When will the children be grown-up, how will they live in Brno? What will be the environment - natural, even mankind created? How will it be with housing, health, social services, culture or sports?

Quality of life

Help us build a long-term view of how to improve the quality of life in our city.

Click the name of the value and read detailed information

Value description

The architectural face of the city of Brno focuses mainly on the interconnection of historical buildings, Brno functionalism, industrial architecture and new construction. It is supported by a cultivated modern architecture that is consistent with worldwide trends. Emphasis is placed mainly on the height composition, due to the rugged relief of the Brno landscape and its dominant features, and the increasing quality of public spaces, namely squares, streets and parks.

Contribution to the city

The city will become an attractive and friendly place for the life of its inhabitants and at the same time an attractive tourist destination. The height, structure and volume of new buildings respects the surrounding built-up areas, preserves the compositional axes and dominant features of the city. Attractive, high-quality and inspirational public areas inspire for cultural and social life in the city.

Current status

40%

Future status

92%

Garant

Michal Sedláček

Manager of the Office of the Architect of the City of Brno. Michal Sedláček is a Czech architect and since 2016 the Chief Architect of the City of Brno. He studied architecture at the Brno University of Technology and at the Academy of Fine Arts in Prague. He moved to New York in 1990, then worked in Moscow in the mid-1990s, then returned to New York again; from there he moved to Los Angeles, California. There he worked in the studio of Frank Gehry until 2006. In 2007, he founded and then led the Los Angeles branch of the architectural firm Aedas.

goalindicatorunitactual valuefuture valueterritorial projection
primární Harmonious face of the city, with an emphasis on the legacy of historical, functionalist and industrial architecture

share of regenerated brownfield areas on the total area of brownfields in Brno

%

0

90

Brownfield sites

number of high-quality completed construction projects

number

Brno

další Attractive, high-quality and inspirational public areas as an integral part of stabilized and development areas of the city

share of inhabitants satisfied with the quality of public areas

%

will be based on a regular sociological survey

increase in satisfaction

public areas in Brno

share of quality renovated / newly built areas

%/number

Brno

presence in public areas - visitor number change index

index

cannot be determined, it will be based on a regular population movement survey based on data from a mobile operator or Google

increase in visitor numbers in public areas

public areas in Brno

další Preservation of active and quality ground level even outside the city centre

visual smog

visual smog

inspiration by Brno-Centre and their manual under preparation

Trend of increasing the share of areas with active ground level

share of areas with active ground level

%

%

cannot be determined, research must be conducted as part of regular research into City of Brno's retail network

Brno

další Cultivated construction and promotion of modern architecture corresponding to worldwide trends

number of new constructions by major architects, number of buildings in Baedekers

number

Brno

Is there something wrong? Write us.

write a comment

Citizens' comments on the proposed value


Ondra Holomek

19 June 2017
Value description
Jaké město je pro Brno inspirací?
Garant reaction
Inspiraci lze hledat ve stejných městech - viz předchozí odpověď.

Pavel Dostal

27 June 2017
Value description
Architektura využívající prvky zelené infrastruktury - zapojení zeleně přímo do architektury města. Zeleň na budovách je nejen moderní, ale i dlouhodobě nutný prvek. Město musí být obyvatelné i v roce 2050, což obnáší nízkou prašnost, tvorbu kyslíku, dostatek zelených rekreačních ploch a snížení teploty chladícím efektem zeleně.
Garant reaction
Souhlasíme s využitím prvků zelené infrastruktury, která souvisí taktéž s hodnotou zdravého životního prostředí. Popis hodnoty byl rozšířen o environmentální hledisko.
Contribution to the city
Viz předchozí bod. Navíc zvýšení hodnoty nemovitostí, zlepšení zdraví obyvatel, podpora aktivního trávení volného času, podpora mobility (pěší a cyklo - v zeleni se člověk pohybuje raději. Současně řešení adaptace na změny klimatu. Řešení problémů se srážkovou vodou. Je toho více, kontaktujte mě pro více info.
indicator
Každá nová komerční budova musí mít zelenou střechu v ploše alespoň 70 % zastavěné plochy. Finanční podpora zelených stěn a střech. Podpora popínavých rostlin na fasádách. Komunitní využívání zeleně - výuka, rekreace, produkce potravin.

eva kabrielová

4 July 2017
Value description
VSTUPNÍ BRÁNA BRNA
Contribution to the city
Nejezdím do centra, protože se mě pokaždé děti ptají, co to je za lidi (bezdomovci a cikáni)! Velmi nereprezentativní a smutné!!!
Garant reaction
V tomto ohledu se jedná spíše o sociální problematiku. Architektonická kvalita centra Brna je posuzována např. dle hodnocení vizuálního smogu.

