Quality of life

City with affordable housing

hodnota fotka

Value description

City with price-affordable housing, for the general public. City with time-accessible housing, walking and commuting distance. City with an adequate capacity of housing, the offer has to exceed demand a bit, so that there is a choice.

Contribution to the city

The offer will slightly exceed demand, not as it is now. Development and reconstruction sites will be available for construction, and the price (purchase/rent) will be affordable to the general public. The housing offer will be evenly distributed throughout the city, must not be centralized in one location. Time of commute from home to work will be saved. Possibility to choose housing exactly according to one's ideas based on a wide selection. Choice from a wide range of types, characters, sizes, locations and prices. This can satisfy housing requirements from small apartments to family housing.  

Garant

Karin Karasová

Architect in the studio A53. Deputy Chairman of the Brno City Council's planning commission

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Achieve variable housing offer affordable for all residents

Number of newly built flats per year

number

1192

5000

Sociological survey - consent to the statement "Brno has a good offer of housing (for all population groups)."

coefficient

2,15

1

Brno

other price-affordable housing

Area of prepared development and reconstruction sites for housing

ha

Brno

other time-accessible housing

Number of city districts, which have prepared development and reconstruction sites for housing on their territories,

number

29

29 Brno

other adequate capacity of housing

Number of flats on offer (1 to 4 rooms + services)

number

Brno

Citizens' comments on the proposed value


Hana Chalupská

25th June 2017
Territorial projection
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Garant reaction
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Eva Miksová

27th July 2017
Value description
Stále více se rozevírají nůžky mezi cenou obecních ( a téměř nedostu pných) bytů , kterých je po privatizaci velmi málo a nestačí tudíž pokrýt poptávku, a bytů soukromých pronajimatelů, kde ceny neúměrně rostou i kvůli množství studentů, kteří jsou výhodnější nájemci pro majitele bytů.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Contribution to the city
Dostatek dostupného bydlení umožní klidnější a zdravější život obyvatelům Brna a snad i alespoň snížení počtu bezdomovců. Jen aby to už bylo.

Hana Chalupská

30th July 2017
Value description
Všichni obyvatelé města mají zajištěny důstojné životní podmínky. K uspokojování základních životních potřeb je v prvé řadě nutné zajištění důstojného bydlení všem skupinám obyvatel dle jejich potřeb. Bytová politika města je řešena systémově a komplexně, na základě stanoveného strategického plánu. Vzhledem k rostoucí chudobě ve společnosti se město kromě nové bytové výstavby zaměří i na podporu nájemního bydlení a zvýšení bytového fondu města právě směrem k sociálním a dostupným typům bydlení.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Contribution to the city
Nabídka bydlení bude rovnoměrně rozmístěna po celém území města, nesmí být centralizovaná v jedné lokalitě. Uspoří se čas věnovaný cestování z bydliště do práce. Možnost volby bydlení přesně podle svých představ na základě širokého výběru. Možnost výběru z široké škály druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Lze tak uspokojit požadavky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Goals
Zjišťování potřebnosti sociálního a dostupného bydlení a s tím spojená garance kapacit.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Indicators
Výzkum (analýza potřeb a na to navázaná strategie a plán kapacit)
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Units
Výzkumná zpráva (a z ní vycházející poměr počtu potřebných: reálný počet bytů pro jednotlivé skupiny na trhu s byty ohrožených obyvatel
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Future values
poměr počtu potřebných: reálný počet bytů 1:1
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Opatření pro naplnění principu desegregace.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Indicators
Zapojení všech MČ; nastavení kvót dle zjištění potřebnosti (např. xxx bezbariérových bytů, xxx bytů 4 + 1, …); dodržení pravidla max. 20 % sociálních bytů v domě.

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Kvalita soužití.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Indicators
Plnohodnotá občanská vybavenost (počet školek, počet laveček, …); využívání mediátorů sousedských vztahů a komunitních pracovníků.

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Podpora nájemního bydlení. Počet bytů, které nejsou určeny k prodeji, ale k nájmu.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Indicators
Stanovení podmínek bytové výstavby s ohledem na potřeby obyvatel dle analýzy. Min. 20 % nově postavených domů.

František Šudřich

19th September 2017
Value description
Cenově dostupné bydlení je v tržním prostředí definováno především vztahem nabídky a poptávka. Nepřirozené snižování nabídky způsobené nedostatkem rozvojových ploch v ÚP vedlo v posledních letech (spolu s ekonomickým růstem země) k nedostatečné nabídce ve vztahu k poptávce po bydlení. Proto ceny novostaveb, starších bytů a následně i nájmů výrazně vzrostly. Město by mělo primárně usilovat o zvýšení rozvojových ploch, které bude dle svých potřeb nabízet pro výstavbu (ať klasicky prodejem, nebo formu spolupráce se soukromým sektorem s cílem kontrolovat výstavbu, rozšířit zásobu městských bytů atd. - město si za pozemky nechá postavit byty). Pokud město bude věnovat prostředky pouze na vlastní výstavbu, pouze se tím rozvírají pomyslné nůžky mezi levným městským bydlením (na které střední vrstvy obyvatelstva nedosáhnou) a soukromým bydlením (které si budou moci dovolit pouze bohatí). Pro střední třídu tak bude bydlení ještě více nedostupné, než nyní.
Garant reaction
Čekáme na odpověď garanta, jakmile ji obdržíme, bude obratem zveřejněna.

Robert Keprt

21st September 2017
Value description
Primátor Petr Vokřál na veřejné besedě prohlásil, že Brno potřebuje metro. Nebyl to vtip. Jeden tunel už máme pod Špilberkem z dob končícího socialismu. Metro jezdí i v Alpách - mimo jakákoli města. Takže tvrdit, že je naše město na metro příliš malé, je demagogie. Komunisté plánovali stavbu metra v Bratislavě - tehdy, když socialismus skončil, byl počet obyvatel Bratislavy srovnatelný s Brnem a stále ještě je. Co Brnu chybí, jsou sebevědomí politici, kteří by důrazně a soustavně hájili jeho zájmy.

Robert Keprt

21st September 2017
Value description
Armáda spásy nedokáže spasit tisíce brněnských bezdomovců, kterých každoročně přibývá. Praha v nejtužších mrazech lidem bez přístřeší nabízí aspoň vyhřívané stany. Brno nic. Ubytovny nejsou vhodné, protože mezi bezdomovci jsou lidé, kteří pracují na plný úvazek nebo se aspoň chovají slušně, zatímco kvůli jiným (alkohol, agrese) se nevyspí a dávají v teplejších ročních obdobích přednost spaní venku. Za socialismu jsem v Brně neviděl ani jednoho bezdomovce, takže politici tehdy v chudším státě problém vyřešit dokázali. Dokázali by to i dnes, kdyby k tomu měli dobrou vůli. Nemyslím, že by každý bezdomovec měl poptávat vilu s vodotryskem, ale jednoduchý vytápěný pokoj by mít k dispozici měl. Nemělo by ale docházet ke koncentraci bezdomovců na jednom místě. Kdo má problémy s alkoholem, patří do protialkoholní léčebny, problémy s chováním jsou jiné téma, které s bezdomovectvím souvisejí jen zčásti.