Městský ekosystém

 

Městský ekosystém můžeme vnímat jako trvalou spolupráci všech aktérů v Brně, v jeho zázemí a na regionální, národní a evropské úrovni. Cílem této spolupráce je dlouhodobý rozvoj města.

Město Brno, které často vnímáme jako politickou reprezentaci a úřad samotný, tvoří také městské části, městské společnosti a městské organizace. Spolu se svými přirozenými partnery z řad akademické, podnikatelské a neziskové sféry a zejména aktivními jednotlivci vytváří jedinečný městský ekosystém.

Brno se může stát skutečně chytrým městem, pokud plně využije potenciálu lidského kapitálu, který má. Naší snahou je proto dále vytvářet vhodné prostředí a nástroje pro hlubší spolupráci na formování budoucnosti Brna.


Vědecké Brno – Brno Science Partners – BSP
Univerzity, výzkumná a vývojová centra a Akademie věd ČR
Ambasador: Jiří Hirš

Podnikatelské Brno – Brno Business Alliance – BBA
Živnostníci, malé a střední podniky, velké korporace, investoři a obchodní komory
Ambasador: Tomáš Psota

Nevládní Brno – Non-Governmental Organizations – BNO
Nevládní a neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy
Ambasador: Hana Chalupská

Aktivní Brno – Brno Smart City Community – BSCC
Aktivní občané, odborníci a expati
Ambasador: Nora Hampl

Brněnská samospráva – Brno Managing Members – BMM
Magistrát, městské části, politické kluby, městské společnosti a organizace
Ambasador: Michal Marek

Víceúrovňové Brno – National and European Governmental Levels – NEGL
Brněnská metropolitní oblast, Jihomoravský kraj, regionální, státní a evropské instituce, vláda a ministerstva
Ambasador: Patrik Reichl

mestsky-ekosystem
 

Stalo se

22. 3. 2017 | Setkání Městského ekosystému 2017, Areál BVV, pavilon E1, Výstaviště 405/1, Veletrhy Brno a.s.

24. 4. 2017 | Setkání nominovaných ambasadorů Městského ekosystému, sál Zastupitelstva města Brna, Dominikánské nám. 1