When will the children be grown-up, how will they live in Brno? What will be the environment - natural, even mankind created? How will it be with housing, health, social services, culture or sports?

Quality of life

Help us build a long-term view of how to improve the quality of life in our city.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

Brno is an internationally recognized cultural metropolis in 2050. Its top cultural and creative scene is built on encountering between tradition and experiment and actively influences the latest world trends. Culture is the cornerstone of the city's identity, fills the public space and everyday lives of its residents and is a catalyst of their mutual understanding. For its unmistakable creative atmosphere, the city is sought after by creators and visitors from all around the world.

Contribution to the city

Cultural offer in the city is varied and accessible to the widest range of visitors from Brno, from the whole of the Czech Republic and abroad. It stands out through good cooperation across cultural stakeholders, educational institutions and different cultures. That will bring improvement of the quality of life of the inhabitants and strengthen the unexchangeable  creative atmosphere, which makes Brno exceptional. It will strengthen the international reputation of Brno as a city of culture and creative industries. The development of these industries will increase the competitiveness of both the city and local entities.

Current status

75%

Future status

85%

Garant

Tereza Raabová

Expert in creative industries, economy of culture and cultural policy. She founded an educational and awareness platform for cultural managers "Culture Matters"; auditor for the field of culture within the National Network of Healthy Cities, author of methodology for quantification of the economic impacts of culture (certified by the Ministry of Culture). She studied Music Management at JAMU and International Trade and Tourism at the University of Economics in Prague.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
primární Top cultural and creative scene with international reputation

Number of positive media mentions

number of mentions

all Brno

Overall rate of satisfaction with Brno's amenities for cultural and social activities, see results of the statistical survey What do you want Brno to be like (2016).

% of satisfaction

91%

95%

all Brno

Number of national and international awards, and internationally recognized titles (European Capital of Culture, UNESCO City of Music)

number

not measured

titles: European Capital of Culture, UNESCO City of Music and other

all Brno

další Good quality education in the field of culture

Number of primary art schools and similar educational facilities

number

Number of foreign students and teachers in cultural disciplines at high schools and universities

number

Rate of employment of graduates from art / creative / cultural management disciplines

number of graduates employed in the given field / overall number of graduates from CCI disciplines

Offer of life-long learning for CCI staff

offer of life-long learning for CCI staff number of learning courses and programmes outside the school system

Number of CCI disciplines at high schools and universities

number

Satisfaction of employers with graduates' skills

system of survey among employers

další Maintaining of the current level of expenditure on culture from the city budget

Comparison of expenditure on culture in various cities (http://monitor.statnipokladna.cz)

chart

1st place

1st place

Per capita expenditure on culture

CZK / inhabitant

2.75 thousand CZK (1,035,181 thousand CZK / 377,028 inhabitants)

Share of city's expenditure on culture (in %)

% of the city budget

9%

další Making the distribution of funds to culture more effective while keeping the overall level of expenditure

"Transformation of contributory organisations, reduction in operating costs (heating, energy) of the buildings of the contributory organizations while increasing wages, transparent distribution of competition (grant) funds, greater funding by the Region and the State "

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Pavel Bártek

22 June 2017
Value description
Regionálně dostupné město prostřednictvím rychlé, kvalitní hromadné a na individuální dopravě nezávislé komunikační infrastruktury (dráhy) po vzoru vídeňské příměstské dopravy S-bahn.
Garant reaction
Váš komentář představuje konkrétní nástroj, jehož prostřednictvím mohou být obecněji formulované cíle strategie naplněny, tedy uvedeny v budoucnu v život. Domnívám se, že současná podoba hodnoty \"Globálně dostupné město\" není v rozporu s vaším návrhem, a tudíž ji není nutné upravovat. Váš návrh je navíc na rozhraní mezi hodnotami \"Globálně dostupné město\" a \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\".
Contribution to the city
Snížení individuální dopravy obyvatel dojíždějících do Brna z hustě osídleného jihu, zvýšení dostupnosti pracovních sil pro společnosti v Brně.
goal
Zajištění rychlého kapacitního spojení hromadné dopravy s obytnými aglomeracemi na jihu směr Vídeň po trase Modřice-Syrovice-Bratčice-Medlov-Malešovice-Pohořelice a dále směr Mikulov.
indicator
Časová dostupnost hromadnou dopravou z jižní hranice Moravy/Rakouska (Mikulov) do 30 minut.
unit
minuty
soucasna-hodnota
Brno-Mikulov 84 minut
future value
Brno-Mikulov včetně sběru dráhou přes Pohořelice 30 minut.
territorial projection
Příměstská elektrifikovaná rychlodráha zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti.

Jan Bouda

29 June 2017
Value description
Byl bych rád, aby se zlepšení kultury nezaměřovalo pouze na větší akce - festivaly, případně představení před větším počtem diváků. Brnu chybí vystoupení v klubech, parcích, ... před malým počtem diváků (nejen koncerty, ale hlavně kabaret, one-man show, a jiné druhy vystoupení), toto se v posledních letech zlepšuje. Výhodou je i lepší průběžnou dostupnost zábavy (návštěva koncertu je plánovaná věc, návštěva klubu spontánní). Dalšími výhodami jsou interaktivita a osobnější atmosféra.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, zohlednili jsme ji do návrhu cíle \"Kvalitní kultura je vyžadovaná a dostupná všem obyvatelům Brna\" a indikátorů zaměřenými na dostupnost kultury pro různé cílové skupiny, počet veřejných prostranství vhodných a využívaných pro kulturní akce, příp. frekvence návštěv kulturních akcí a zařízení.
Contribution to the city
Zlepšení využití volného času.

