Kvalita života

Město s dostupným bydlením

hodnota fotka

Popis hodnoty

Město s cenově dostupným bydlením, pro širokou veřejnost. Město s časově dostupným bydlením, docházková a dojezdová vzdálenost. Město s kapacitně dostupným bydlením, nabídka musí mírně překonat poptávku, tak aby byla možnost výběru.

Přínos městu

Nabídka bude mírně převyšovat poptávku, ne jako je to nyní. Pro výstavbu budou dostupné rozvojové a přestavbové lokality, cena (koupě/nájem) bude dostupná pro širokou veřejnost. Nabídka bydlení bude rovnoměrně rozmístěna po celém území města, nesmí být centralizovaná v jedné lokalitě. Uspoří se čas věnovaný cestování z bydliště do práce. Možnost volby bydlení přesně podle svých představ na základě širokého výběru. Možnost výběru z široké škály druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Lze tak uspokojit požadavky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení.

Garant

Petr Bořecký

Architektem v ateliéru A53. Je místopředsedou komise Rady města Brna pro územní plánování

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Dosáhnout variabilní nabídky bydlení dostupné všem obyvatelům

Počet nově dokončených bytů ročně

počet

1192

5000

Brno

Sociologické šetření - souhlas s výrokem Brno má dobrou nabídku bydlení (pro všechny skupiny obyvatel).

koeficient

2,1

1

Brno

další Časově dostupné bydlení

Počet MČ, které mají na svém území připravené rozvojové, přestavbové lokality pro bydlení

počet

29

Brno

další Kapacitně dostupné bydlení

Počet bytů v nabídce v (1+1 - 4+1)

počet

Brno

další Cenově dostupné bydlení

Plocha připravených rozvojových a přestavbových lokalit pro bydlení

ha

Brno

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Eva Miksová

2017-07-27
Popis hodnoty
Stále více se rozevírají nůžky mezi cenou obecních ( a téměř nedostu pných) bytů , kterých je po privatizaci velmi málo a nestačí tudíž pokrýt poptávku, a bytů soukromých pronajimatelů, kde ceny neúměrně rostou i kvůli množství studentů, kteří jsou výhodnější nájemci pro majitele bytů.
Přínos městu
Dostatek dostupného bydlení umožní klidnější a zdravější život obyvatelům Brna a snad i alespoň snížení počtu bezdomovců. Jen aby to už bylo.

Hana Chalupská

2017-07-30
Popis hodnoty
Všichni obyvatelé města mají zajištěny důstojné životní podmínky. K uspokojování základních životních potřeb je v prvé řadě nutné zajištění důstojného bydlení všem skupinám obyvatel dle jejich potřeb. Bytová politika města je řešena systémově a komplexně, na základě stanoveného strategického plánu. Vzhledem k rostoucí chudobě ve společnosti se město kromě nové bytové výstavby zaměří i na podporu nájemního bydlení a zvýšení bytového fondu města právě směrem k sociálním a dostupným typům bydlení.
Přínos městu
Nabídka bydlení bude rovnoměrně rozmístěna po celém území města, nesmí být centralizovaná v jedné lokalitě. Uspoří se čas věnovaný cestování z bydliště do práce. Možnost volby bydlení přesně podle svých představ na základě širokého výběru. Možnost výběru z široké škály druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Lze tak uspokojit požadavky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení.
Cíle
Zjišťování potřebnosti sociálního a dostupného bydlení a s tím spojená garance kapacit.
Indikátory
Výzkum (analýza potřeb a na to navázaná strategie a plán kapacit)
Jednotky
Výzkumná zpráva (a z ní vycházející poměr počtu potřebných: reálný počet bytů pro jednotlivé skupiny na trhu s byty ohrožených obyvatel
Budoucí hodnoty
poměr počtu potřebných: reálný počet bytů 1:1

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Opatření pro naplnění principu desegregace.
Indikátory
Zapojení všech MČ; nastavení kvót dle zjištění potřebnosti (např. xxx bezbariérových bytů, xxx bytů 4 + 1, …); dodržení pravidla max. 20 % sociálních bytů v domě.

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Kvalita soužití.
Indikátory
Plnohodnotá občanská vybavenost (počet školek, počet laveček, …); využívání mediátorů sousedských vztahů a komunitních pracovníků.

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Podpora nájemního bydlení. Počet bytů, které nejsou určeny k prodeji, ale k nájmu.
Indikátory
Stanovení podmínek bytové výstavby s ohledem na potřeby obyvatel dle analýzy. Min. 20 % nově postavených domů.