rámci střední Evropy.

Mezi důležité projekty zahrnuté do akčního plánu patří například výstavba čtvrti Trnitá či Nové Zbrojovky, Janáčkova kulturního centra nebo vybudování nového hlavního vlakového nádraží. Z projektů akademické či soukromé sféry může obyvatele Brna zaujmout vytvoření Národního centra pro výzkum rakoviny, za nímž stojí Masarykova univerzita spolu s řadou dalších partnerů, či rekonstrukce jezů na Svitavě od povodí Moravy. Přes 46 z nich se již realizuje a dalších 80 projektů je připraveno k realizaci.

Současná podoba akčního plánu se navíc bude postupně měnit a pružně reagovat na potřeby města. Vedle seznamu projektů vznikl také tzv. zásobník obsahující projekty, které se mohou stát součástí akčního plánu v budoucnu. U zásobníku i akčního plánu se počítá s jejich pravidelnou aktualizací.

V červnu proběhlo další z řady setkání tzv. pracovních skupin, které se na přípravě a nyní realizaci Strategie #brno2050 podílejí.  Účastníci se mohli seznámit s vybranými projekty a jejich nositeli, dozvěděli se více o možnostech pomoci s propagací projektů směrem k široké veřejnosti, odborné a politické podpory ze strany města Brna. Od účastníků zde např. zazněl apel na potřebnost informování veřejnosti o strategických projektech a o jejich přínosech a fázi přípravy. Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat v rámci aktivit pro veřejnost letos na podzim, opět pod hlavičkou akce „Kam kráčíš, Brno? 2022“.

Akční plán představuje poslední ze tří složek komplexní strategie #brno2050. Celá strategie vychází z dlouhodobé “Vize 2050”, která stanovuje cíle a hodnoty města směrem do budoucnosti. Na vizi navazuje “Plán 2030”, který určuje priority a opatření do roku 2030. Celou strategii pak završuje právě v dubnu schválený akční plán s konkrétními projekty pro nejbližší roky. Kompletní obsah akčního plánu si můžete pročíst zde.