Tvorba akčního plánu strategie #brno2050 – PROJEKTY 2021+

Na základě spolupráce s experty i zapojení Brňanů jsme připravili zásadní dokument „Vize města Brna v roce 2050“. Jeho aktualizovanou podobu schválili brněnští zastupitelé v září 2020.  V zimě jsme podle strategické vize aktualizovali navazující Plán města Brna na příštích 10 let, který zastupitelé města schválili v březnu 2021. Vize rozvoje města tak postupně nabývá konkrétnější tvar.  Finální podoba dokumentů VIZE 2050 a PLÁN 2030 je k dispozici na webu www.brno2050.cz.

Do podzimu 2021 vznikne seznam konkrétních projektů pro nejbližší roky, které se začnou v ulicích Brna postupně zhmotňovat. Na některých projektech se už pracuje, jiné se postupně formují a jejich realizace začne v příštích letech. Pro sběr těchto projektů byl připraven elektronický formulář, první kolo sběru mezi odbory Magistrátu města Brna proběhlo v květnu až červnu. V pondělí 28. června se v prostorách Hvězdárny a planetária Brno uskutečnilo společné setkání pracovních skupin strategie, kde byli s možností zadávat projekty do elektronického formuláře seznámeni všichni členové pracovních skupin. Další setkání nad projekty se pak uskuteční během podzimu. Do konce roku by měl být kompletní akční plán PROJEKTY 2021+ schválen orgány města.

https://brno2050.cz/