Špitálka má svou Bílou knihu. Pomůže při hledání investorů pro výstavbu chytré čtvrti

Další důležitý krok přiblížil lokalitu Špitálka k přestavbě na chytrou čtvrť. Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna ve spolupráci s Ateliér A8000 dokončil přípravu tzv. Bílé knihy. Ta stanovuje základní parametry a standardy, které bude město klást na výstavbu čtvrti. Dokument v následujících měsících pomůže při hledání investorů a předběžných tržních konzultacích s nimi.

Bílá kniha navazuje na tzv. Master plán, který již dříve představil urbanisticko-architektonický návrh území Špitálky. Zatímco Master plán definuje funkční náplň a hmotovou strukturu areálu, Bílá kniha svého předchůdce upřesňuje a rozvíjí. Nejnovější dokument stanovuje podmínky realizace stavby a původní Master plán doplňuje především z hlediska využití inovativních technologií a přístupů, které město hodlá v chytré čtvrti aplikovat. Díky zahrnutí moderních trendů může Bílá kniha v budoucnu inspirovat další projekty realizované městem.

Díky Bílé knize může Brno odborně jednat s možnými investory, kteří projeví zájem o přestavbu lokality. „Dokument poslouží jako závazný podklad při tržních konzultacích a tvorbě zadávacích podmínek. Zároveň z něj bude vycházet navazující projektová dokumentace. Bílá kniha však ponechává prostor také pro budoucího developera tak, aby sám mohl nabídnout vlastní inovativní řešení, která povedou ke společnému cíli – vybudování chytré čtvrti Špitálka,“ upřesnil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Dokument zohledňuje výstupy z expertních stolů uspořádaných na konci roku 2020. „Účastníci společných sezení se při nich zabývali problematikou chytrých měst a hledali možnosti, které lze při inovativní přestavbě Špitálky aplikovat. Výsledné kapitoly Bílé knihy se zabývají například veřejným prostorem a střešní krajinou, stínicími prvky, materiály použitými při stavbě, systémem chlazení a vytápění, odpadovým hospodářstvím a inteligentním řízením dat. Kniha také definuje podmínky, které u novostaveb vyžadují dosažení pasivního standardu. Stávající objekty, jež projdou rekonstrukcí, mají splňovat úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie,“ vysvětlil Tomáš Koláčný.

Současná podoba Bílé knihy nicméně nepředstavuje konečnou verzi. Po zveřejnění dokumentu může zpětnou vazbu poskytnout odborná veřejnost, uvítáme též připomínky investorů. Podle nich lze pak Bílou knihu dále zpřesňovat a aktualizovat. Jedná se tak o otevřený dokument, který vymezuje užší směr, jímž se chceme při přestavbě Špitálky ubírat.

Vedle ateliéru A8000 a Odboru strategického rozvoje a spolupráce se na současné podobě Bílé knihy podílely další oslovené subjekty, například Teplárny Brno, Vysoké učení technické v Brně či společnosti Buildigo, s. r. o., a Ecoten, s. r. o. Dokument prošel úpravou také pod dohledem Kanceláře architekta města Brna a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Veřejnost se s Bílou knihou může seznámit na webové stránce projektu.

K vyhlášení tendru na strategického investora, který bude mít výstavbu chytré čtvrti na starost, by město Brno mělo přistoupit na začátku roku 2023. Špitálka se nachází v těsné blízkosti historického centra Brna a je součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Širší lokalita území obsahuje řadu bývalých výrobních areálů, které dříve tvořily průmyslové centrum města (např. Mosilana nebo Dřevopodnik). Dnes však většina budov chátrá a patří mezi brněnské brownfieldy.

Proměna Špitálky je součástí evropského projektu RUGGEDISED financovaného z programu Horizon 2020.