Chytrá čtvrť Špitálka má Bílou knihu a chystá se na předběžné tržní konzultace

Za pár let má v lokalitě Špitálka vzniknout chytrá čtvrť. Pro uskutečnění ambiciózního projektu učinili zástupci města a jeho partneři další nezbytné kroky. Na začátku roku došlo k zveřejnění tzv. Bílé knihy, která definuje technické požadavky na výstavbu čtvrti. Dokument v následujících měsících poslouží během předběžných tržních konzultací, jejichž první kolo proběhne již 12. dubna. Po konzultacích dojde k výběru strategického investora, jenž bude mít revitalizaci Špitálky na starost. 

Bílá kniha, kterou společně zpracovali architektonický ateliér A8000 a Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna, stanovuje základní parametry a standardy, jež město klade na výstavbu čtvrti. Dokument zveřejněný na začátku kalendářního roku navazuje na tzv. Master plán. Ten již dříve představil urbanisticko-architektonický návrh území Špitálky a definoval funkční náplň a hmotovou strukturu areálu. Bílá kniha stanovuje podmínky realizace stavby a původní Master plán doplňuje především z hlediska využití inovativních technologií a přístupů, které město hodlá v chytré čtvrti aplikovat. 

Výsledné kapitoly Bílé knihy se zabývají například veřejným prostorem a střešní krajinou, stínicími prvky, materiály použitými při stavbě, systémem chlazení a vytápění, odpadovým hospodářstvím a inteligentním řízením dat. Kniha také definuje podmínky, které u novostaveb vyžadují dosažení pasivního standardu. Stávající objekty, jež projdou rekonstrukcí, zase mají splňovat úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie. 

Důležitou úlohu sehraje Bílá kniha při předběžných tržních konzultacích. Ty zahájí zástupci města v dubnu s cílem oslovit zájemce o výstavbu chytré čtvrti. Tržní konzultace mají informovat co nejširší okruh možných partnerů o záměrech a požadavcích města na revitalizaci Špitálky. Účastníci sezení ověří, zda bude projekt revitalizace Špitálky životaschopný na několik desítek let, finančně udržitelný a zda bude splňovat požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Diskuze bude řešit také zachování genia loci lokality včetně chladicí věže a zatraktivnění veřejného prostoru. 

Konzultace proběhnou ve třech fázích. Během prvního kola se potenciální investoři seznámí s projektem chytré čtvrti z hlediska jeho funkčního a technického provedení a environmentální udržitelnosti. Druhá fáze má za cíl nalezení životaschopného konceptu financování projektu. Závěrečná třetí fáze pak poslouží k precizování zadávacích podmínek výběrového řízení. 

Zástupci města zvou potenciální investory k prvnímu kolu tržních konzultací, které proběhne 12. dubna 2022 v prostorách brněnské Staré radnice. K prvnímu kolu se uchazeči mohou přihlašovat na webových stránkách projektu respitalka.brno.cz, kde naleznou také veškeré informace a mohou se zde seznámit i s obsahem Bílé knihy. Další možnost představuje registrace skrze oficiální profil města Brna na portálu EZAK. 

Lokalita Špitálka se nachází na území brněnských tepláren, které v budoucnu nebudou část území pro své potřeby využívat. Zástupci města tak chtějí zabránit tomu, aby se ze Špitálky stal zanedbávaný a chátrající areál. Namísto toho se lokalita promění v chytrou čtvrť, která nabídne nové možnosti pro práci, bydlení a podnikání. Projekt chytré čtvrti zároveň pomůže k vyšší atraktivitě města Brna a svým přístupem k inovativním technologiím a ochraně životního prostředí může inspirovat budoucí výstavbu nejen v České republice. Impulsem pro transformaci lokality se stalo zapojení Brna do evropského projektu RUGGEDISED, v němž evropská města společně hledají a rozvíjí chytrá řešení.

Budoucí podoba chytré čtvrti Špitálka (autor vizualizace: A8000)