Svobodová

31 July 2017
Value description
V první řadě vyhledávat a opravovat staré domy, které zapadají do celkového rázu, než stavět nové \\\"krabice\\\", které ráz města narušují. Již konečně \\\"zatočit\\\" se všemi vandaly, sprejery, kteří ničí zrekonstruované domy a neváží si lidské práce. K čemu všemu jsou všechny ty kamery, které ve městě jsou, když správa města není schopná v dané situaci nic udělat?
Garant reaction
Nová výstavba musí respektovat strukturu a charakter okolní zástavby. Rekonstrukce musí být citlivé i z hlediska historického charakteru budov.
Contribution to the city
vzhled města

Svobodová

31 July 2017
Value description
Odstranit bilboardy z ulic, plotů, domů, polí, mezí,... Hyzdí veřejný prostor,nevím, proč se mám dívat na výrobky, které vůbec nepotřebuji a nemám v úmyslu je koupit nebo na nějaké politiky a už vůbec ne, pokud už volby skončily.
Garant reaction
Tato problematika bude řešena v rámci strategie na snižování vizuálního smogu ve veřejných prostranstvích.
Contribution to the city
lepší vzhled města

Veronika Svobodová

31 July 2017
Value description
Má město nějaký nástroj, jak zachovat v některých lokalitách charakter původní zástavby? Příklad: Stará Bystrc - Chaloupky. Jen díky silnému nesouhlasu komunity byla odvrácena stavba moderního bytového domu v zástavbě malých, rodinných domků. Ano, město je třeba modernizovat, ale nebudovat \\\"pěsti na oko\\\". Mám pocit, že zde stavební úřady často selhávají. Nemohou být např. navrhunta nějaká doporučení pro určité lokality Brna, jak by měly stavby vypadat, jako je tomu např. v Rakousku? Děkuji.
Garant reaction
Nová výstavba musí respektovat strukturu, měřítko, ráz okolní zástavby a širší urbanistický kontext. K tomuto napomáhají architektonicko-urbanistické soutěže, které jsou hodnoceny odbornou porotou.
Contribution to the city
zachování genia loci, kulturní žití pro místní obyvatele

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
Většina zámků v Brně de iure neexistuje. Může je kdokoli zbořit a nejen to - šlechtická sídla s povolením brněnských úřadů se bourají a další demolice zámků jsou v plánu. Vše samozřejmě oficiálně a legálně. Ministerstvo kultury nemá námitky. V některých případech nemají námitky ani památkáři. Zámku v Zábrdovicích (stavební parcela 1181/1) se už před lety zastala městská část Brno-Židenice, na jejímž území ještě stojí, ale podle článku v Mladé frontě Dnes se stále počítá se jeho demolicí, zámek má nahradit trávník. Polský templ (synagoga) na Křenové ulici přežil holocaust i socialismus, ale dnes jsou z něho ubourané zdi a kde ještě před deseti lety byla střecha, roste prales. Tam, kde stála první synagoga, se na Římském náměstí rozpadá klášter (část už zbořili, přibylo lešení, aby kolemjdoucím nespadl kus zdiva na hlavu). Zámecký areál v Jehnicích částečně zbořili v loni, další demolice jsou v plánu. Polovinu zámeckého areálu v Králově Poli rozjely bagry se souhlasem rektora VUT.
Garant reaction
Péče o kulturní památky je předmětem celospolečenského zájmu. Vlastník kulturní památky je podle zákona o státní památkové péči povinen o svoji kulturní památku pečovat – udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Může ji užívat pouze tak, aby ji užíváním nepoškozoval, tedy pouze způsobem, který odpovídá technickému stavu, památkové hodnotě a významu kulturní památky. Povinnost pečovat o svou kulturní památku a chránit ji nese vlastník na své náklady. Je možné využít i dotace, jedná se např. i o využívání programu pro poskytování dotací na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu města Brna.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
ad Ondra Holomek: Vaše otázka zní provinčně. Upravil bych formulaci takto: PRO KOHO JE BRNO INSPIRACÍ?
Garant reaction
Lze zaznamenat kladné ohlasy návštěvníků Brna na postupně opravovaná veřejná prostranství, zatím především v centru města, která představují atraktivní prostor pro setkávání a pobyt obyvatel.

Robert Keprt

21 September 2017
Value description
V Brně si může stavět kdo chce, co chce a jak chce. Podle toho město také vypadá. Památky jsou památkami podle razítek, ne podle skutečnosti. Krásné stavby historické i současné jsou bourány, nákladné noblesní štukové fasády odstraňovány, kvalitní přírodní materiály nahrazovány lacinými módními (na domě v art deco na Pekařské ulici plastová okna už jsou), bezcenné stavby jsou opravovány. Opravuje se opravené (platí pro domy i silnice) a tam, kde jsou opravy nutné, se léta neděje nic (viz lešení na ochranu chodců na Římské náměstí, i to je imidž města). Bourání panských dvorů na předměstích, sterilizace zástavby, průtah dopravní tepny přes náměstí v centru někdejšího města Králova Pole. Kulturní stagnace předměstí. Chybí znalosti i strategie a není o ně zájem.
Garant reaction
Máte pravdu, že v oblasti ochrany památek je před námi ještě velký kus práce, který není možné zvládnout najednou. Bude se jednat o dlouhodobý kontinuální proces vyžadující součinnost více subjektů – vlastníků nemovitostí, orgánů památkové péče, stavebních úřadů a veřejnosti. Co se týče strategií města, za poslední roky se v tomto udělal velký kus práce. Znalosti a strategie městu nechybí, avšak úskalím je stále ještě efektivní implementace, tedy aplikace strategií do praxe a reálných projektů.