When our children have their own families, how will it be with the city's resources? How will technical infrastructure work, how will energy and mobility work? Will we really be able to make the most of our potential?

Resources

Help us build a long-term view of how to work with the resources of our city.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Ensuring the cleanliness of the city is a natural part of the quality of life in settlements and, to a great extent, a business card of the society's cultivation. The priority is to provide residents with the most environmentally friendly environment while minimizing burdening them with the associated processes. The goal will be to reduce the energy demand of city cleaning processes and to ensure regional and quasi-island systems of energy consumption, accumulation and utilization, reduction of noise, dust and other pollution associated with city cleaning and the creation of a waste collection system that will be maximally comfortable and motivating for the user, cost-effective and respecting the principles of the circular economy, while emphasis will be put  on the use of secondary raw materials from the region again in the region.

Contribution to the city

Benefits will feature clean and tidy public space (cleaned silently, by means of electric cars powered by electricity generated from waste), waste collected with maximum efficiency (dynamic waste management allowing to influence the cost of waste management of individual primary agents in relation to their actual cost) and again silently, and with regional electricity  colected waste, which will be materially recycled to the maximum possible extent and transformed directly into a product that will be reused in the region again. Materially unusable waste will serve as a source of energy for cleaning and tidying public space in a quasi-island material-energy system.

Current status

53%

Future status

90%

Garant

Tomáš Hlavenka

He graduated in Technology Management and Biotechnology and Waste Management at Mendel University. He worked as a director of the company STKO in Mikulov. At present he is the head of the Collection division at SAKO Brno. In his work he has always devoted himself to new directions and overlaps of waste management and its impact on the quality of life of residents.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
primární Increase the cleanliness of streets and public spaces

Regular sociological survey - consent to the statement "Brno is a clean city"

coefficient

2,45

1

streets and public spaces

další Air quality improvement in the city

Regular sociological survey - consent to the statement "Brno has clean air"

coefficient

2,35

1

streets and public spaces

další Reduce municipal waste production

Quantity of sorted paper

kg/resident

26

40

city of Brno

Quantity of sorted plastic

kg/resident

6,4

15

city of Brno

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Ivana Polická

21 June 2017
Value description
V popisu této substrategie se počítá s \\\"respektováním principu oběhového hospodářství\\\", u tohoto bodu bych jen ráda poukázala na to, že Brno je v tuto chvíli jedno z posledních měst (můžeme počítat i vesnice), které nemá komunální svoz bioodpadu. Proto doufám, že v se v tak důležitém bodě, jako je využívání obnovitelních zdrajů a jejich koloběh, počítá i s bioodpadem, který tvoří až 18% odpadu domácnosti (http://www.komunalniodpad.eu/?str=skladba). Děkuji
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, se zamřením na biologicky rozložitelné odpady, jejich tříděním a dalším využítím v rámci Vize určitě počítáme, dílčí cíl k tomuto pak naleznete přímo v hodnotě \\\"Soběstačn cirkulární město\\\". Bioodpad už se pilotně zavádí v Masarykově čtvrti a osvědčí-li se, bude určitě ve všech vhodných zástavbách města.

Veronika Dombrovská

3 July 2017
Contribution to the city
Velkým přínosem by podle mě bylo, kdyby musela každá nová budova automaticky mít tzv. zelenou střechu. Skvěle to funguje v Dánsku: http://en.klimatilpasning.dk/media/704006/1017_sJ43Q6DDyY.pdf Takové střechy nejen že pročišťují městský vzduch, ale zároveň mohou skvěle sloužit k tzv. urban farming a vytvořit několik nových prac. míst.
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět, zeleným střechám a dalším způsobům rozšíření zeleně ve městech i ploch pro produkci potravin se budeme detailněji věnovat v průběhu podzimu při formulaci konkrétních opatření do roku 2025 a prvního akčního plánu do roku 2020. Dílčí cíl k rozšíření zeleně ve městech naleznete v případě Vašeho zájmu v hodnotě \\\"Zeleň ve městě\\\" v pilíři Kvalita života.

Stanislav Panschab

4 July 2017
Value description
K čistotě města bychom měli přispívat všichni. Ale pokud se budou na ulicích vyskytovat nepřizpůsobiví jedinci, bezdomovci, narkomani a podobná individua, tak s tím moc nenaděláme. Tito lidé nikdy pracovat nebudou, ale otravovat život ostatním jim tolik nevadí. a s čistotou velmi úzce souvisí hlavně hygiena. Máme si snad od výše zmíněních občanů nechat všechno líbit.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář.

