Vážení Brňané,

v loňském roce jsme vytvořili dlouhodobou vizi města Brna, postavenou na 23 hodnotách.

Aby se tato vize přenesla z papírů do ulic, připravili jsme konkrétní plány na nejbližších 10 let.

Podívejte se, co připravujeme, a tvořte s námi město pro příští generace.

Tým Strategie #brno2050

Jak bude vypadat Brno v roce 2050?


Brno je v roce 2050 v mezinárodních srovnáních synonymem atraktivního a zároveň udržitelného města.

Brňané oceňují vysokou kvalitu života ve městě, které jim nabízí uplatnění v práci i podnikání, zábavě i odpočinku. Propojují se zde plody výzkumu a inovací s ekonomickou prosperitou jednotlivců i firem. Městská krajina se snoubí s okolní přírodou. Otevřenost i soudržnost na jedné straně a zdravé a odolné prostředí na straně druhé zde vytváří domov a bezpečné zázemí pro půl milionu lidí.

Brňané si uvědomují vzácnost a omezenost přírodních zdrojů, podporují jejich efektivní využití, tak aby mělo město stále dostatek vody, energie i prostředků pro svůj rozvoj. Chtějí město zanechat budoucím generacím ve stejném nebo lepším stavu.

Brňané vnímají, že je město spravováno energicky, moderně a efektivně. Správa a rozvoj města je založena na kultivované veřejné debatě a dlouhodobé spolupráci všech partnerů.

Město dýchá pro své obyvatele a ti mohou být na své město hrdí.


Přenášíme nápady z lejster do ulic

Přemýšleli jste někdy, jak bude vypadat Brno třeba… za 10 let?

Těmto představám jsme dali konkrétní tvar: Brno má teď jasné plány na roky 2019–2028.

Zjistěte, co nás společně čeká.

Strategie #brno2050 tvorbou Plánu na 10 let nekončí.

Posunuli jsme se ke konkrétním projektům a aktivitám pro nejbližší roky – tzv. Akčním plánu 2020.

Bude mít Brno konečně důstojný koncertní sál? Jaká nová sportoviště vzniknou? Kde se budou stavět nové byty?

Na některých projektech se už pracuje, jiné se postupně formují a jejich realizace začne v příštích letech. Společně řešíme, kdy, jak i za kolik bude realizace probíhat a kdo ji bude mít na starosti. Akční plán budeme spolu s odborníky i s vámi postupně rozpracovávat do jara 2019.

První ochutnávku připravovaných projektů si ale můžete prohlédnout už teď v detailu jednotlivých plánu #brno2050.

Děkujeme, že se zajímáte o budoucnost Brna. Sledujte nás i nadále.

Také v průběhu jara a léta 2018 jste se v brněnských ulicích a online zapojili do tvorby Strategie #brno2050.
Prostřednictvím aplikací Pocitová mapa Brna a jeho čtvrtí a Takové chci Brno jsme od vás získali vaše názory na budoucnost Brna.

Výsledky pocitové mapy Brna a jeho čtvrtí

Už podruhé jsme se obrátili na Brňany, aby nám pomohli vytvořit pocitovou mapu města. Letos s prosbou, aby se podrobněji zaměřili nejen na centrum, ale i na další části města. Místa, kde žijí nebo kde to mají rádi – prostě taková, která znají nejlépe.

Více

Výsledky Takové chci Brno

V aplikaci Takové chci Brno jste si zjednodušeně vyzkoušeli, jak byste se o tom, co je pro městě důležité, rozhodovali vy.

Aplikace byla ve dvou verzích. Pro děti a dospělé.

Jak jste vybírali? Podívejte se, jaké by mělo být Brno v roce 2050 podle vás.

Více

Máte otázku nebo podnět?
Odpovíme.

Na tvorbě vize a strategie #brno2050 se podíleli nejen experti v rámci tzv. městského ekosystému. Ale také samotní občané města Brna. A tak to bude i po celou dobu její realizace
Pokračujte scrollováním

Brno má plány na 10 let

V roce 2018 jsme podle strategické vize dali dohromady plány města Brna na příštích 10 let

Plány pro Brno 2019 - 2028 maji 5 hlavních oblastí

calendar

What are we in for?

There are no planned events.

Past events:

31.7. exhibition
27.5. live
18.3. exhibition