Veronika Dombrovská

29 July 2017
Value description
Vše- a nicneříkající zároveň.
goal
Zachovat stávající rozpočet? V roce 2050? Myslíte, že nepřijde žádná inflace? Dost jste shodili ten majestátní popis hodnoty, fakt jsem se u toho hlasitě rozesmála. \\\"Popis hodnoty\\\" zní spíše jako ideální cíl, nikoliv popis reality. Kdežto to, co tu máme uvedeno jako \\\"cíl\\\", na tom nic přitažlivého není, alespoň ne tak, jak je zde to formulováno.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, cíle jsme upravili a pozměnili podle paralelně vznikající Strategie pro kulturní a kreativní odvětví v Brně. Co se týká stávajícícho rozpočtu na kulturu, indikátor je uveden v procentech, tedy 9% výdajů města by mělo směřovat do kultury podobně jako dnes, i když bude inflace a rozpočet města se bude měnit. Dalšími opatřeními navazujícími na tento dílčí cíl je např. zefektivnit financování kultury (např. ušetřit na energiích budov divadel a dalších přísp. org. a využít ušetřené finance efektivněji).

Svobodová

31 July 2017
Value description
Ceny vstupenek na kulturu a sport by měly být podle skutečné výše příjmu (nikoliv dle věku nebo vlastnictví rodinného nebo senior pasu).
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, zohlednili jsme ji do indikátoru \"Dostupnost nabídky pro různé příjmové, věkové, národnostní aj. skupiny\", který budeme dále rozpracovávat v rámci paralelně vznikající Strategie kulturních a kreativních odvětví v Brně.
Contribution to the city
více lidí, kteří by si mohli dovolit kulturní nebo sportovní akci

Veronika Svobodová

31 July 2017
Value description
Velmi se mi líbí námět pana Martina Horáčka \\\"Chránit industriální architektonické dědictví a zřídit muzeum věnované brněnskému textilnímu průmyslu\\\" a chtěla bych jej tímto podpořit.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, pro časový horizont 2050 jsme ji zohlednili do (prozatím poměrně obecného) cíle \"Zachovalé a připomínané kulturní dědictví Brna - hmotné i nehmotné\".
Contribution to the city
Obojí přispěje k posílení identity Brna, může zvýšit brněnský patriotismus (díky odkazu na slavnou textilní historii Brna) a zvýšit atraktivitu Brna jako turistické destinace i destinace pro mladé a tvořivé lidi. Muzeum textilního průmyslu může nejen odkazovat na slavnou historii tohoto oboru v Brně, ale může např. iniciovat akce v oblasti udržitelné módy, což je dnes velký trend a zejména mladé lidi by to táhlo. Více bych nechala na odbornících v daných oblastech. Děkuji.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
Část kultury se dá dělat bez peněz. Ale někdy to pak podle toho vypadá a ne všechno se dá dělat bez financování. Jenže zatímco na jedné straně někdo dostane miliony Kč za vědecký projekt v kultuře, který byl shledán úspěšným (viz ceny Grantové agentury ČR), jiný nedosáhne ani minimální finance, aby se mohl věnovat vědecké práci (zvýhodněni jsou zaměstnanci univerzit a akademie věd, má vůbec šanci někdo, kdo není státní zaměstnanec?). Brno se má čím chlubit, ale ani samo o sobě neví a nechce vědět, jaké poklady mělo a má ve svých lidech a ve svých zdech. Je krásné, vzpomínat na Leoše Janáčka, ale byli a jsou i jiní.
Garant reaction
Dobrý den, děkujeme za komentář. Ve strategii Brno2050, stejně jako v paralelně vytvářené oborové Strategii kulturních a kreativních průmyslů (k připomínkování zde: http://kulturniparlament.brno.cz/wp-content/uploads/2017/09/Strategicka-a-programova-cast-SKKO-3.0.pdf) je financování věnována velká pozornost. Cílem je co nejotevřenější, a zároveň co nejhospodárnější přístup k financování zřiizované i nezřizované scény, zachování celkového (poměrně vysokého) rozpočtu na kulturu a zvýšení podílu financí, které plynou nezávislým subjektům. Co se týká kulturního dědictví hmotného i nehmotného, ale i podpory současných autorů a umělců, také je tomu věnována pozornost v obou strategiích.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
Co dělá Brno v kultuře pro lidi s moravskou národností (většina obyvatel v roce 1991, největší menšina v roce 2011)? Nic? Nebo čeká, až nás stávající poměry asimilují do posledního?
Garant reaction
Strategie nediskriminuje žádné národnosti, přistupuje stejně vstřícně ke všem etnickým, sociálním, věkovým a dalším skupinám.