Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno se svými univerzitami, vědecko-výzkumnými kapacitami a množstvím studentů se do roku 2050 postupně rozvinulo ve skutečnou znalostní ekonomiku s významnou pozicí v rám­ci širšího středoevropského regionu. Díky tomuto unikátnímu prostředí firmy cítí, že Brno je to pravé místo pro jejich inovativní produkty a služby. Z Brna se stalo město, ve kterém působí inovativní firmy ze všech oblastí a jejich aktivity pak dále podporují rozvoj mladých kreativních talentů.

Přínos

Brno svojí živoucí a kreativní atmosférou přímo podporuje rozvoj talentu. Brno bude vytvářet různé nástroje, programy a prostory, které umožní obyvatelům města testovat a rozvíjet svoje inovativní nápady. Tyto nápady pak bude možné přetavit v malé a střední podniky na­pojené přímo na odpovídající trhy. Jak bude reputace Brna jako inovativního centra růst, stane se atraktivnějším pro zahraniční kreativce, kteří budou přicházet do Brna. To dále pod­poří známost města.

Současný stav

70%

Budoucí stav

90%

Během posledních deseti let se z Brna stalo významné centrum VVI a velkou výzvou bude tento stav udržet či ještě posílit. Za vzestupem v poslední dekádě stojí masivní financování z různých dotačních a výzkumných grantů. Otázkou ale je, zda bude možné využití tyto zdroje v budoucnu.

Garant

Markus Dettenhofer

Markus Dettenhofer je výkonný ředitel středoevropského technologického institutu CEITEC. V současné době vede výzkumné centrum v České republice, které se zaměřuje na vědy o životě a materiálu, je to zkušený vedoucí projektu v biotechnologickém prostředí. Získal BS z Kalifornské univerzity v Berkeley a doktorát v molekulární virologii a John Hopkins Uni­ver­sity. Vedl postdoktorský výzkum v laboratoři profesora Philipa Ledera na Harvardské lékař­ské fakultě a byl instruktorem genetiky na Harvardu. Mezi jeho specializace patří projektový management, biomedicínský výzkum, vědecké psaní a editace a vedení lidí.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu

Počet prodaných licencí na použití konkrétního výzkumného výstupu

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město

další Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v Brně

Počet a procento domácích pracovníků, kteří se vrátili do Brna po zahraniční zkušenosti, která trvala pět a více let

Počet / %

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Počet a procento zahraničních postgraduálních studentů v Brně

Počet / %

data budou doplněna

rostoucí trend

celé město

Počet a procento zahraničních pracovníků s titulem Ph.D. v Brně

Počet / %

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Posílit atraktivitu výzkumného prostředí v Brně

Počet zaměstnanců v oblasti VaVaI

Počet

18 537

rostoucí trend

celé město

Procento inovačně neziskových organizací budujících tzv. Science Commons v Brně ze všech neziskových organizacích v Brně

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město

Počet postgraduálních studentů

Počet

data budou doplněna

rostoucí trend

celé město

další Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně

Počet publikací brněnských výzkumníků v tzv. Tier 1 serveru Web of Science apod.

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend

celé město

Počet vědecko-výzkumných pracovišť zabývajících se středními Technology Readines Level (TRL) v Brně

Počet

0

5

celé město

Počet multisektorových grantů a projektů mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend

celé město

Počet nevědeckých inovátorů (právnických osob, které mají VVI oddělení/pracovníka)

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend

celé město

další Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně

Množství výdajů vynaložených na VaVaI inovativními soukromými společnostmi

16 276 mil.

30 000 mil.

