Městská správa

Občanská společnost

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno aktivně angažuje svoje občany a obyvatele, např. akcemi typu výsadba a údržba zeleně. Občané chápou, že jsou nedílnou součástí města a chápou, že to není pouze radnice, kdo se o město stará, ale také všichni jeho obyvatelé.

Přínos městu

Brno bude na svém území budovat základní pilíř demokracie, město bude méně náchylné k populistickým a extrémistickým směrům. Občané si budou více vážit městského vybavení. V dlouhodobém důsledku bude občanská společnost vytvářet prostředí, kde se špatně daří kriminalitě.

Garant

Václav Muchna

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zapojení občanů Brna (angažovanost)

Počet akcí

ks

?

20

?

Počet zůčastněných

ks

?

10,000

?

další Osvěta občanů brna (proč je důležité se zapojit)

Počet oslovených obyvatel

počet

?

200,000

?