Vážení Brňané,

v loňském roce jsme vytvořili dlouhodobou vizi města Brna, postavenou na 23 hodnotách.

Aby se tato vize přenesla z papírů do ulic, připravili jsme konkrétní plány na nejbližších 10 let.

Podívejte se, co připravujeme, a tvořte s námi město pro příští generace.

Tým Strategie #brno2050

Jak bude vypadat Brno v roce 2050?


Brno je v roce 2050 v mezinárodních srovnáních synonymem atraktivního a zároveň udržitelného města.

Brňané oceňují vysokou kvalitu života ve městě, které jim nabízí uplatnění v práci i podnikání, zábavě i odpočinku. Propojují se zde plody výzkumu a inovací s ekonomickou prosperitou jednotlivců i firem. Městská krajina se snoubí s okolní přírodou. Otevřenost i soudržnost na jedné straně a zdravé a odolné prostředí na straně druhé zde vytváří domov a bezpečné zázemí pro půl milionu lidí.

Brňané si uvědomují vzácnost a omezenost přírodních zdrojů, podporují jejich efektivní využití, tak aby mělo město stále dostatek vody, energie i prostředků pro svůj rozvoj. Chtějí město zanechat budoucím generacím ve stejném nebo lepším stavu.

Brňané vnímají, že je město spravováno energicky, moderně a efektivně. Správa a rozvoj města je založena na kultivované veřejné debatě a dlouhodobé spolupráci všech partnerů.

Město dýchá pro své obyvatele a ti mohou být na své město hrdí.


Přenášíme nápady z lejster do ulic

Přemýšleli jste někdy, jak bude vypadat Brno třeba… za 10 let?

Těmto představám jsme dali konkrétní tvar: Brno má teď jasné plány na roky 2019–2028.

Zjistěte, co nás společně čeká.

Strategie #brno2050 tvorbou Plánu na 10 let nekončí.

Posunuli jsme se ke konkrétním projektům a aktivitám pro nejbližší roky – tzv. Akčním plánu 2020.

Bude mít Brno konečně důstojný koncertní sál? Jaká nová sportoviště vzniknou? Kde se budou stavět nové byty?

Na některých projektech se už pracuje, jiné se postupně formují a jejich realizace začne v příštích letech. Společně řešíme, kdy, jak i za kolik bude realizace probíhat a kdo ji bude mít na starosti. Akční plán budeme spolu s odborníky i s vámi postupně rozpracovávat do jara 2019.

První ochutnávku připravovaných projektů si ale můžete prohlédnout už teď v detailu jednotlivých plánu #brno2050.

Děkujeme, že se zajímáte o budoucnost Brna. Sledujte nás i nadále.

Také v průběhu jara a léta 2018 jste se v brněnských ulicích a online zapojili do tvorby Strategie #brno2050.
Prostřednictvím aplikací Pocitová mapa Brna a jeho čtvrtí a Takové chci Brno jsme od vás získali vaše názory na budoucnost Brna.

Výsledky pocitové mapy Brna a jeho čtvrtí

Už podruhé jsme se obrátili na Brňany, aby nám pomohli vytvořit pocitovou mapu města. Letos s prosbou, aby se podrobněji zaměřili nejen na centrum, ale i na další části města. Místa, kde žijí nebo kde to mají rádi – prostě taková, která znají nejlépe.

Více

Výsledky Takové chci Brno

V aplikaci Takové chci Brno jste si zjednodušeně vyzkoušeli, jak byste se o tom, co je pro městě důležité, rozhodovali vy.

Aplikace byla ve dvou verzích. Pro děti a dospělé.

Jak jste vybírali? Podívejte se, jaké by mělo být Brno v roce 2050 podle vás.

Více

Máte otázku nebo podnět?
Odpovíme.

Na tvorbě vize a strategie #brno2050 se podíleli nejen experti v rámci tzv. městského ekosystému. Ale také samotní občané města Brna. A tak to bude i po celou dobu její realizace
Pokračujte scrollováním

Brno má plány na 10 let

V roce 2018 jsme podle strategické vize dali dohromady plány města Brna na příštích 10 let

Plány pro Brno 2019 - 2028 maji 5 hlavních oblastí

calendar

6 April 2019 9:00

Clean up

Brno

more

What are we in for?

There are no planned events.

Harmonogram

Schválení Vize 2050

prosinec 2017

Projednání Plánu na 10 let

September 2018

První návrh Akčního plánu a projektů 2020

October 2018

Rozpracování Akčního plánu a projektů 2020

November 2018 - duben 2019

Projednání návrhu Radou a Zastupitelstvem města Brna

May 2019