Resources

City with effective water management

hodnota fotka

Value description

Effective management of water represents especially the efficient use of water resources, with minimization of losses in obtaining, conditioning, distribution and consumption of water. It includes a high-quality sewage treatment process and maximum possible use of rainwater. An important part is to ensure the flood protection of the city of Brno.

Contribution to the city

The main benefit of efficient water management is the long-term maintenance and development of today's obvious comfort in the case of the use of high-quality drinking water, increasing the use of rainwater, sufficient flood protection and high-quality wastewater treatment.

Garant

Miloslav Šlezingr

Professor of Water Management, Landscape Engineering and Environment at the Mendel University in Brno and the Brno University of Technology.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Ensure high-quality drinking water resources with sufficient capacity

Water consumption per equivalent person per day

l/person/day

109.7

It is not desirable to increase consumption, rather to support the trend of its reduction.

The agglomeration of greater Brno - i.e. the area supplied with drinking water

other Increase flood protection of the Svitava and Svratka river basins

Number of unprotected inhabitants / properties during a one-hundred-year flood in Brno

number

endangered about 30000 persons and about 4500 properties

Svitava and Svratka river basins

other Effective sewage management; minimize the impact of "Brno" on water quality in watercourses

Sewerage length, its quality and operation.

% of residents connected to sewerage, km, m3, water quality parameters

DYJ_0670 water unit Svratka from Svitava to Litava = medium ecological potential

DYJ_0670 water unit Svratka from Svitava to Litava = good and better ecological potential

city of Brno

other Effective handling of rainwater

The amount of rainwater that does not flow into the sewerage. Minimization of unused surface runoff / retention tank

% of residents connected to sewerage, km, m3, water quality parameters

DYJ_0670 water unit Svratka from Svitava to Litava = medium ecological potential

DYJ_0670 water unit Svratka from Svitava to Litava = good and better ecological potential

city of Brno

Citizens' comments on the proposed value


Miroslav Foltýn

21st July 2017
Goals
Z odborného hlediska považujeme za primární zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody. Doporučujeme tedy cíl „Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody“ zařadit jako „cíl primární“. Primární cíl ze současného návrhu strategie Brno 2050 –„Zvýšit protipovodňovou ochranu povodí Svitavy a Svratky“ doporučujeme přeformulovat na „Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy“ a zařadit jej jako první z „dalších cílů\\\".
Garant reaction
Děkujeme za podnět, pořadí cílů bylo upraveno.

Veronika Novotná

24th July 2017
Value description
Hustší rozmístění občerstvovacích vodních fontán po městě.
Garant reaction
Děkujeme za konkrétní podnět, se kterým budeme dále pracovat v průběhu podzimu v rámci přípravy plánu pro kratší časové období a prvního akčního plánu.
Contribution to the city
Přátelštější a příjemnější město. Mohla by se snížit spotřeba malých neekologických nápojových lahví, které si člověk koupí, jde-li po městě a nemá vlastní nádobu na vodu a ani žádnou jinou možnost se napít.

Hana Chalupská

30th July 2017
Territorial projection
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Garant reaction
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Robert Keprt

21st September 2017
Value description
Kdyby Jan Skácel viděl, jakou kašnu po něm Brno pojmenovalo na náměstí Svobody, asi by dostal infarkt. Přál bych Brnu, aby v roce 2050 byla na náměstí Svobody ta kašna, která tam už jednou byla - a dnes stojí bez vody na nádvoří Moravského zemského muzea v Biskupském dvoře.
Garant reaction
Děkujeme za Váš názor a vyjádření.