Quality of life

City with affordable housing

hodnota fotka

Value description

City with price-affordable housing, for the general public. City with time-accessible housing, walking and commuting distance. City with an adequate capacity of housing, the offer has to exceed demand a bit, so that there is a choice.

Contribution to the city

The offer will slightly exceed demand, not as it is now. Development and reconstruction sites will be available for construction, and the price (purchase/rent) will be affordable to the general public. The housing offer will be evenly distributed throughout the city, must not be centralized in one location. Time of commute from home to work will be saved. Possibility to choose housing exactly according to one's ideas based on a wide selection. Choice from a wide range of types, characters, sizes, locations and prices. This can satisfy housing requirements from small apartments to family housing.  

Garant

Petr Bořecký

Architect in the studio A53. Deputy Chairman of the Brno City Council's planning commission

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Achieve variable housing offer affordable for all residents

Sociological survey - consent to the statement "Brno has a good offer of housing (for all population groups)."

coefficient

2,15

1

Brno

Number of newly built flats per year

number

1192

5000

other time-accessible housing

Number of city districts, which have prepared development and reconstruction sites for housing on their territories,

number

29

29 Brno

other adequate capacity of housing

Number of flats on offer (1 to 4 rooms + services)

number

Brno

other price-affordable housing

Area of prepared development and reconstruction sites for housing

ha

Brno

Citizens' comments on the proposed value


Eva Miksová

2017-07-27
Value description
Stále více se rozevírají nůžky mezi cenou obecních ( a téměř nedostu pných) bytů , kterých je po privatizaci velmi málo a nestačí tudíž pokrýt poptávku, a bytů soukromých pronajimatelů, kde ceny neúměrně rostou i kvůli množství studentů, kteří jsou výhodnější nájemci pro majitele bytů.
Contribution to the city
Dostatek dostupného bydlení umožní klidnější a zdravější život obyvatelům Brna a snad i alespoň snížení počtu bezdomovců. Jen aby to už bylo.

Hana Chalupská

2017-07-30
Value description
Všichni obyvatelé města mají zajištěny důstojné životní podmínky. K uspokojování základních životních potřeb je v prvé řadě nutné zajištění důstojného bydlení všem skupinám obyvatel dle jejich potřeb. Bytová politika města je řešena systémově a komplexně, na základě stanoveného strategického plánu. Vzhledem k rostoucí chudobě ve společnosti se město kromě nové bytové výstavby zaměří i na podporu nájemního bydlení a zvýšení bytového fondu města právě směrem k sociálním a dostupným typům bydlení.
Contribution to the city
Nabídka bydlení bude rovnoměrně rozmístěna po celém území města, nesmí být centralizovaná v jedné lokalitě. Uspoří se čas věnovaný cestování z bydliště do práce. Možnost volby bydlení přesně podle svých představ na základě širokého výběru. Možnost výběru z široké škály druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Lze tak uspokojit požadavky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení.
Goals
Zjišťování potřebnosti sociálního a dostupného bydlení a s tím spojená garance kapacit.
Indicators
Výzkum (analýza potřeb a na to navázaná strategie a plán kapacit)
Units
Výzkumná zpráva (a z ní vycházející poměr počtu potřebných: reálný počet bytů pro jednotlivé skupiny na trhu s byty ohrožených obyvatel
Future values
poměr počtu potřebných: reálný počet bytů 1:1

Hana Chalupská

2017-07-30
Goals
Opatření pro naplnění principu desegregace.
Indicators
Zapojení všech MČ; nastavení kvót dle zjištění potřebnosti (např. xxx bezbariérových bytů, xxx bytů 4 + 1, …); dodržení pravidla max. 20 % sociálních bytů v domě.

Hana Chalupská

2017-07-30
Goals
Kvalita soužití.
Indicators
Plnohodnotá občanská vybavenost (počet školek, počet laveček, …); využívání mediátorů sousedských vztahů a komunitních pracovníků.

Hana Chalupská

2017-07-30
Goals
Podpora nájemního bydlení. Počet bytů, které nejsou určeny k prodeji, ale k nájmu.
Indicators
Stanovení podmínek bytové výstavby s ohledem na potřeby obyvatel dle analýzy. Min. 20 % nově postavených domů.