Kvalita života

Kosmopolitní město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Kosmopolitní město se vyznačuje rozmanitostí a otevřeností k lidem z různých zemí, etnických skupin a kultur. Mezi jeho základními rysy patří respekt pro odlišnost, schopnost přijmout nové myšlenky a víra v dialog. Díky své tolerantnosti přitahuje cizince, kteří se chtějí podílet na rozvoji města, a díky promyšlené strategii podporuje jejich úspěšnou integraci do místní společnosti.

Přínos městu

Železný zákon zdraví jakéhokoli ekosystému je jeho diverzita. Rozmanitost Brna přinese s sebou větší schopnost kombinovat inovačním způsobem staré s novým a reagovat na nové výzvy. Čím otevřenější je město novým lidem a novým myšlenkám, tím větší je jeho kreativní dynamičnost. Jako v historické minulosti, úspěch brněnských podniků, akademických institucí, veřejných i soukromých služeb, stejně jako živá a pestrá kultura jsou významně zvýšené talenty přicházejícími z celého světa.

Garant

Don Sparling

Hlavní konzultant Brno Expat Centre. Narodil se v kanadské Ottawě. Na Torontské a Oxfordské univerzitě vystudoval anglický jazyk a literaturu. Do Československa poprvé přicestoval pár týdnů po před 21. srpnem 1968, v březnu 1969 nastoupil jako lektor do brněnské Státní jazykové školy, dále působil na Masarykově univerzitě v Brně (mimo jiné jako ředitel Centra zahraničních studií). Jako manažer vedl několik let Brno Expat Centre, kde stále působí.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií

Počet cizinců žijících v Brně; zdroj: ČSÚ

Číslo / % populace

27,000 / 7%

????? / 20%

Celé město

další Jednat v souladu s komplexní městskou strategií zaměřenou na aktivní přijímání a integrovaní cizinců za účasti státních a městských úřadů, zdravotnických institucí, škol, církví , neziskových organizací atd.

Fungující a funkční strategie

Dokument

Dosud ne

Ano

Celé město a jeho metropolitní oblast

další Zajistit dostupnost systému školství cizincům (zavedením dvojjazyčné výuky [cizí jazyk plus čeština] u vybraných škol i zvýšením počtu škol s výukou v češtině, které mají zvláštní program pro integraci dětí cizinců)

Procento škol

%

4%

15%

Celé město

další Spravovat Mezinárodní dům se co nejširsí škálou služeb pro cizince

Fungující a funkční Mezinárodní dům

Instituce

Dosud ne

Ano

Celé město a jeho metropolitní oblast

další Získat a dostat do Brna nějakou středně důležitou mezinárodní instituci EU nebo OSN

Přítomnost instituce v Brně

Instituce

Dosud ne

Ano

Celá ČR

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Vaclav Muchna

2017-06-27
Popis hodnoty
Brno potřebuje vzdělanou pracovní sílu. Jenže s trvale klesající porodností v Západním světě není kde brát. Programy pro zapojování cizinců a jejich adaptaci na český kulturní rámec jsou klíčové.
Přínos městu
Inovativní firmy se do Brna jen poženou a budou zde zůstávat. Díky těmto firmám, kde se PRŮMĚRNÝ plat pohybuje na 2x násobku ČR, bude v Brně přibývat ekonomicky silná populace, která na sebe navazuje kvalitní vzdělání, zdravotnictví, ale třeba i restaurace, kulturu, apod. Navíc diversita pomůže v Brnu, aby se stalo více světové, Brno získá nadhled, atd.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Georgi Kolev

2017-07-20
Cíle
All that is jsut great. But the biggest, and perhaps the fastest effect will be to get the institutions to speak some English. It\\\'s jsut redicilous to go to foreings police office and there noone, NO ONE, to speak any other language, but Czech! Not to mention about other institutions like tax offices, etc. You want to attract more foreigners - create conditions for them 🙂 As a second step - open a free Czech language courses for foreigners. That will help a lot for integration and socializing
Reakce garanta
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.

Linda Janků

2017-07-27
Popis hodnoty
Přeji si, aby ve Strategii pro Brno 2050 byla začleněna hodnota Respektující město. Chci, aby v roce 2050 bylo Brno městem, ve kterém k sobě lidé přistupují s respektem a nebojí se odlišností. Město bude aktivně podporovat rovnost žen a mužů, LGBT hnutí, interkulturní dialog a aktivity, ve kterých se propojují různorodí lidé a jejich pohledy na svět. Chci, aby město aktivně pracovalo na posilování vzájemného respektu mezi různými skupinami obyvatel.
Přínos městu
Brno bude mít pověst města, které je vnímáno jako leader v oblasti rovnosti, solidarity a vzájemného respektu svých občanů a občanek. Brno naplněním hodnoty prohloubí mezinárodní spolupráci, bude turisticky oblíbenější a pravidelně bude stoupat v žebříčcích kvality života. Naplnění hodnoty bude mít pozitivní vliv na další hodnoty z oblasti kvality života - ať už jde o kosmopolitnost města, jeho soudržnost nebo rozvoj vědy, výzkumu a inovací.

Bohumil Hampl

2017-07-30
Cíle
Zaměstnaní cizinci by měli být integrovatelní, tzn. měli by se učit česky a respektovat kulturu, tradice a historii naší země. Dávat přednost Čechům před cizinci.