Kvalita života

Město s dostupným bydlením

hodnota fotka

Popis hodnoty

Město s cenově dostupným bydlením, pro širokou veřejnost. Město s časově dostupným bydlením, docházková a dojezdová vzdálenost. Město s kapacitně dostupným bydlením, nabídka musí mírně překonat poptávku, tak aby byla možnost výběru.

Přínos městu

Nabídka bude mírně převyšovat poptávku, ne jako je to nyní. Pro výstavbu budou dostupné rozvojové a přestavbové lokality, cena (koupě/nájem) bude dostupná pro širokou veřejnost. Nabídka bydlení bude rovnoměrně rozmístěna po celém území města, nesmí být centralizovaná v jedné lokalitě. Uspoří se čas věnovaný cestování z bydliště do práce. Možnost volby bydlení přesně podle svých představ na základě širokého výběru. Možnost výběru z široké škály druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Lze tak uspokojit požadavky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení.

Garant

Petr Bořecký

Architektem v ateliéru A53. Je místopředsedou komise Rady města Brna pro územní plánování

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Dosáhnout variabilní nabídky bydlení dostupné všem obyvatelům

Sociologické šetření - souhlas s výrokem Brno má dobrou nabídku bydlení (pro všechny skupiny obyvatel).

koeficient

2,1

1

Brno

Počet nově dokončených bytů ročně

počet

1192

5000

Brno

další Kapacitně dostupné bydlení

Počet bytů v nabídce v (1+1 - 4+1)

počet

Brno

další Cenově dostupné bydlení

Plocha připravených rozvojových a přestavbových lokalit pro bydlení

ha

Brno

další Časově dostupné bydlení

Počet MČ, které mají na svém území připravené rozvojové, přestavbové lokality pro bydlení

počet

29

Brno

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Eva Miksová

2017-07-27
Popis hodnoty
Stále více se rozevírají nůžky mezi cenou obecních ( a téměř nedostu pných) bytů , kterých je po privatizaci velmi málo a nestačí tudíž pokrýt poptávku, a bytů soukromých pronajimatelů, kde ceny neúměrně rostou i kvůli množství studentů, kteří jsou výhodnější nájemci pro majitele bytů.
Přínos městu
Dostatek dostupného bydlení umožní klidnější a zdravější život obyvatelům Brna a snad i alespoň snížení počtu bezdomovců. Jen aby to už bylo.

Hana Chalupská

2017-07-30
Popis hodnoty
Všichni obyvatelé města mají zajištěny důstojné životní podmínky. K uspokojování základních životních potřeb je v prvé řadě nutné zajištění důstojného bydlení všem skupinám obyvatel dle jejich potřeb. Bytová politika města je řešena systémově a komplexně, na základě stanoveného strategického plánu. Vzhledem k rostoucí chudobě ve společnosti se město kromě nové bytové výstavby zaměří i na podporu nájemního bydlení a zvýšení bytového fondu města právě směrem k sociálním a dostupným typům bydlení.
Přínos městu
Nabídka bydlení bude rovnoměrně rozmístěna po celém území města, nesmí být centralizovaná v jedné lokalitě. Uspoří se čas věnovaný cestování z bydliště do práce. Možnost volby bydlení přesně podle svých představ na základě širokého výběru. Možnost výběru z široké škály druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Lze tak uspokojit požadavky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení.
Cíle
Zjišťování potřebnosti sociálního a dostupného bydlení a s tím spojená garance kapacit.
Indikátory
Výzkum (analýza potřeb a na to navázaná strategie a plán kapacit)
Jednotky
Výzkumná zpráva (a z ní vycházející poměr počtu potřebných: reálný počet bytů pro jednotlivé skupiny na trhu s byty ohrožených obyvatel
Budoucí hodnoty
poměr počtu potřebných: reálný počet bytů 1:1

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Opatření pro naplnění principu desegregace.
Indikátory
Zapojení všech MČ; nastavení kvót dle zjištění potřebnosti (např. xxx bezbariérových bytů, xxx bytů 4 + 1, …); dodržení pravidla max. 20 % sociálních bytů v domě.

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Kvalita soužití.
Indikátory
Plnohodnotá občanská vybavenost (počet školek, počet laveček, …); využívání mediátorů sousedských vztahů a komunitních pracovníků.

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Podpora nájemního bydlení. Počet bytů, které nejsou určeny k prodeji, ale k nájmu.
Indikátory
Stanovení podmínek bytové výstavby s ohledem na potřeby obyvatel dle analýzy. Min. 20 % nově postavených domů.