Husovice se po letech opomíjení začnou měnit k lepšímu

Ve spolupráci s městskou částí Brno-sever se od loňského roku snažíme o rozvoj lokality Husovice. Tato čtvrť se může pyšnit výrazným geniem loci, avšak poslední roky zůstala opomíjena. Proto společně usilujeme o zlepšení života obyvatel Husovic a řešení místních problémů.

Postup byl takový, že jsme:
1. vypracovali základní rešerši území;
2. vytipovali důležité aktéry z území od zástupců městské části, magistrátu, přes místní podnikatele, zástupce neziskových organizací a institucí až po aktivní občany z území;
3. s těmito aktéry jsme se celkem pětkrát sešli v rámci workshopů přímo v lokalitě a postupně jsme společně pojmenovali hlavní problémy, stanovili hranice řešeného území (jde o část Husovic), vymysleli cíle vedoucí k odstranění problémů a konkrétní aktivity, které ve finále povedou ke zlepšení života v území;
4. z výsledků setkávání jsme postupně vytvořili Analytickou, pak Návrhovou část Integrovaného plánu pro transformaci lokality Husovice, na což naváže Akční plán. Každý dokument postupně schvaluje Porada vedení z brněnského magistrátu.

Čtyři hlavní problémové oblasti, které jsme definovali, jsou:
1. Bezpečnost
2. Bydlení
3. Lidský faktor
4. Veřejný prostor

Během dalšího postupu by měla vzniknout pozice koordinátora, ideálně z úrovně městské části, který bude dohlížet na postupné realizování aktivit. Přibližně za půl roku se opět setkáme s aktéry z Husovic, kde je budeme informovat o tom, co se děje.

Pokud se zvolený postup rozvoje Husovic osvědčí, lze na základě zkušeností rozšířit tento přístup i na další brněnské lokality/městské části.