Kateřina Žůrková

18 July 2017
indicator
Indikátory se soustředí pouze na papír a plast, navrhuji rozšíření komodit třídění.
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět. Indikátory jsme upravili komplexně, detailní podíly jednotlivých tříděných odpadů pak budou součástí detailnějšího rozpracování strategie v průběhu podzimu.

Tiffany Byrd

20 July 2017
Value description
Clean up the graffiti
Garant reaction
Thank you for your input, we will focus on that in the first action plan for the activities up to 2020.
Contribution to the city
It would be a beautiful city if the graffiti was cleaned up and if there were fines to prevent further abuse of graffiti.

Veronika Novotná

24 July 2017
Value description
Zvýšit povědomí občanů o možnostech třídění odpadů a ukázat skutečné následky jejich lenosti a neohleduplnosti pokud na třídění rezignují a naopak výhody a výsledky toho, že se aktivně zapojují do třídění. Cesta odpadu a jeho využití. Bylo by skvělé také hustější rozmístění popelnic na různé druhy odpadu s jednoduchou grafikou. Co mi aktuálně chybí jsou popelnice na biologický odpad. Ukázat lidem princip \\\\\\\"recycle and reuse\\\\\\\".
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, se zaměřením na biologicky rozložitelné odpady, jejich tříděním a dalším využítím v rámci Vize určitě počítáme, dílčí cíl k tomuto vč. vzdělávání obyvatel města pak naleznete přímo v hodnotě \\\"Soběstačné cirkulární město\\\". Bioodpad už se pilotně zavádí v Masarykově čtvrti a osvědčí-li se, bude určitě ve všech vhodných zástavbách města.
Contribution to the city
Čistější město, uvědomělí lidé, nižší náklady na zpracování odpadů. Biologický odpad by mohl být například zpracováván městskou kompostárnou. Kompost by se mohl prodávat, přičemž pro občany by mohl být za sníženou cenu, což by je také podpořilo v tom, že by nehodili biologický odpad do odpadu komunálního.

Rudolf Pecháček

27 July 2017
Value description
Na žádné zelené ploše se nedá nic pěstovat. Prakticky veškerá půda je kontaminována exkrementy od -však víte. Truhlíky na lodžiích úspěšně kontaminují naprosto běžně dokrmovanými holubi. Červi, paraziti, roztoči, klíšťata a další jsou protekční obyvatelé města. I majitelé rodinných domků spokojeně vynášejí nežádoucí odpad do veřejného prostoru. Uklidit a fakturu poslat majitelům. Bez základů hygieny zdravé město nevznikne. To už věděli ve \\\"středověku\\\".
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět, opatření v těchto oblastech zvážíme při přípravě prvního akčního plánu do roku 2020.
Contribution to the city
Skutečné náklady na kvalitní prostředí by měli být adresné, jinak nedojde k správnému hodnocení chování jednotlivých obyvatel.

Jana Kalová

30 July 2017
Value description
Čistota - to není jenom o ovzduší,jak píšete Vy, ale také odpadky, odpadkové koše a možnost třídit. Na stanovišti Výletní v Kohoutovicích zmizely kontejnery na tříděný odpad pro 2 restaurace a asi 10 kratších ulic v okolí, stanoviště nám velmi chybí. Přála bych si jeho návrat, dřív než v r. 2050.
Garant reaction
Děkujeme, Váš podnět předáme Odboru životního prostředí a MČ Kohoutovice.
Contribution to the city
Městu nevím, jen lidé by byli rádi, že mohou zase třídit, bylo to jedno z nejvytíženějších stanovišť.
future value
Děti by mohlhy zase spolupracovat na recyklaci.

Svobodová

31 July 2017
Value description
Existuje vyhláška 10/2010 o čistotě ve městě Brně, kterou město soustavně nevymáhá. Je třeba, aby po sobě uklízeli především ti, kteří nepořádek dělají, včetně té hromady \\\"vajglů\\\", které jsou všude po ulicích. Začněte prosím vás již konečně tuto vyhlášku vymáhat - ve všech MČ !!! - a zorganizujte úklidy těmi, kdo město znečišťují. Pokuty asi příliš nepomohou, chudí se budou vymlouvat, že na ně nemají a stejně je nezaplatí a pro bohaté je i vysoká pokuta jako nic. Nejlepší je vlastní námaha.
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět, opatření v těchto oblastech zvážíme při přípravě prvního akčního plánu do roku 2020.
Contribution to the city
čistota - především pro ty, kteří chtějí žít v čistém městě a neznečišťují ho