Program Prototypuj a ověřuj pomůže zrealizovat inovativní nápady místních malých a středních podniků

Město Brno opět finančně podpoří program Prototypuj a ověřuj, který prohlubuje spolupráci aktérů v ekosystému a je inspirací i pro další města a regiony. Částka určená na přímou podporu společností, na hodnocení projektů experty a také na režii spojenou s implementací projektu činí 5 000 000 Kč.

Program Prototypuj a ověřuj vznikl v loňském roce jako odpověď na chybějící nástroj pro financování rané fáze inovativních projektů technologických firem, zejména projektů ve fázi vývoje a výroby prototypu, včetně nezbytného vývoje a ověření prototypu po stránce technologické i po stránce tržního uplatnění. Loni byl podpořen například systém pro zvýšení bezpečnosti průmyslových strojů společnosti Invanta s. r. o. nebo náramkový detektor pádu osob Bodyguard System pana Martina Dítěte.

Statutární město Brno podporou programu Prototypuj a ověřuj stojí u zrodu nových a napomáhá růstu začínajících technologických společností, které vytváří kvalifikovaná pracovní místa. Naplňuje tak Regionální inovační strategii a navazuje na tradici podpory inovací, která je v současné nesnadné době tou správnou investicí do budoucí prosperity města.

Program Prototypuj a ověřuj administruje JIC, zájmové sdružení právnických osob.

Program byl vybrán mezi příklady dobré praxe zveřejněné agenturou CzechInvest s cílem poskytnout inspiraci dalším městům a regionům.