Městská správa

Město s jasným územním plánem

hodnota fotka

Popis hodnoty

Vždy jasný územní plán, podpora revitalizace starých a ekologicky zatížených objektů, mít kde stavět.

Přínos městu

Rozvoj bydlení (zamezení extrémnímu růstu cen bydlení z důvodů nízké nabídky). Rozvoj byznysu - mám kde postavit sídlo firmy pro x-set zaměstnanců (a mohu si vybírat).

Garant

Václav Muchna

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Dostupné stavební plochy

Dostupná plocha pro kancelářskou výstavbu

m2

?

?

?

Dostupná plocha pro bytovou výstavbu

m2

?

?

?

další Revitalizace starých objektů

Revitalizovaná plocha

m2

?

?

?