Termín pro první kolo připomínkování VIZE BRNO 2050 již uplynul.
Děkujeme za všechny vaše hlasy, připomínky a návrhy.

Nyní garanti jednotlivých hodnot zpracovávají vaše připomínky. Na začátku září 2017 zveřejníme upravený návrh,
který bude otevřen pro závěrečné komentáře široké veřejnosti i institucí.

Kvalita života

Jak se bude v Brně žít, až budu dospělá?

Poraďte

Správa

Jak bude město fungovat, až mi bude 38?

Rozhodněte

Zdroje

Využije Brno v budoucnu svůj potenciál na maximum?

Hlasujte

Tvořte s námi město pro příští generace


O tom, jaké Brno jednou bude, se rozhoduje už dnes. Společně s  experty jsme dali dohromady návrh klíčových hodnot, kudy jít a kam směřovat. Teď je na vás, abyste nám pomohli doplnit a vyladit vizi města pro rok 2050. Tím, že budete hlasovat pro jednotlivé hodnoty, připomínkovat je nebo se účastnit společných setkání, můžete výrazně ovlivnit budoucí směřování našeho města.

více

zahájení projektu

JARO 2017

veřejná diskuse

LÉTO 2017

schvalování vize města

PODZIM 2017

finalizace strategie města

ROK 2018

plnění dílčích akčních plánů

2019-2050

Zapojte se!


calendar

Co nás čeká?

Nepřipravuje se žádná událost.

Nenechte si ujít
žádnou informaci

Každý z vás může sledovat, že to se směřováním města myslíme opravdu vážně. Sledujte novinky, plánované akce a postupnou proměnu města. V město pro příští generace.