20. 6. 2017 17:00

Kvalita života a dopravní chování optikou sociologických výzkumů

UrbanCentrum, Mečová 5, Stará radnice, Brno

Na Brno a život v něm se můžeme se podívat i trochu jiným pohledem – očima sociologie, která díky dotazníkovým šetřením přináší informace o pohledu a postojích obyvatel města. Seznamte se s výsledky dvou rozsáhlých dotazníkových průzkumů, které v uplynulém roce ve městě Brně a jeho okolí proběhly. Cílem výzkumu „Jaké chcete Brno?“ bylo zjistit, které aspekty kvality života jsou pro obyvatele Brna důležité a do jaké míry a ve kterých oblastech je potřeba usilovat o změnu či rozvoj. Výzkum „Dopravní chování obyvatel města a Brněnské metropolitní oblasti“ se podrobně se zabývá tím, jak se lidé z Brna a jeho okolí přepravují do práce, za studiem a dalšími aktivitami, jaké dopravní prostředky využívají, co je k tomu vede a jak jsou s nimi spokojeni či nespokojeni. Po prezentaci výsledků následuje diskuze se zpracovatelem výzkumů - sociologickou agenturou FOCUS. Těšíme se na setkání s Vámi. Setkání začíní v 17:00 hod.