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


PhDr. Jiří Cicvárek

26.6.2017
Popis hodnoty
Trvalou, dlouhodobou a intenzivní spoluprací politických a hospodářských orgánů a institucí, včetně soukromých subjektů, za neustálé spolupráce s výzkumnými ústavy Akademie věd, vysokých škol a výzkumných ústavů působících na území Brna a Jihomoravského kraje, vytvořit podmínky pro dlouhodobé pracovní působení významných nadregionálně uznávaných osobností vědy a výzkumu, zejména nositelů Nobelovy ceny.
Přínos městu
Každá z osobností světové vědy, která pracuje dlouhodobě v nějakém ústavu na konkrétním místě, přitahuje a buduje týmy specialistů. Výsledek jejich bádání přináší měřitelné ekonomické, vědecké a kulturní efekty. Na tuto jejich práci je napojena zejména sféra průmyslu, školství a odborné výchovy dalších specialistů.
cíl
Intenzivně podporovat zkvalitňování školství všech stupňů, včetně školství základního, a vytvořit z Brna centrum celosvětově uznávané vzdělanosti, vědy a technologií. Univerzity (zejména VUT, MU aj.) by měly figurovat na předních příčkách celosvětového hodnocení úrovně (citační indexy atd.)
indicator
Docílit v dlouhodobém horizontu takového stavu, že významné osobnosti světové vědy natrvalo spojí svůj profesní i osobní život s Brnem. Cílem by měl být trvalý profesní život cca 5 nositelů Nobelovy ceny v Brně.
jednotka
Je obvyklé, že každá významná vědecká osobnost buduje tým spolupracovníků /ústav, laboratoř etc.). Dá se předpokládat k horizontu 2050 nárůst spolupracujících odborníků v jednotkách desítek a stovek osob, včetně jejich rodin.
soucasna-hodnota
Okamžitě, nepřetržitě a významně podporovat výzkum a rozvoj vědních oborů a technologií, které mají předpoklad vysokých multiplikačních efektů.
budoucí hodnota
Brno se stane vyhledávaným městem pro život vysoce vzdělaných obyvatel, kteří vyžadují odpovídající úroveň kvality života (kultura, sport, zdravotnictví, životní prostředí atd.) a to nejen ve městě samotném, ale i v širších nadměstských oblastech. Posílí se mj. kongresová turistika. Rozvine se vysoké školství (počty nových studentů se významně navýší).
územní průmět
Pro výzkumné instituce této nové vědecké elity je třeba vymezit dostatečně velké plochy pro výstavbu nových pracovišť, napojit je na infastrukturu, počítat s výstavbou bydlišť pro jejich rodiny, zlepšit letecké spojení se světem, rychlovlaky, dálniční napojení na Vídeň a další evropská velkoměsta a centra vědy etc.
Reakce garanta
\"Děkuji za Váš komentář. Souhlasím s Vámi; indikátory, které jsme zvolili, budou ohodnocovat Vámi též zmíněné dopady (ekonomické, vědecké a kulturní efekty). Dlouhodobá perspektiva rozvoje prosperujícího vědeckého prostředí je jádrem naší hodnoty \"Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací.\" Vyvinuli jsme ukazatele, které sledují nejen počty doktorandů, ale i výzkumné pracovníky, kteří strávili v zahraničí významný čas a vrátili se do Brna, kde ovlivňují svá výzkumná prostředí, a také úspěšné zahraniční vědce, kteří konají svůj výzkum v Brně. Myšlenka získání vědců / laureátů Nobelovy ceny je úžasná a podporujeme ji, ale zdráháme se ji zadat jako cíl (tj. “trvalý profesní život cca 5 nositelů Nobelovy ceny v Brně”). Jako indikátor nastavujeme počet vysoce-ohodnocených publikací (Tier 1 publikací), což je přijatelným ukazatelem celosvětového hodnocení úrovně a obecně uznávané hodnocení kvality vědy, jak se též zmiňujete (citační indexy). Tyto nejlépe vyhodnocené publikace na úrovni Tier 1 přinesou granty a ocenění na vysoké celosvětové úrovni, a postupně vylepší výzkumné instituční prostředí v Brně (alespoň pevně doufáme ( ͡° ͜ʖ ͡°)). Váš komentář o vysokoškolských vzdělávacích institucích, zejména v oblasti globální úrovně vzdělání, je zrovna tak důležitý, a spadá pod hodnotu “Univerzitní, studentské, vzdělané město”, ve které je zahrnut specifický ukazatel hodnocení vysokých škol. Pokud jde o bydlení pro rodiny, dálnice a přístup na letiště, jsou to naprosto správné a důležité připomínky, a jsou zahrnuty v hodnotách “Mezinárodní město,” a do určité míry také “Globálně dostupné město” a “Prosperující město.\"

