Quality of life

Cosmopolitan city

hodnota fotka

Value description

A cosmopolitan city is characterized by diversity and openness to people from different countries, ethnic groups and cultures. Its basic traits are respect for difference, ability to accept new ideas and faith in dialogue. Thanks to its tolerance, it attracts foreigners who want to participate in the development of the city and, thanks to a thoughtful strategy, encourages their successful integration into the local community.

Contribution to the city

The iron law of health for any ecosystem is its diversity. The diversity of Brno will bring with it a greater ability to combine the old and new in an innovative way and respond to new challenges. The more open the city is to new people and new ideas, the greater is its creative dynamism. As in the historical past, the success of Brno's businesses, academic institutions, public and private services, as well as lively and varied culture are significantly enhanced by talents coming from all over the world.

Garant

Don Sparling

Main Consultant at Brno Expat Center. Born in Ottawa, Canada. At Universities of Toronto and Oxford he studied English language and literature. He first arrived in Czechoslovakia a couple of weeks before 21 August 1968, and in March 1969 he took a job as a lecturer at the Brno State Language School; later he also worked at Masaryk University in Brno (among others as Director of the Center for Foreign Studies). As a manager, he led the Brno Expat Center for several years, and is still active there.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Attract talented foreigners of all categories and keep them in the city

number of foreigners living in Brno; source: ČSÚ

number / % of population

27,000 / 7%

????? / 20%

All city

other Manage an International House with the broadest range of services for foreigners

Functioning and functional International House

Institution

Not yet

Yes

All city and its metropolitan area

other Get some medium-sized international institution of the EU or UN to settle in Brno

Presence of the institution in Brno

Institution

Not yet

Yes

All Czech Republic

other Act in accordance with a comprehensive city strategy focused on active acceptance and integration of foreigners with the participation of state and municipal authorities, health institutions, schools, churches, non-profit organizations, etc.

Functioning and functional strategy

Document

Not yet

Yes

All city and its metropolitan area

other Ensure the accessibility of the school system for foreigners (by introducing bilingual tuition [foreign language plus Czech] at selected schools as well as by increasing the number of schools with tuition in the Czech language, which have a special programme for the integration of children of foreigners)

% of schools source: MMB

%

4%

15%

All city

Citizens' comments on the proposed value


Vaclav Muchna

2017-06-27
Value description
Brno potřebuje vzdělanou pracovní sílu. Jenže s trvale klesající porodností v Západním světě není kde brát. Programy pro zapojování cizinců a jejich adaptaci na český kulturní rámec jsou klíčové.
Contribution to the city
Inovativní firmy se do Brna jen poženou a budou zde zůstávat. Díky těmto firmám, kde se PRŮMĚRNÝ plat pohybuje na 2x násobku ČR, bude v Brně přibývat ekonomicky silná populace, která na sebe navazuje kvalitní vzdělání, zdravotnictví, ale třeba i restaurace, kulturu, apod. Navíc diversita pomůže v Brnu, aby se stalo více světové, Brno získá nadhled, atd.
Garant reaction
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Georgi Kolev

2017-07-20
Goals
All that is jsut great. But the biggest, and perhaps the fastest effect will be to get the institutions to speak some English. It\\\'s jsut redicilous to go to foreings police office and there noone, NO ONE, to speak any other language, but Czech! Not to mention about other institutions like tax offices, etc. You want to attract more foreigners - create conditions for them 🙂 As a second step - open a free Czech language courses for foreigners. That will help a lot for integration and socializing
Garant reaction
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.

Linda Janků

2017-07-27
Value description
Přeji si, aby ve Strategii pro Brno 2050 byla začleněna hodnota Respektující město. Chci, aby v roce 2050 bylo Brno městem, ve kterém k sobě lidé přistupují s respektem a nebojí se odlišností. Město bude aktivně podporovat rovnost žen a mužů, LGBT hnutí, interkulturní dialog a aktivity, ve kterých se propojují různorodí lidé a jejich pohledy na svět. Chci, aby město aktivně pracovalo na posilování vzájemného respektu mezi různými skupinami obyvatel.
Contribution to the city
Brno bude mít pověst města, které je vnímáno jako leader v oblasti rovnosti, solidarity a vzájemného respektu svých občanů a občanek. Brno naplněním hodnoty prohloubí mezinárodní spolupráci, bude turisticky oblíbenější a pravidelně bude stoupat v žebříčcích kvality života. Naplnění hodnoty bude mít pozitivní vliv na další hodnoty z oblasti kvality života - ať už jde o kosmopolitnost města, jeho soudržnost nebo rozvoj vědy, výzkumu a inovací.

Bohumil Hampl

2017-07-30
Goals
Zaměstnaní cizinci by měli být integrovatelní, tzn. měli by se učit česky a respektovat kulturu, tradice a historii naší země. Dávat přednost Čechům před cizinci.