Nová strategie bude představovat rámec pro další tematické rozvojové dokumenty Brna bezprostředně ovlivňující kvalitu života jeho obyvatel.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během roku 2017 a 2018 Brno postupně připravovalo tyto tematické strategie:

Strategie kultury a kreativních odvětví

Nová kulturní strategie byla připravována participativním způsobem za účasti široké palety zástupců brněnské kulturní a kreativní sféry (vč. nezřizované scény, komerčních subjektů, vzdělávacích institucí apod.). Z hlediska tematického zaměření obsahuje celou oblast kultury – se zahrnutím zřizované i nezřizované kulturní scény v rámci města Brna, včetně propojení kultury a kreativních průmyslů.

Finální verze Strategie kultury a kreativních odvětví
Schválilo Zastupitelstvo města Brna 15.5.2018

Vize I pdf I 142 kB
Závěry analytické části I 4 476 kB
Strategická a programová část I 515 kB

Více o přípravě Strategie kultury se dozvíte na http://kulturniparlament.brno.cz/strategicke-planovani-kultury.

 

Strategie sportu

Nová koncepce sportu byla připravována v souladu se strategickými investicemi v oblasti brněnského sportu a novými trendy v této oblasti, včetně nových sportovních odvětví, kterým je potřeba věnovat pozornost.

Finální verze Strategie sportu
Schválilo Zastupitelstvo města Brna 11.4.2018

Strategie sportu I pdf I 8 024 kB

 

Strategie bydlení

Strategie bydlení položí základ pro systematický rozvoj jednotlivých oblastí bydlení – a to všech typů a forem bydlení, nejen bytového fondu města Brna a jeho městských částí. Přispívá k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení včetně přípravy nových lokalit a projektů.

Finální verze Strategie bydlení
Schválilo Zastupitelstvo města Brna 19.6.2018

Manažerské shrnutí I pdf I 2 909 kB
Analytická část I 5 743 kB
Strategická část I 3 280 kB

 

Plán zdraví

Připravovaný plán zdraví se inspiruje koncepčními dokumenty Zdravých měst, zahrnuje všechny dosud samostatně řešené oblasti včetně otázky podpory domácích pečovatelů, poskytování dotací či oblasti bezbariérovosti apod.

Finální verze Plánu zdraví
Schválilo Zastupitelstvo města Brna 19.6.2018

Plán zdraví I pdf I 4 400 kB