Jan Bouda

29.6.2017
Popis hodnoty
Pozor na oblíbenou politickou mantru důrazu na aplikovaný výzkum. Doporučuji podívat se na pojem technology readiness level a uvědomit si, že tento proces se musí podporovat ve všech stupních. Nejnižší stupně by měly mít těžístě ve výzkumných organizacích (Univerzity, AV). Naopak nejvyšší by měly být téměř výlučně záležitostí průmyslu.
Přínos městu
Vyvážený výzkum pokrývající celé spektrum přípravy technologie. Je například velmi obtížné navrhnout proof of concept bez spolupráce s odborníky ze základního výzkumu, atd...
Reakce garanta
Děkuji za Váš komentář Souhlasíme, že je nutno dosáhnout vyváženého výzkumu, který bude pokrývat široké spektrum přípravy a vývoje technologií, od univerzit a výzkumných organizací, které mají nižší úrovně TRL (technology readiness levels), po průmyslové podniky s vysokými TRL. Abychom překlenuli tuto vzdálenost (prostor mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem), zvolili jsme indikátor, který bude hodnotit vznik, vývoj a dopad organizací středního stupně TRL, které v tomto prostředí považujeme za jeden z nejdůležitějších a nejméně rozvinutých.

Lumir Krejci

19.9.2017
Popis hodnoty
K tomu k cemu jsem erudovan se vyjadrit mi prijde chybne stanovit jako primarni cil pro Stredoevropske centrum vedy v Brne vyuzitelnost a aplikovatelnost vedy (to by nemelo delat mesto ale samotna poptavka, v CR je az prilis volneho kapitalu, ktery bude rad investovat do aplikacniho sfery a velmi peclive si to pohlida). Jako klicove mi prijde naopak vytvorit kvalitni podminky pro vedu (identifikace a podpora kvalitni vedy a talentu (stipendia, granty, letni skoly, souteze) - aby lide kvuli kvalitni vede v Brne studovali a pracovali.
Reakce garanta
Plně souhlasím, že kvalita vědy musí být dána nade vše, protože jinak nebude potenciál budoucích brněnských vědců využit. Je však nutné si uvědomit, že v rámci připravované brněnské strategie exis-tují dvě hodnoty, které jsou vzájemně provázaný a soustřeďují se na tuto oblast. První hodnota míří primárně na vzdělání, resp. na univerzity. Druhá hodnota je poté zaměřena na vědu, výzkum a inova-ce. Hodnota „Vzdělané univerzitní město“ je velmi blízce spojena s tím, co píšete, ale současně řada indikátorů z hodnoty „Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací“, kterou komentujete reflektu-je kvalitu základní vědy. V aktuálních podmínkách s ohledem na dlouhodobou perspektivu je dle mé-ho názoru nutné se zaměřit na propojení akademického výzkumu a soukromého sektoru (aplikovatel-nost výsledků v praxi). Tato oblast musí být nyní monitorována a podporována. Proto, není cílem brněnské strategie podporovat podniky, které se neprávem označují, že dělají inovativní vědu. Cílem je mít indikátory, které budou schopny popsat spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a rozvíjet tak udržitelný podnikatelský model pro inovativní společnosti, místo toho aby se jen poskytovaly dotace z veřejných rozpočtů pro soukromé společnosti.