Zapojte se!


Proč strategie vůbec vzniká?

Na rozdíl od územního plánu, který by mělo mít každé město, strategii rozvoje město mít nemusí, není to jeho povinnost. Nechceme, aby se město rozvíjelo jen na základě jednotlivých ad-hoc rozhodnutí. Chceme Brno rozvíjet systematicky, s jasnou vizí jeho budoucnosti, společně s vámi. Od letošního jara do příštího podzimu proto budeme spolu s vámi postupně hledat odpovědi na otázky:

  • KAM MÁ BRNO DO ROKU 2050 DOSPĚT?
  • JAKÉ ZÁKLADNÍ CÍLE SI K TOMU STANOVÍME?
  • JAKÝM ZPŮSOBEM TĚCHTO CÍLŮ CHCEME DOSÁHNOUT?

Kdo se do přípravy strategie zapojí?

Když říkáme, že strategie vzniká pro město Brno, myslíme tím 400 000 obyvatel města a dalších 150 000 lidí, kteří do města denně dojíždějí za prací, vzděláním či dalšími službami.

Při debatách o budoucnosti města, které jsme zahájili letos na jaře, spolupracujeme a postupně hledáme shodu mezi řadou partnerů. Město Brno, které často vnímáme jen jako politickou reprezentaci či úřad, tvoří také městské části, městské společnosti či organizace. Spolu s partnery z univerzit, vědeckovýzkumných center, firem, neziskových organizací a zejména aktivními jednotlivci vytváří Brno jedinečný městský ekosystém, který se celý na přípravě strategie podílí.

Výsledná strategie tak nebude strategií úřadu, ale strategií města Brna jako takového a všech jeho obyvatel.

Co chceme v Brně rozvíjet?

Zdá se, že ve městě všechno souvisí se vším. Město představuje složitý systém, zahrnující řadu vzájemně se ovlivňujících složek, procesů i aktérů. Pracovně jsme rozvoj města rozdělili do tří oblastí - šetrné nakládání se zdroji, rostoucí kvalita života a efektivní správa tvoří rámec pro udržitelný rozvoj Brna do budoucna, jeho atraktivitu pro život stávajících obyvatel i příštích generací.

Kvalita života

Nejširší oblast představuje kvalita života, která zahrnuje celou řadu pro obyvatele města klíčových témat. Patří sem třeba bezpečné a cenově přijatelné bydlení a kvalitní prostředí pro život, možnost získat dobré vzdělávání, zajímavou a uspokojující práci nebo mít dostupné základní služby.

Městská správa

Efektivní správa by měla být pro obyvatele města srozumitelná a přehledná, moderní a vstřícná ke všem. Neměla by zatěžovat, ale naopak nabízet lidem příležitost stát se součástí místní komunity, zapojit se do plánování a rozhodování na místní úrovni.

Zdroje

Zdroje, které má město k dispozici, umožňují jeho další rozvoj a hladké každodenní fungování. Patří sem témata z oblasti technické infrastruktury, energetiky či mobility.

Opravdu se dá plánovat do roku 2050?

Nová strategie se bude skládat ze tří částí. První z nich je vize do roku 2050, kterou nyní spolu s vámi připravujeme. V ní chceme definovat nejdůležitější hodnoty a cíle pro dlouhodobý rozvoj města. Na ni bude navazovat stanovení konkrétních priorit a témat, které by Brno mělo řešit do roku 2025. Pro nejbližší časový úsek – do roku 2020 pak sestavíme první akční plán, který bude obsahovat jednotlivé aktivity a projekty. Tyto tři části budeme spolu s vámi postupně připravovat až do podzimu 2018. A pak nás čeká realizace!

Jak to bude probíhat?

Leporelo


Buďte u toho po celou dobu.

Přijďte diskutovat na veřejné akce v ulicích města, zapojte se on-line.